Ilustrační pozadí
Skrytí/zobrazení obrázku na pozadí

Pedagogové TS Magdaléna

Ludmila Rellichová – Ředitelka studia

8. 10. 1963, Praha

Ilustrační obrázek k taneční výuce

Narodila se v Praze a základní vzdělání absolvovala na experimentální škole s rozšířeným vyučováním jazyků a estetické výchovy. Měla vynikající pedagogy na výtvarnou výchovu (poznala i sochařinu), hudební výchovu (chodila do pěveckého sboru) a dramatickou výchovu.

Od dětství navštěvovala taneční obor LŠU v Břevnově, zaměřený tehdy na základy klasického tance. V deseti letech v roce 1973 přešla do tanečního souboru Kulturního domu U Kaštanu k paní Haně Pivcové, kde se poprvé setkala s novodobým tancem. Hana Pivcová, žačka Jarmily Jeřábkové, vyžadovala od svých žákyň osobitost v projevu, tvořivost a Ludmila se u ní poprvé setkala s improvizací. V těchto principech jí utvrdila i další pedagožka, která nastoupila v roce 1975 v Kulturním domě U Kaštanu po Haně Pivcové, paní Chmurová. Do Ludmilina tanečního života s ní vstoupil jazz a představení vytvářená formou improvizace. Paní Chmurová začala svou nadanou žačku posílat do tanečních seminářů Franka Towena, Jana Hartmana, Jiřího Rebce a dalších pedagogů moderních tanečních směrů. V té době hrála také divadlo v kulturním domě na Smíchově a dva roky tančila v Souboru Julia Fučíka.

Poté, co se v roce 1982 vdala, se stěhuje do podhůří Jizerských hor do Rychnova u Jablonce nad Nisou vedena zdravotními i osobními důvody. Má v pěstounské péči pětiletou sestru Vladanu, zde se jí narodí dcera Magdaléna a syn Bohumír.

Touha po tanci a tvořivé činnosti se prohloubila, když bylo dceři Magdaléně pět let. Ludmila věděla, že jí chce umožnit komplexní estetické vzdělání. Po prozkoumání možností v místě a okolí a po krátké úvaze, vyzbrojena odhodláním, začala vyučovat pohybovou a taneční výchovu 15 dětí pod střechou Tělovýchovné Jednoty Spartak Rychnov. Skupinka dětí se brzy rozrostla, takže s přibývajícím zájmem dětí a rodičů nastala potřeba dát této činnosti odpovídající organizační formu.

Tak vzniklo v roce 1998 soukromé Taneční studio Magdaléna, které má v současné době 130 žáků. Ludmila Rellichová se dále vzdělávala v odborných tanečních kurzech pořádaných NIPOS-Artama Praha a DUNCAN Centre konzervatoří v Praze, zaměřených na současné techniky a techniku japonského pohybového divadla Butó. Čtyři roky studovala u francouzské profesorky Leon-Kats Baril techniku Butó z evropského pohledu. Postupně si tak ověřila správnost principu vlastní výuky, totiž že pohyb nikdy není jen o formě, ale především o zviditelnění vnitřního prožitku.Ve studiích dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvovala v roce 2005 v doplňujícím pedagogickém studiu učitelství základních a středních uměleckých škol a konzervatoří.

V současné době získané poznatky a pedagogické zkušenosti uplatňuje nejen jako pedagog ve vlastní soukromé taneční škole, ale i při organizování vzdělávacích seminářů pro pedagogy, akreditovaných ministerstvem školství a tělovýchovy a v odborné radě NIPOS-ARTAMA Praha pro scénický tanec dětí a dospělých za kraj Liberec. Od roku 2004 spolupracovala na výzkumu Význam vybraných uměleckých kolektivních aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. Pracuje v grantových komisích MK ČR. V Jablonci nad Nisou organizuje každoročně tři významné taneční festivaly. Postupovou přehlídku scénického tance dětí, mládeže a dospělých Tanec srdcem, tématický festival zaměřený na tanec, výtvarné umění, hudbu a divadlo Podzimní fantazie a Celostátní přehlídku scénického tance …Tanec, tanec. Od roku 2011 také krajskou přehlídku dětského divadla - Dětská scéna. V roce 2009 jí vyšla odborná publikace pod názvem „Taneční tvorba pro děti a s dětmi“

Do roku 2000 choreografie ve smyslu představení pro veřejnost s dětmi nevytvářela. Ve výuce se tehdy zaměřovala na lidové taneční hry a motivy, tak jak patřily nižšímu věku žáků. Později pro svou choreografickou tvorbu nacházela inspiraci především v dětech samých, poté v přírodě, mezilidských vztazích, výtvarném umění, v historii, v neposlední řadě pak v hudbě, psaných textech nebo ve filmu, neobvyklém prostoru či životních zkušenostech. Má ráda abstrakci a impresi, nemá na jevišti ráda konkrétnost. Potřebuje totiž prostor pro vlastní fantazii, pocity a dojmy, které pomohou otevřít fantazii dětí a ty se pak stávají největší inspirací pro její choreografickou tvorbu. Proto v hodinách s dětmi maluje, čte, skládá verše a hudbu. Pro Ludmilu Rellichovou je nejsilnějším podnětem k taneční tvorbě vidět tvořit své žáky.


Průběh studií


2011 – 2012 HAMU Praha

2007 – 2009 TUL Liberec – Pedagogická fakulta

2003 - 2005 UK Praha – Pedagogická fakulta - učitelství pro ZUŠ a konzervatoře

1987 - 1991 VOŠMOA Jablonec n.N.

1979 - 1982 SOU Praha

1974 – 1981 Taneční soubor Kulturního domu U Kaštanu (pod vedením Hany Pivcové, žačky Jarmily Jeřábkové)

1970 – 1979 Experimentální ZŠ s rozšířeným vyučováním jazyků a estetické výchovy

1970 – 1976 LŠU Praha (taneční obor)


Stáže


1976 – 1982 Stáže u Franka Towena, Jana Hartmana, Jiřího Rebce

srpen 1999 S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Cats-Baril: Butoh, Anne-Marie Reynaud, Jean- Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu

srpen 2000 S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Atsushi Takenouchi a Léone Cats-Baril: Butoh

srpen 2001 S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Marie Kinsky: Limon technika

srpen 2002 S.E.S.T.A - Sumako Koseki, L. Cats-Baril: Butoh

srpen 2003 S.E.S.T.A - Beatrice Massin, Serge Ambert, Marie Kinsky, J. C. Paré, Sophi Billy: Funkční analýza tanečního pohybu

srpen 2004 S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Béatrice Masin a Marie Kinski: Barokní tanec a současná tvorba

srpen 2005 S.E.S.T.A - Jan Minařík (skupina Pina Baush) Nadine Beaulieu a Marie Kinsky, Sumako Koseki: Butoh


Pedagogická činnost


1987 Pedagog taneční výchovy pro děti

1998 Založeno Taneční a pohybové studio Magdaléna – taneční pedagog


Publikační činnost


Publikace


Taneční tvorba pro děti a s dětmi, NIPOS, Praha 20O9 - odborné články

2005 - 2013 Pravidelná odborná publikační činnost v časopisech Pam pam - časopis pro scénický tanec, Talent a další.

2008 - dosud aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskusních fórech

2009 - dosud pravidelná lektorská činnost v seminářích DVPP


Autor projektů


2008 - Kulturně - sociální projekt - Procházka starou Prahou

Projekt vznikl na základě spolupráce souboru Tanečního a pohybového studia Magdaléna s divadelním souborem Podskalák (zařízení pro mentálně postižené - Domov pod Skalami v Kurovodicích)

2011 - 2013 - Projekt v rámci celoevropské soutěže ISWA - „Umění inspirované vědou“.

Projekt byl součástí multimediálního projektu „Den a Noc v Nanopolis“ - Nová scéna ND Praha

Hudba: Milan Cais a TataBojs - Ležatá osmička a Nanoalbum, Petr Cígler – Enthropic Symphony Sylvia Bodorová, Luboš Fišer – hudební koláž

Choreografie: Tomáš Rychetský, David Stránský, Ludmila Rellichová

Vědecká animace: David Lukáš, Pavel Pokorný, Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler

Scénář, dramaturgie a supervize: Tomáš Žižka, Alexandr Prokop

2012 – 2013 - Česká hudba 20 století v kontextu současného tance

2014 - 2016 - Lidová píseň jako inspirace současného tanečního umění podpořeném Státním fondem ČR v programu "Podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit


Odborná a organizační činnost


2000 – dosud členka několika grantových komisí ORNK MK ČR

2000 – dosud členka odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro dětský scénický tanec

2000 – dosud členka odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro scénický tanec mládeže a dospělých

1998 - dosud nezisková organizace „Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. ředitelka

1999 – dosud přehlídka scénického tance a pohybového divadla „Podzimní fantazie“ zaměřená na integraci zdravotné postižených do společnosti prostřednictvím umění - zakladatelka a organizátorka

2000 – dosud přehlídka scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem - zakladatelka a organizátorka

2001 – dosud celostátní přehlídka scénického tance Tanec, tanec - spoluorganizátorka

2010 – dosud přehlídka dětského divadla Dětská scéna - zakladatelka a organizátorka

2013 – dosud prezidentka APTaPV ČR (Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy v ČR)

- autorka několika inscenací pro soubor Tanečního a pohybové studia Magdaléna o.s. oceněných jak v ČR tak v zahraničí

- autorka více jak 100 choreografií pro děti a s dětmi

- autorka ojedinělého výchovněvzdělávacího programu, který na základě syntézy pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné výchovy vede žáky a studenty k samostatné autorské i interpretační tvorbě


MOTTO


„Hlavním úkolem tvořivé taneční a pohybové výchovy je rozvinout přirozené schopností dítěte tak, aby se stalo dobře vybaveným, soběstačným a vyrovnaným jedincem, schopným tvořivě jednat a tvořit v jakékoli situaci svého života. Tanec je jediným uměním, které rozvíjí člověka komplexně.


Taneční tvorba pro děti a s dětmi

Nahoru

V roce 2009 vyšla Ludmile Rellichové publikace Taneční tvorba pro děti a s dětmi, úvodní slovo k publikaci napsala paní Bohumíra Cveklová:

Slovo úvodem

Odborné pedagogické veřejnosti se dostává do rukou publikace nevelká rozsahem, ale závažná svým obsahem. Ukázky choreografické tvorby pro děti a s dětmi Ludmily Rellichové nejsou až dosud obvyklými popisy úspěšných tanečních skladeb, které byly čas od času vydávány Ústavem pro kulturně výchovnou činnost v Praze (Paci, paci, pacičky Vlasty Šeflové, Etuda pro paže Heleny Ruthové), Osvetovým ústavem v Bratislavě (Tanec s loptou a Tanec so švihadlom Jarmily Jeřábkové) a Národním informačním střediskem v Praze (český překlad Tance s míčem a Tance se švihadlem Jarmily Jeřábkové). Tyto popisy s notovou přílohou měly být nejen inspirací, ale byly předkládány k nastudování tam, kde chyběla vlastní invence. Jejich hlavním přínosem byl podrobný popis spojení hudby a pohybu a tříbení schopnosti pedagogů vyjádřit slovně průběh pohybu. Mladý obor scénického tance tak opožděně následoval svého staršího předchůdce-lidový tanec, který od poválečných let v dlouhé řadě publikací přinášel popisy lidových tanců téměř všech regionů.

Rozvoj dětského scénického tance v posledních desetiletích však zaznamenal nové postupy nejen v taneční výchově, ale následně i v choreografické tvorbě a to nejen pro děti, ale i s tvořivou účastí dětí a řízenou samostatnou tvorbou dětí. Ve výsledku pak již nejde o dílka zachytitelná jednoduchým popisem průběhu pohybu na hudbu, neboť vztahy obou jsou složitější i volnější, často jde i o pohyb bez hudby, prvky improvizace, pohyb na slovo, zvuky a pohyb z inspirace výtvarnými a scénografickými prvky. Proces tvorby a výsledek jsou tak mnohem sepjatější a mnohdy je od sebe nelze oddělit. Oproti minulosti sehrály svou roli i dokonalejší audiovizuální technické systémy. Ty ovšem nemohou nahradit odbornou literaturu.

Tématem, které čtenář najde na následujících stránkách, je tedy současná taneční tvorba pro děti, s dětmi a dětí, tak, jak ji osobitým způsobem realizuje a rozvíjí jedna z předních osobností dětského scénického tance i scénického tance mladých a dospělých Ludmila Rellichová. Podívejme se tedy nejprve kde a za jakých podmínek tvoří.

Vzdělání a odborná průprava Ludmily Rellichové je dlouhodobá a mnohotvárná. Zahrnuje jak dětskou taneční průpravu novodobého směru, pozdější zaměření na jazz, taneční semináře Franka Towena, Jana Hartmana a Jiřího Rebce v moderních tanečních směrech, ale také zkušenost tanečnice tehdejšího špičkového mládežnického souboru Julia Fučíka a hereckou zkušenost v divadle Kulturního domu na Smíchově, to všechno v Praze. Rodinné důvody na čas odvedly Ludmilu Rellichovou od jejích zájmů, ale vrátila se k nim již jako zralý člověk v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Začala zde vyučovat pohybovou a taneční výchovu, prohloubila své taneční vzdělání v kurzech NIPOS-ARTAMA, DUNCAN konzervatoři, na Pedagogické fakultě UK a u zahraniční pedagožky techniky japonského divadla Butó. V současnosti vede vlastní soukromé taneční studio MAGDALÉNA, kde se v pedagogické práci zaměřuje na tvořivou taneční výchovu, v taneční tvorbě na výrazový tanec a pohybové divadlo, mimo to organizuje významné taneční festivaly, vzdělávací semináře pro pedagogy a se svými žáky se účastní přehlídek a festivalů. Tvořit pro děti a s dětmi začala po roce 2000 po důkladné přípravě a průpravě, takže úspěchy se dostavily téměř vzápětí. Dnes je jednou z osobitých tvůrkyň a její úspěšné choreografie dosáhly počtu více než 50. Vyznačují se bez výjimky originálními náměty a osobitým zpracováním, kultivovaným projevem, hudebností a výtvarnými nápady a vkusem.

Z množství svých choreografií vybrala Ludmila Rellichová 22 reprezentantů všech věkových skupin. Její výběr je zároveň příkladem vhodných témat, poukazem na zdroje a prameny pro ten který věk i z hlediska vhodné hudby, literatury a problematiky, která s tím kterým věkovým stupněm souvisí. Protože je tím výjimečným člověkem v oboru tance, který nejen tvoří, ale vytvořené dokumentuje, mají ukázky její tvorby tu vypovídací hodnotu, která čtenáře, do problematiky tvorby více či méně zasvěceného, beze sporu zaujme.Dejme tedy nyní slovo autorce

Bohumíra Cveklová
MgA. Magdaléna Rellichová – Pedagog studia

Nahoru

26. 11. 1982, Jablonec nad Nisou

Narodila se v Jablonci nad Nisou a základní vzdělání absolvovala na základní katolické škole v Jablonci nad Nisou. Od dětství se věnovala hudební výchově – hře na housle, zpěvu v pěveckém sboru, dramatické výchově a tanci.. Navštěvovala taneční obor LŠU v Jablonci nad Nisou, zaměřený na základy klasického tance, kde tehdy vyučovali manželé Novotní. V tanci se dále vzdělávala i v tanečním studiu u své matky Ludmily Rellichové, zde získala vztah k tvořivosti v tanci a seznámila se s improvizací a moderními tanečními směry.

Dále se vzdělávala v odborných tanečních kurzech pořádaných NIPOS-Artama Praha a DUNCAN Centre konzervatoří v Praze, zaměřených na současné techniky a techniku japonského pohybového divadla Butó. Čtyři roky studovala u francouzské profesorky Leon-Kats Baril a japonské tanečnice a choreografky Sumako Koseki techniku Butó.

Po absolvování Střední odborné školy pedagogické v Liberci vystudovala obor Nonverbální dovadlo na HAMU Praha. Po ukončení studia v roce 2007 nastoupila jako pedagog tanečního oboru v ZUŠ Liberec. Vyučuje také v Tanečním studiu Magdaléna. Vedle toho umělecky pracuje na vlastních uměleckých projektech.


Průběh studií


2015 - 2016 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostŕedí a jeho vliv na současnou taneČní výchovu a tvorbu pro děti a s dětmi. Lektor – Eva Blažíčková

2014 - 2015 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Pedagogická a umělecká práce s dětským interpretem od 5 do 12 let (akreditováno MŠMT ČR). Lektor – MgA. Živana Vajsarová

2013 UK Praha (certifikát - rehabilitační technika PILATES)

2005 - 2007 Akademie Múzických umění v Praze (Nonverbální a komediální divadlo) titul MgA.

2002 - 2005 Akademie Múzických umění v Praze (Nonverbální a komediální divadlo) titul BcA.

1998 – 2002 Gymnázium a SOŠPg Liberec

1998 – 2002 pěvecký sbor Gaudea při SOŠPg Liberec

1987 – 1998 ZUŠ Jablonec nad Nisou (taneční obor, hudební obor – housle) ZUŠ Liberec(dramatický obor)

1987 – 2005 soubor TS Magdaléna (taneční a pohybové divadlo)


Stáže


srpen 2000 S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Atsushi Takenouchi a Léone Cats-Baril: Butoh

srpen 2001 S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Marie Kinsky: Limon technika

srpen 2002 S.E.S.T.A - Sumako Koseki, L. Cats-Baril: Butoh

srpen 2003 S.E.S.T.A - Beatrice Massin, Serge Ambert, Marie Kinsky, J. C. Paré, Sophi Billy: Funkční analýza tanečního pohybu

srpen 2004 S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Béatrice Masin a Marie Kinski: Barokní tanec a současná tvorba

srpen 2005 S.E.S.T.A - Jan Minařík (skupina Pina Baush) Nadine Beaulieu a Marie Kinsky, Sumako Koseki: Butoh


Pedagogická činnost


2002 – dosud Taneční a pohybové studio Magdaléna – taneční pedagog, pedagog dramatické výchovy, pantomimy

2007 – dosud ZUŠ Liberec – taneční pedagog


Odborná a organizační činnost


2011 - dosud nezisková organizace „Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s." členka správní rady

2010 - dosud aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskusních fórech

2010 – dosud přehlídka dětského divadla Dětská scéna spoluorganizátorka

2007 - dosud pravidelná lektorská činnost

2000 – dosud přehlídka scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem - spoluorganizátorka

- autorka několika inscenací pro soubor Tanečního a pohybové studia Magdaléna o.s. oceněných na celostátních přehlídkách v ČR

- autorka zhruba 30 choreografií pro děti a s dětmi


Profesionální umělecká a autorská činnost


2014 - HLAVA DÍVKY

autorské představení inspirované básní Václava hraběte Hlava Dívky - autorka scénáře, choreografie, režie - NOMINACE NA DANCE IMPACT FESTIVAL, národní taneční přehlídka současného amatérského tance v Ostende, Belgie

2014 - BROD NEVĚDOMÍ

autorské představení inspirované výtvarným uměním. "Jako malíř vrství barevné křivky na plátno, tak i my vrstvíme své pohyby. Překračujeme tenkou hranici vědomí a nevědomí. Brodíme se v myšlenkách, tvarech a obrazech. Svlékáme se do naha a pronikáme skrz všechny vrstvy. Pronikneme i těmi vašimi?"

2013 - OBRAZY V NAŠICH HLAVÁCH

autorské představení inspirované………… autorka scénáře, choreografie, režie - „Lippman vycházel z předpokladu, že je pro člověka nemožné uchopit komplexní realitu, a vytváří si tudíž prostřednictvím stereotypů zjednodušené konstrukce.“

2011 - CESTA K ONĚGINOVI

Autorské představení na motivy knihy Alexeje Sergejeviče Puškina - Evžen Oněgin,autorka scénáře, choreografie, režie

2010 - PÉŤA A VLK

Opera Sergeje Prokofjeva pro dětské interprety. Tvorba choreografií a pohybová spolupráce na inscenaci v rámci projektu EUROOPERA.

Projekt EUROOPERA, euroregionales Kulturcnetrum St. Johannis Zittau

Třínárodnostní projekt Europera sdružuje více než 200 hudebně nadaných mladých muzikantů z Německa, Polska a České Republiky, převážně z oblasti Euroregionu Nisa. Tvoří ho symfonický orchestr, pěvecký sbor a menší komorní soubory. Projektu se zúčastní technicky nejvyspělejší žáci hudebního oboru ZUŠ Liberec ve věku od 14 let (symfonický orchestr, komorní orchestr, pěvecký sbor a žáci literárně-dramatického a tanečního oboru). Projekt Europera byl založen roku 1992 tehdejším ředitelem divadla v Görlitz, profesorem Wolf-Dieterem Ludwigem. Slovo europera bylo vytvořeno ze spojení slov europa (Evropa) a opera (latinsky: činnosti, díla; pl. od slova opus). Svou činností přispívá k budování a formování společné Evropy.

2010 AArhus festival Entre scene, Dánsko – účast s představením Meating

2010 EXPO 2010, Čína - účinkování v představení " Kratochvilný automat"

2010 JAKUB A OBŘÍ MRKEV - pohybová spolupráce na představení, Naivní divadlo Liberec

2009 - dosud členka divadla COMPLOT COMPANY

2009 MEATING, pohybová spolupráce, interpretace

2007 VÝLETNICE - autorské představení


autorka scénáře, choreografie, režie

OVOCE STROMŮ RAJSKÝCH – pohybové etudy, zvukově vizuální koláž

ORCHESTRON - zvukově vizuální koláž 3 tanečníků a 3 hudebních těles - účast na festivalech JEMNÉ SETKÁNÍ (Č. Budějovice), VELKÁ INVENTURA (Liberec), účinkování na divadelním festivalu a slavnostních průvodech v Rusku v Petrohradě.

2006 HUDBA POEZIÍ - elektroakustická kompozice

NERVOVĚ VARIABILNÍ - pohybové představení - interpretace, pohybová spolupráce, účast na festivalech ve Španělsku v Madridu, Praze ( MIMRAJ ), Slovinsku (MEZINARODNÍ POULIČNÍ LUTKOVÝ FESTIVAL)

2005 PROMĚNY

členka pouličního divadla CIRCUS SACRA ( Mechanica, Draceana)

2004 - PRODANÁ NEVĚSTA - pohybová spolupráce, Národní divadlo Praha

CATS IN THE PRAGUE - černé divadlo

2003 - MOJE PRVNÍ TANEČNÍ - clownérie, autorské představení

REQUIEM - pohybová spolupráce, Národní divadlo Praha

TAKÉ FIVE - pantomimické představení - účast na dětském festivale v Toyamě (Japonsko)

Anna Benháková – Pedagog studia

Nahoru

27.3.1993, Jablonec nad \Nisou

Tančit Anna začala ve čtyřech letech. Vzdělávala se v oblasti tvořivé taneční výchovy, scénického tance, tanečního a pohybového divadla, pantomimy, dramatické a výtvarné výchovy, sólovém zpěvu. Součástí této výuky bylo vytváření projektů na principech syntézy pohybové, hudební, literárně - dramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby. V patnácti letech jsem nastoupila na taneční konzervatoř Duncan Centreé Praha. Zde se připravuje na profesionální dráhu tanečnice, choreografa a tanečního pedagoga. Ráda by se zaměřila na dráhu choreografa a pedagoga. K tomu směřuje již dnes její studium a mělecká tvorba. Proto si také v letošním roce vybrala náročnou studijní stáž na vysoké škole DOCH(Dans och Cirkushögskolan/University of Dance and Cirkus) ve Švédsku.

Dlouhodobě spolupracuje s Tanečním a pohybovým studiem Magdaléna o.s. jako pedagog a choreograf na uměleckých projektech pro děti a s dětmi. Spolupráce s naším studiem, který reprezentuje liberecký region na významných tanečních festivalech a přehlídkách v celé ČR i v zahtaničí jí umožňuje prezentovat mou choreografickou i pedagogickou práci. Samostatně pak pracuje na vlastních uměleckých projektech, které vznikají na půdě konzervatoře Duncan centreé a jsou uváděny v rámci různých představení, festivalů a přehlídkek v české republice i v zahraničí. V roce 2012 se zúčastnila mezinárodního festivalu SzóloDuo v Budapešti, Maďarsko s vlastní choreografií „Obrazy“ (duet, ve kterém jsem účinkovala se svou spolužačkou z konzervatoře Duncan Centre, Petrou Houškovou). V prosinci 2012 byla vybrána (spolu se čtyřmi spolužáky z pátého ročníku na konzervatoři Duncan Centre) do mezinárodního projektu, který organizuje choreografka českého původu Lenka Flori. Součástí projektu byla čtrnáctidenní rezidence v Perugii, Itálie, kde jsme pracovali na choreografii Motto perpetuo, která bude uvedena na jaře 2013 v ČR. Choreografie je inspirována skladbou italského hudebníka a skladatele N. Paganiniho „Motto perpetum“.

V jeím případě se dá již mluvit o charakteristické formě tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsobu pedagogické a umělecké práce.. Člověk, interpret je zde chápán jako samostatná tvůrčí osobnost a jeho rozvoj, na jehož konci je hluboká osobnostní i umělecká výpověď je prioritou uměleckého procesu.Anna pracovala na nejvýznamějších choreografiích a uměleckých projektech Tanečního a pohybového studia Magdaléna o.s.Průběh studií


2008 - 2014 Konzervatoř Duncan centre Praha - titul DiS.

2006 - 2008 ZUŠ Jablonec nad Nisou (hudební obor - sólový zpěv)

1998 - 2011 soubor TS Magdaléna (taneční a pohybové studio)


Stáže


2014 EN-KNAP profesionální soubor současného tance Lublaň - Slovinsko

2014 - 2015 Vzdělávání pedagogických pracovníků - Pedagogická a umělecká práce s dětských interpretem od 5 do 12 let (akreditováno MŠMT ČR.) Lektor - MgA. Živana Vajsarová


Pedagogická činnost


2014 - dosud Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. - taneční pedagog

2014 - 2015 ZUŠ Liberec - taneční pedagog


Odborná a organizační činnost


2012 - dosud Pravidelná lektorská činnost, autorka několika inscenací oceněných na celostátních přehlídkách v ČR i v zahraničí


Profesionální umělecká a autorská činnost


2015 - MOMENT SETRVAČNOSTI - autorské představení, autorka scénáře, choreografie - choreografie by se dala připodobnit k mikroskopickému pozorování jakékoliv rušné městské části; sídliště, náměstí, kde jsou lidé nuceni se potkávat často v důsledku „náhody“. Jsou to lidé, kteří spolu zdánlivě nemají nic společného, ale přesto spolu sdílejí stejné místo, stejnou dobu, stejný vliv či atmosféru. Nálady a emoce jsou impulzy, které rozpohybují děj událostí a setkání, náhodná či osudová, jsou jejich výsledkem. Choreografie sama o sobě nepředává divákům příběh. Příběh, který postavy prožívají, je pro diváka vytržen z kontextu, protože v tomto krátkém sdělení není podstatné jej zcela rozpoznat…

2014 - KONTINUUM - autorské představení , autorka choreografie, interpretace - choreografie „Kontinuum“ a „Axis Mundi“ jsou jako dvě strany téže mince. Osa světa, což je doslovný překlad latinského termínu axis mundi, v sobě nese metaforu bipolarity. I přesto, že se zabývá hlavně zemitostí, dravou energií, Dionýským principem, je zde patrná touha dostat se výš a dál za hranice dosavadních možností. Význam retrospektivního řazení choreografií skrývá choreografie „ Kontinuum“. Ta vznikla na základě spolupráce mého vědomí a podvědomí, která nechala znovu ožít noční můru z dětství plnou abstrakce, černoty, světel, záblesků a pocitu děsu a uchopitelného. Choreografie ani zdaleka není kopií snu. Inspirací pro tvorbu byla jakási má zpola vědomá zpola nevědomá mnoholetá snaha zbavit se strachu. Zlom přišel ve chvíli, kdy nedostačující intelekt vzdal své snahy a ustoupil v cestě citu. Sen přestal být, jeho prožívání začalo být adekvátní jeho atmosféře a sdělení. Choreografie „Kontinuum“ v sobě nese konflikty, stejně tak jako „Axis Mundi“. Na pomyslné „ose světa“ však zaujímá místo v horní polovině. Obrazovou přesto však stále konkrétní Axis Mundi obklopuje atmosférou abstrakce a bezčasovosti, u diváka vyžadující otevřenou a fantazii přístupnou mysl.

2012 - AXIS MUNDI - autorské představení, autorka choreografie, interpretace - NOMINACE NA DANCE IMPACT FESTIVAL, národní taneční přehlídka současného amatérského tance, Belgie 2013

2012 - MOTTO PERPETUO - mezinárodní projekt, organizovaný choreografkou českého původu Lenkou Flori. Součástí projektu byla čtrnáctidenní rezidence v Perugii (Itálie), interpretace. Představení bylo inspirováno skladbou italského hudebníka a skladatele N. Paganiniho „Motto perpetuo“.

2011 - OBRAZY - autorské představení, autorka choreografie, interpretace.

2007 - od roku 2007 pracovala Anna na významných choreografiích a uměleckých projektech Tanečního a pohybového studia Magdaléna o.s.V choreografiích Ludmily Rellichové


Sněhová vločka - regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2002 - přímý postup na celostátní přehlídku Kutná Hora 2002, Tanambourrée Varnsdorf 2002

Doznívání – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n. N. 2004 – návrh na postup na celostátní přehlídku Kutná Hora 2004 v Jablonci n. N.

Pannoptikum – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2004 - přímý postup na celostátní přehlídku Tanec, tanec.... 2004 v Jablonci n.N., Tanambourrée Varnsdorf 2004 národní přehlídka pohybového divadla a pantomimy Otevřeno Kolín 2009, mezinárodní divadelní festival Abtenau 2010 Rakousko

Mezi námi děvčaty – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2005 - přímý postup na celostátní přehlídku Kutná Hora 2005, Tanambourrée Varnsdorf 2005, národní přehlídka pohybového divadla a pantomimy Otevřeno Kolín 2007

Pohlazení – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2005 – návrh na postup na celostátní přehlídku Kutná Hora 2005 v Jablonci n.N. ,Tanambourrée Varnsdorf 2005

Istanus – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2005 - přímý postup na celostátní přehlídku Tanec, tanec.... 2005 v Jablonci n.N., Tanambourrée Varnsdorf 2005, Prkno Hradec Králové 2006 – ocenění - mezinárodní divadelní festival Heidenreischtein 2007 Rakousko, národní přehlídka pohybového divadla a pantomimy Otevřeno Kolín 2009, mezinárodní divadelní festival Abtenau 2010 Rakousko.

Dovnitř, uvnitř, vně – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2007 – návrh na postup na celostátní přehlídku Tanec, tanec.... 2007 v Jablonci n.N., mezinárodní divadelní festival Heidenreichstein 2007, Tanambourrée Varnsdorf 2006

Co zbylo z anděla – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2007 – návrh na postup na celostátní přehlídku Kutná Hora 2007, Tanambourrée Varnsdorf 2007

Každý je někdy trapný – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2008 – návrh na postup na celostátní přehlídku Tanec, tanec.... 2008 v Jablonci n.N., Tanambourrée Varnsdorf 2008, mezinárodní taneční festival „Siraex 2008“ Klášterec nad Ohří, národní přehlídka pohybového divadla a pantomimy Otevřeno Kolín 2009, „Modrý kocour 2009“ Turnov - nominace na národní přehlídku Mladá scéna Ústí nad Orlicí 2009 - nominace na národní festival Jiráskův Hronov 2009, mezinárodní divadelní festival Abtenau 2010 Rakousko.

Jako příroda – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2008 – přímý postup na celostátní přehlídku Tanec, tanec.... 2008 v Jablonci n.N., Tanambourrée Varnsdorf 2008, mezinárodní taneční festival „Siraex 2008“ Klášterec nad Ohří.

Nářek nad zkázou města Ur – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2009 – přímý postup na celostátní přehlídku Tanec, tanec.... 2009 v Jablonci n.N. Tanambourrée Varnsdorf 2009, „Modrý kocour 2010“ Turnov ¬ nominace na národní přehlídku Mladá scéna Ústí nad Orlicí 2010,přehlídka pohybového divadla a pantomimy Otevřeno Kolín 2010“ - nominace na celostátní festival Jiráskův Hronov 2010, mezinárodní divadelní festival Abtenau 2010 Rakousko.

Napij se nebe - regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n.N. 2010 – ocenění: Mezinárodní folklorní festival „Setkávání“ Jablonec 2010, Mezinárodní folklorní festival „Setkávání“ Jelení Gora 2010, Mládí Bohuslav Martinů 2011 - zlaté pásmo, zvláštní cena za interpretaci, cena za vynikající pedagogickou práci Ludmile Rellichové, mezinárodní divadelní festival Abtenau 2010 Rakousko,„Modrý kocour 2011“ Turnov - ocenění, Tanambourrée Varnsdorf 2011 - národní přehlídka „národní přehlídka pohybového divadla a pantomimy Otevřeno Kolín 2012, mezinárodní divadelní festival Abtenau 2012 Rakousko.

Noc v Nanopolis - 23.11. a 12.12.2011 – Nová scéna Národního divadla Praha

23. 11. 2011 v 18:00 se uskutečnilo slavnostní zahájení projektu nanoPOLIS na Nové scéně Národního divadla, které pokračovalo v 19.00 představením Noc v nanoPOLIS. Šlo o unikátní výtvarné, hudební a taneční setkání s vědou a experimenty. Svět je příliš komplexní pro staré teorie. Procházíme krizí lidského vědění a vzdělávání, k odpovědím na ně patří maximální snaha o pochopení souvislostí a dlouhodobější důraz na kvalitní vzdělání. Cílem projektu nanoPOLIS je komunikovat, inspirovat, vzdělávat, bavit a přitahovat mládež a veřejnost k přírodovědným oborům v kontextu oborů humanitních. Program vznikl k mezinárodní studentské soutěži Immersion in Science Worlds through Arts na které se podílí 16 evropských technických univerzit a institutů

www.iswaproject.eu

Hudba: Milan Cais a TataBojs - Ležatá osmička a Nanoalbum, Petr Cígler – Enthropic Symphony

Choreografie: Tomáš Rychetský, David Stránský, Ludmila Rellichová a TS Magdaléna

Vědecká animace: David Lukáš, Pavel Pokorný, Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler

Scénář, dramaturgie a supervize: Tomáš Žižka, Alexandr Prokop

Hlavní cena v oboru tanec - Grenob, Francie 2013. Záznam choteografie je možné vidět na www.tsmagdalena.com


V choreografiích MgA. Magdalény Rellichové


Vadí, nevadí – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n. N. 2006 – přímý postup na celostátní přehlídku Kutná Hora

Nikdy neříkej nikdy – regionální přehlídka „Tanec srdcem“ Jablonec n. N. 2010 – přímý postup na postup na celostátní přehlídku „Tanec, tanec 2010“, nominace na národní přehlídku pohybového divadla a pantomimy „Otevřeno Kolín 2011“


Choreografická a pedagogická činnost v letech 2010 - 2013

Labyrint srdce – choreografie Ludmila Rellichová a Anna Benháková, interpretace soubor Tanečního a pohybového studia Magdaléna o.s. nominace na národní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2011, nominace na národní přehlídku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno Kolín 2012, účast na mezinárodním divadelním festivalu Abtenau, Rakousko.

Účast na tomto mezinárodním festivalu je prestižní záležitostí. Vedle souborů z Ruska, Rakouska, Slovenska, Nikaragui, Itálie, Německa, Litvy a Anglie mělo naše velký úspěch. Rakouská celoplošná televize ORF s námi natočila záznam našeho představení, který še představeníl jako obrazový materiál k pořadu o festivalu hlavním zpravodajství.

Napij se nebe – interpretace a choreografická spolupráce na tanečním zpracování kantáty Bohuslava Martinů Otevírání studánek, Mládí, Zlaté pásmo za inscenaci a cenu za interpretaci na soutěžním festivalu Mládí - Bohuslav Martinů v Poličce.

Obrazy - choreografie Anna Benháková, interpretace Anna Benháková, nominace na národní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2011, mezinárodní festival SzóloDuo Budapešt, Maďarsko (na tento festival jsem dostala opětovné pozvání maďarského organizátora v letošním roce).

Axis mundi – choreografie Anna Benháková, interpretace Anna Benháková, nominace na národní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2012, nominace na prestižní víceoborový festival Jiráskův Hronov 2013, nominace na národní přehlídku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno Kolín 2013, nominace na národní přehlídku tance v Chorvatsku 2013, nominace na národní přehlídku tance Festival Dance.Impact 2013 v Belgii.

copyright © 2011 – TS Magdaléna / design © 2011 - David Matura