Ilustrační pozadí
Skrytí/zobrazení obrázku na pozadí

Přehlídky

Dětská scéna 2017

Nahoru 7.4 - 9.4.2014 / Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Otevřená divadelní přehlídka dětských divadelních souborů s postupem na celostátní přehlídku

Ke stažení Propozice   |    Popis projektu   |   

Tanec Srdcem 2015

Nahoru 27. - 28.3. 2015 / Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Regionální přehlídka dětských a dospělých skupin scénického tance s postupem na celostátní přehlídku

Ke stažení Harmonogram   |    Rozpis zkoušek   |    Rozpis dílen   |   

Tanec tanec 2014

Nahoru 24. - 27.10.2014 / Městské divadlo v Jablonci nad Nisou

28. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Ke stažení Společný harmonogram   |    Anotace   |   

Podzimní fantazie 2014

Nahoru 20. - 22.10.2014 / Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Festival je součástí celostátní přehlídky scénického tance a pohybového divadla Tanec, tanec...2014

Ke stažení Propozice   |    Přihláška   |   

Dětská scéna 2014

Nahoru 11.4 - 12.4.2014 / Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Otevřená divadelní přehlídka dětských divadelních souborů s postupem na celostátní přehlídku

Ke stažení Propozice   |    Přihláška   |   

Tanec Srdcem 2014

Nahoru 28. - 29.3. 2014 / Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Regionální přehlídka dětských a dospělých skupin scénického tance s postupem na celostátní přehlídku

Ke stažení Propozice   |    Přihláška   |   

Tanec Srdcem 2013

Nahoru 22. - 23.3. 2013 / Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Regionální přehlídka dětských a dospělých skupin scénického tance s postupem na celostátní přehlídku

Ke stažení Propozice   |    Přihláška   |    Popis projektu   |   

Dětská scéna 2013

Nahoru 12.4 - 14.4.2013 / Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Otevřená divadelní přehlídka dětských divadelních souborů s postupem na celostátní přehlídku

Ke stažení Propozice   |    Přihláška   |    Popis projektu   |    Přihláška Kolín   |    Propozice Kolín   |    Program   |    Rozpis dílen   |    Rozpis zkoušek   |   

Podzimní Fantazie 2012

Nahoru dnech 22. - 24.10.2012 / Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Festival je součástí celostátní přehlídky scénického tance a pohybového divadla

Ke stažení Propozice   |   

Tanec Srdcem 2012

Nahoru 30-31.3.2012 / Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Regionální přehlídky dětských a dospělých skupin scénického tance s postupem na celostátní přehlídky

Ke stažení Propozice   |    Přihláška   |    Rozpis dílen   |    Rozpis zkoušek   |    Harmonogram   |   

Dětská scéna 2012

Nahoru 13-15.4.2012 / Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Otevřená divadelní přehlídka dětských divadelních souborů s postupem na celostátní přehlídku

Ke stažení Propozice   |    Přihláška   |   

Podzimní fantazie 2011

Nahoru 24.-26.10. 2011 / Městské divadlo v Jablonci nad Nisou

Celostátní otevřený festival scénického tance a pohybového divadla

Ke stažení Propozice   |   

Tanec tanec 2011

Nahoru 27.-30. 10. 2011 / Městské divadlo v Jablonci nad Nisou

25.Celostání přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
a Celostátní diskusní fórum Amatérský tanec v současné společnosti
27.-30. října 2011, Městské divadlo o.p.s a Eurocentrum s.r.o, Jablonec nad Nisou

Ke stažení Společný harmonogram   |    Propozice   |    Nominace   |    Dramaturgie přehlídkovýh večerů   |    Organizační pokyny   |   

Kutná Hora 2011

28. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance

20.–23. května 2011 / Kutná Hora

Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance je setkáním dětí a jejich pedagogů, které přináší každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky krajské.

Ke stažení Kutná Hora 2011   |    Kutná Hora 2011

Dětská scéna 2011

Nahoru

40. celostátní přehlídka dětského divadla
a 40. celostátní přehlídka dětských recitátorů

Eurocentrum Jablonec nad Nisou / 8. 4.–10. 4. 2011

Celostátní přehlídka dětského divadla

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní kola.

Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky.

Celostátní přehlídka dětských recitátorů

Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři postupují z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola.

Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.

Tanec Srdcem 2011

Nahoru 25.–26. března 2011 / Městské divadlo v Jablonci nad Nisou

25. 3. 2011 - regionální přehlídka dětských skupin scénického tance
26. 3. 2011 - regionální přehlídka mládeže a dospělých skupin scénického tance

Regionální přehlídky dětských a dospělých skupin scénického tance a pohybového divadla s postupem na celostátní přehlídky.

Ke stažení Tanec Srdcem 2011   |    Tanec Srdcem 2011
copyright © 2011 – TS Magdaléna / design © 2011 - David Matura