Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Výtvarná výchova pro děti - lektorka Nikola Fitzová

Na hodinách výtvarné výchovy budou děti pracovat hlavně s vlastní fantasii a kreativitou.

Koncepce i praxe výtvarné výchovy u nás i ve světě procházejí dynamickými proměnami. Důraz je kladen na tvůrčí přístup pedagoga. Od výuky kreslení, malby, případně práce s materiálem se okruh výtvarných činností rozšiřuje nejen pokud jde o výtvarné techniky, ale i pokud jde o podněty k tvůrčí výtvarné činnosti, a to již nejen individuální, ale i skupinové, případně mezioborové. Takto vede své žáky i Nikola Ficzová absolventka střední umělecké školy s několikaletou praxí se zaměření na široké spektrum výtvarných činností s důrazem na vlastní tvorbu dětí. 

Rádi bychom Vás pozvali na 1. sobotu v Poštovní ulici - 12.10.2019!

Jde o jednodenní intenzivní workshop zaměřený na současné taneční techniky propojené do bojového umění.

Intenzivní workshop je určen pro kohokoliv, kdo se chce hýbat. Taneční zkušenosti nejsou podmínkou.
Minimální počet účastníků 6. Maximální počet účastníku je 14.
Čas konání je 9.30 - 12.30 a 14.00 - 18.00. (7 hodin intenzivního pohybu)
Cena: 1700,-
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 602 354 769 nebo na emailu : mp.rellichova@gmail.com

O workshopu a Radkovi:


U obou oboru mi jde o zkoumáni a osvojeni si správného svalového napětí, o izolaci, či koordinaci různých svalových skupin, o základní pohybovou mechaniku. Boj. umění na rozdíl od tance svou povahou staví praktikanty do jiné dynamiky, učí pracovat s jiným svalovým napětím, učí svalové skupiny spíše integrovat než izolovat..

Bojová uměním se učím od 13ti let a studoval jsem různé styly..kung fu, musado, aikido, kickbox, boj s nožem, filipínská bojová umění a d...

09/09/2019

ZÁPISY DO VŠECH KURZŮ TANEČNÍHO A POHYBOVÉHO STUDIA MAGDALÉNA, Z.S. JEŠTĚ DO 25.9.2019

NA KONTAKTECH:

taps.magdalena@gmail.com
telefon: 602 963 574
www.tsmagdalena.com

Osobně:

v prostorách Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s. v Poštovní ul. 2055/3 v odpoledních hodinách v úterý, čtvrtek, pátek od 15.30 – 18.

19/08/2019

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU DO STÁVAJÍCÍCH ROČNÍKŮ TANEČNÍ VÝCHOVY

V RYCHOVĚ U JABLONCE NAD NISOU

A

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU V NOVÝCH PROSTORECH 

V JABLONCI NAD NISOU 

NOVÉ PROSTORY OTEVŘE TAPS MAGDALÉNA, Z.S. V JABLONCI NAD NISOU 

V POŠTOVNÍ ULICI 2055/3 V ZÁŘÍ 2019

OTEVŘENÍ NOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST V JABLONCI N.N.

PILATES, JÓGA, WHEEL JÓGA, BUTÓ, VÝTVARNÉ ČÍNNOSTI, CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 až 6 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a do kurzů PILATES, Jóga pro začátečníky a Wheel jóga – pro pokročilejší, výtvarná výchova pro děti od 6 do 13 let.

Zápisy proběhnou 

Zápis

Kdy: 4.9.2019 od 16.00 – 18.00 hodin, 9.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: taneční sál v Rychnově u Jablonce nad Nisou (budova městské knihovny, Květinová ul.)

Kdy: 5.9.2019 a 6.9.2019 vždy od 15.00 – 18.00 hodin, 10.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: Nové prostory TaPS M...

19/08/2019

VZDĚLÁVÁNÍ V RYCHNOVĚ U JABLONCE N.N.  2019–2020

(listopad 2019–červen 2020)

lektor taneční výchovy – Hudba jako součást taneční tvorby

akreditované MŠMT ČR

Vzdělávání pedagogických pracovníků – lektor taneční výchovy – Hudba jako součást taneční  tvorby (akreditováno MŠMT ČR. Akreditovanou institucí je NIPOS – číslo akreditace programu je …......)

Vzdělávací cíl

Česká hudební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších hudebních kultur na světě, a jako takovou by ji lidé měli vnímat, provozovat, hovořit o ní, a to i v širších historických, společenských a kulturních souvislostech. Pokud se tato informace projeví v pedagogické a umělecké práci s dětským interpretem je jisté, že zůstane součástí jeho vědění. Informace získaná přes umělecký prožitek je pro dítě trvalá. To však předpokládá prvotně hudební vzdělání pedagoga. Hledání vhodných skladeb pro uměleckou práci tanečního pedagoga je prioritou tohoto vzdělávacího kurzu.

Druhým neméně důležitým prvkem je práce s hudbou vzhledem k technický...

Oba soubory Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s. se zúčastnily v srpnu letošního roku divadelního 89. ročníku festivalu Jiráskův Hronov. 

Od roku 2009 jsme zde uvedli již patnáct inscenací. Soubory během jedenácti let získávaly nominace na Hronov z celostátních přehlídek pantomimy a pohybového divadla „Otevřeno“ v Kolíně, z celostátní přehlídky scénického tance „Tanec, tanec…“ v Jablonci nad Nisou a z celostátní přehlídky mladého divadla v Ústí nad Orlicí.

TaPS Magdaléna, z.s se dlouhodobě řadí mezi nejlepší výchovně vzdělávací umělecké subjekty u nás. Letošní velký úspěch dvou uvedených inscenací je toho jen potvrzením (V takovém nečase, Mariina cesta).

Každoročně se dostává našim souborům při hodnocení na Hronově ocenění ze strany uznávaných odborníků – tanečních pedagogů, režisérů, divadelních kritiků. 

V letošním roce za lektorský tým psal recenzi na naše představení Juraj Benčík – absolvent VŠMU Bratislava obor herectví. Jako jediný slovenský herec se stal členem divadla Cirg...

30/06/2019

Vážení přátelé, kolegové,

potřetí chystáme Letní taneční setkání v krásném prostředí broumovského barokního komplexu ve dnech 7.-12.července 2019.

Otevřeli jsme přihlašování na náš 5denní kurz současné taneční techniky a tvorby akreditovaný na MŠMT pod vedením Dagmar Chaloupkové, Michala Záhory, Honzy Malíka a hudebníka a skladatele Honzy Kavky. Uzávěrka je 30.června a kapacita je 15 osob.

Veškeré informace vč. přihlášky najdete níže a pak také v příloze. Samozřejmě můžete informace směle šířit dále. Děkujeme za to.

Se srdečným pozdravem
Honza Malík

 

Srdečně zveme všechny rodiče, babičky, dědečky, tety a další příbuzenstvo na závěrečné představení tanečního studia, které se koná 16.6.2019  od 17:00 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Přijďte se podívat na výsledky práce Vašich ratolestí!

 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU V NOVÝCH PROSTORECH

V JABLONCI NAD NISOU

NOVÉ PROSTORY OTEVŘE TAPS MAGDALÉNA, Z.S. V JABLONCI NAD NISOU

V POŠTOVNÍ ULICI 2055/3 V ZÁŘÍ 2019

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 až 6 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a do kurzů PILATES, Jóga pro začátečníky a Wheel jóga pro pokročilejší.

TERMÍNY:

17.6.2019 -  16h - 18h
Rychnov u Jablonce nad Nisou, budova Městské knihovny

18.6.2019 16h - 18h
Jablonec nad Nisou, Eurocentrum (Jiráskova)

Festival scénického tance a pohybového divadla

21.-23. října 2018 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou

Každoročně se na konci října potkáváme v jabloneckém divadle s Týdnem tance, který Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s. organizuje spolu s Městským divadlem. Již dvacet let v rámci Týdne tance probíhají dvě celostátní přehlídky Podzimní fantazie a Tanec, tanec.... zaměřené scénický tanec, taneční a pohybové divadlo.

Podzimní fantazie

V podzimním čase se již po dvacáté rozzáří Podzimní fantazie, tentokrát byla poprvé zaměřená z velké části na autorskou tvorbu samotných žáků a studentů. V rámci festivalového představení jsme zhlédli 16 tanečních kreací, 9 souborů a skupin scénického tance.

Z Dobřichovic (Taneční studio), z Roztok u Prahy (Po špičkách Roztoč a Na patě Roztoč), FLASH Jaroměř (TJ Sokol), z Jablonce nad Jizerou (Základní umělecká škola), ze Sedlčan (Základní umělecká škola) a samozřejmě domácí a pořadatelský Rychnov u Jablonce (Taneční studio Magdaléna, z.s.)....

JAK MOC si vážíme odkazu paní Jarmily

Všichni víme, kde hledat počátky nových tanečních směrů. Po druhé světové válce se pohybové a taneční výchově dostalo zasloužené pozornosti, dětský scénický tanec byl zařazen do soutěže lidové tvořivosti a bylo možné sledovat vývoj taneční tvorby pro děti a s dětmi. V tomto oboru se na počátku plně uplatnily zkušenosti učitelek tance novodobých směrů, a to především jedné z nich, významné představitelky směru Isadory Duncanové , Jarmily Jeřábkové, která se na taneční výchovu dětí zaměřila a dosáhla v ní vynikajících výsledků. 

„ Po celou dobu mé práce mne vedly pedagogické a umělecké zásady, jak jsem se s nimi seznámila ve škole novodobého tance Elizabeth Duncanové a snaha najít vlastní cestu, jak pohyb a tanec rozeznít rytmy a melodiemi naší, české hudby. V taneční výchově jsem si kladla za úkol nalézt syntézu technické složky tance a spontánního tanečního projevu dětí.“ Napsala v úvodu své knihy Jarmila Jeřábková (SPN Praha, 1977, 79, NIPOS Praha,...

Vážení bývalí i nynější žáci a studenti, rodiče, přátelé a spolupracovníci

na podzim oslaví Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s. dvacet let od svého založení.

Za dlouhou dobu existence se lidé kolem studia potkávali při výuce, účasti na festivalech, přehlídkách a pořádání kulturních akcí. Zažili neopakovatelné zážitky, přátelskou atmosféru, přátelství na celý život, byli součástí úžasné komunity lidí různých generací, profesí a názorů, jejichž velkou láskou je tanec. Rádi bychom abyste byly u toho, a tak Vás

tímto 7.10.2018 srdečně zveme na setkání s tancem ve velkém sále Eurocentra v Jablonci n.N.

Uvidíte:

- krátký dokument o dvacetileté práci TaPS Magdaléna z.s.

- choreografie bývalých studentek studia, které se vydaly na dráhu profesionálního umělce  

- choreografie dvou souborů TaPS Magdaléna z.s. 

- Annu Benhákovou DiS. - absolventku konzervatoře Duncan centre, studentku HAMU Praha, obor 

  choreografie

- Marii Herderovou DiS – absolventku konzervatoře Duncan centre

- Natálii Vackovou...

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 a 5 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo, pantomima a dramatická výchova pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni)

Zápisy proběhnou 

Kdy: 5. 9. 2018 od 16.00 – 18.00 hodin 

Kde: taneční sál v Rychnově u Jablonce nad Nisou (budva městské knihovny, Květinová ul.)

Kdy: 6. 9. 2018 od 16.00 – 18.00 hodin 

Kde: taneční sál Eurocentrum (vchod z Jiráskovy ulice) Jablonec nad Nisou

Informace: 

taps.magdalena@gmail.com

telefon: 602 963 574

www.ts.magdalena.com

Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Jeho práce směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Jde o charakteristickou formu tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsobu pedagogické a umělecké práce. Dítě je zde...

Please reload