Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

22/05/2018

Vážené kolegyně/kolegové

Od září 2017 v Jablonci nad Nisou probíhá kurz   - Vzdělávání pedagogických pracovníků - lektor taneční výchovy – Historické Kořeny duncanismu v českém prostŕedí a jeho vliv na současnou taneční výchovu II.

(akreditováno MŠMT ČR. Akreditovanou institucí je NIPOS - číslo akreditace programu je 28302/2011-25-671)
 

Vzhledem k zájmu o kurz bude od září kurz prodloužen o 3 semináře. Jeden povede paní Eva Blažíčková a dva Ludmila Rellichová.
 

Všechny budou zaměřeny na tvorbu mladšího školního věku.

Prosím do konce června o závazné přihlášky.

Zápis nových žáků na školní rok 2018 - 2019

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 a 5 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo, pantomima a dramatická výchova pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni)

Zápisy proběhnou 

Kdy: 13.6 . 2018 od 16.00 – 18.00 hodin 

Kde: taneční sál v Rychnově u Jablonce nad Nisou (budva městské knihovny, Květinová ul.)

Kdy: 14.6. 2018 od 16.00 – 18.00 hodin 

Kde: taneční sál Eurocentrum (vchod z Jiráskovy ulice) Jablonec nad Nisou

Informace: 

taps.magdalena@gmail.com

telefon: 602 963 574

www.ts.magdalena.com

Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Jeho práce směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Jde o charakteristickou formu tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsob...

Please reload