Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Všechny potřebné informace můžete stáhnout zde.

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 a 5 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo, pantomima a dramatická výchova pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni)

Zápisy proběhnou 

Kdy: 5. 9. 2018 od 16.00 – 18.00 hodin 

Kde: taneční sál v Rychnově u Jablonce nad Nisou (budva městské knihovny, Květinová ul.)

Kdy: 6. 9. 2018 od 16.00 – 18.00 hodin 

Kde: taneční sál Eurocentrum (vchod z Jiráskovy ulice) Jablonec nad Nisou

Informace: 

taps.magdalena@gmail.com

telefon: 602 963 574

www.ts.magdalena.com

Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Jeho práce směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Jde o charakteristickou formu tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsobu pedagogické a umělecké práce. Dítě je zde...

12/06/2018

Vážení přátelé tance,

v neděli 20.5. 2018 jsme se vrátili z Celostátní přehlídky dětského scénického tance v Kutné Hoře. Jde o prestižní akci Ministerstva kultury, která letos slavila 50. výročí od první přehlídky. Za Liberecký kraj se účastnily tři choreografie, dvě Ludmily Rellichové a jedna Magdalény Pupík Rellichové, které postoupily z postupové přehlídky pro Liberecký kraj Tanec srdcem 2018.

Za dlouhodobé výsledky v oblasti dětské taneční výchovy zde dostala Ludmila Rellichová zvláštní cenu při příležitosti padesáti let od konání první celostátní oborové přehlídky dětského scénického tance

ZA MIMOŘÁDNOU PEDAGOGICKOU PRÁCI, TANEČNÍ TVORBU A DLOUHODOBÉ VÝRAZNÉ VÝSLEDKY V OBLASTI TVOŘIVÉ TANEČNÍ VÝCHOVY DĚTÍ

V letošním roce také TaPS získalo tři nominace ze dvou celostátních přehlídek na největší mezioborovou divadelní přehlídku Jiráskův Hronov.

Tyto mimořádné výsledky v oblasti tance a divadla a jejich ocenění nás moc těší a jsme rádi, že se s nimi můžeme takto reprezentoat naše měs...

Srdečně Vás zveme na závěrečné představení Tanečního studia Magdaléna, které se uskuteční v neděli 3.6.2018 od 17 hodin v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.

Please reload