Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

pondělí

Rychnov, knihovna 

14.45 – 16.15       2. ročník L.Rellichová 

16.15 – 17.45       6. ročník L.Rellichová, M.Herderová DiS.

17.45 – 19.15       soubor S5 L.Rellichová, M.Herderová DiS.

úterý

Rychnov, knihovna 

15.15 – 16.45.     5.ročník MgA. M.P.Rellichová

16.45 – 18.15      8.ročník MgA. M.P.Rellichová

18.30                    Pilates MgA. M.P.Rellichová

Eurocentrum Jablonec n.N.

17.15 – 19.15 soubor S4, S5 L.Rellichová

středa

Rychnov, knihovna 

15.15 – 16.00      PTV L.Rellichová

16.15 – 17.45      3.ročník L.Rellichová

čtvrtek

Rychnov, knihovna 

15.15 – 16.45      6. ročník L.Rellichová

16.45 – 18.15      soubor S5 L.Rellichová

19.00                    Pilates MgA. M.P.Rellichová

Eurocentrum Jablonec n.N.

17.00 – 18.30      8.ročník MgA. M.P.Rellichová

pátek

Rychnov, knihovna 

15.15 – 16.45       1. ročník MgA....

JAK MOC si vážíme odkazu paní Jarmily

Všichni víme, kde hledat počátky nových tanečních směrů. Po druhé světové válce se pohybové a taneční výchově dostalo zasloužené pozornosti, dětský scénický tanec byl zařazen do soutěže lidové tvořivosti a bylo možné sledovat vývoj taneční tvorby pro děti a s dětmi. V tomto oboru se na počátku plně uplatnily zkušenosti učitelek tance novodobých směrů, a to především jedné z nich, významné představitelky směru Isadory Duncanové , Jarmily Jeřábkové, která se na taneční výchovu dětí zaměřila a dosáhla v ní vynikajících výsledků. 

„ Po celou dobu mé práce mne vedly pedagogické a umělecké zásady, jak jsem se s nimi seznámila ve škole novodobého tance Elizabeth Duncanové a snaha najít vlastní cestu, jak pohyb a tanec rozeznít rytmy a melodiemi naší, české hudby. V taneční výchově jsem si kladla za úkol nalézt syntézu technické složky tance a spontánního tanečního projevu dětí.“ Napsala v úvodu své knihy Jarmila Jeřábková (SPN Praha, 1977, 79, NIPOS Praha,...

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

Platby za výuku

I. pololetí 2018/2019 musí být na účtu studia do 20.9.2018

II. pololotí 2018/2019 musí být na účtu studia do 20.2.2019

Bankovní spojení
Česká spořitelna; Jablonec nad Nisou 

Číslo účtu: 2888050359/0800 

Bližší info a čísla smluv na stránkách TaPS Magdaléna z.s. nebo na emailu: taps.magdalena@gmail.com

Číslo smlouvy je VS k platbě převodem.

Prosím uvádějte na platebním příkazu VS a jméno DÍTĚTE!

Platby na pololetí

PTV                   1.000,-

1. a 2. ročník    1800,- 

3. ročník           1800,- 

4.ročník            2200,-

5. a 6. ročník    2200,- 

7. ročník           2200,-

8. ročník           2200,- 

S4 – soubor     2200,- 

S5 -  soubor     2200,-...

Vážení bývalí i nynější žáci a studenti, rodiče, přátelé a spolupracovníci

na podzim oslaví Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s. dvacet let od svého založení.

Za dlouhou dobu existence se lidé kolem studia potkávali při výuce, účasti na festivalech, přehlídkách a pořádání kulturních akcí. Zažili neopakovatelné zážitky, přátelskou atmosféru, přátelství na celý život, byli součástí úžasné komunity lidí různých generací, profesí a názorů, jejichž velkou láskou je tanec. Rádi bychom abyste byly u toho, a tak Vás

tímto 7.10.2018 srdečně zveme na setkání s tancem ve velkém sále Eurocentra v Jablonci n.N.

Uvidíte:

- krátký dokument o dvacetileté práci TaPS Magdaléna z.s.

- choreografie bývalých studentek studia, které se vydaly na dráhu profesionálního umělce  

- choreografie dvou souborů TaPS Magdaléna z.s. 

- Annu Benhákovou DiS. - absolventku konzervatoře Duncan centre, studentku HAMU Praha, obor 

  choreografie

- Marii Herderovou DiS – absolventku konzervatoře Duncan centre

- Natálii Vackovou...

Please reload