Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

19/08/2019

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU DO STÁVAJÍCÍCH ROČNÍKŮ TANEČNÍ VÝCHOVY

V RYCHOVĚ U JABLONCE NAD NISOU

A

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU V NOVÝCH PROSTORECH 

V JABLONCI NAD NISOU 

NOVÉ PROSTORY OTEVŘE TAPS MAGDALÉNA, Z.S. V JABLONCI NAD NISOU 

V POŠTOVNÍ ULICI 2055/3 V ZÁŘÍ 2019

OTEVŘENÍ NOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST V JABLONCI N.N.

PILATES, JÓGA, WHEEL JÓGA, BUTÓ, VÝTVARNÉ ČÍNNOSTI, CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 až 6 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a do kurzů PILATES, Jóga pro začátečníky a Wheel jóga – pro pokročilejší, výtvarná výchova pro děti od 6 do 13 let.

Zápisy proběhnou 

Zápis

Kdy: 4.9.2019 od 16.00 – 18.00 hodin, 9.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: taneční sál v Rychnově u Jablonce nad Nisou (budova městské knihovny, Květinová ul.)

Kdy: 5.9.2019 a 6.9.2019 vždy od 15.00 – 18.00 hodin, 10.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: Nové prostory TaPS M...

19/08/2019

VZDĚLÁVÁNÍ V RYCHNOVĚ U JABLONCE N.N.  2019–2020

(listopad 2019–červen 2020)

lektor taneční výchovy – Hudba jako součást taneční tvorby

akreditované MŠMT ČR

Vzdělávání pedagogických pracovníků – lektor taneční výchovy – Hudba jako součást taneční  tvorby (akreditováno MŠMT ČR. Akreditovanou institucí je NIPOS – číslo akreditace programu je …......)

Vzdělávací cíl

Česká hudební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších hudebních kultur na světě, a jako takovou by ji lidé měli vnímat, provozovat, hovořit o ní, a to i v širších historických, společenských a kulturních souvislostech. Pokud se tato informace projeví v pedagogické a umělecké práci s dětským interpretem je jisté, že zůstane součástí jeho vědění. Informace získaná přes umělecký prožitek je pro dítě trvalá. To však předpokládá prvotně hudební vzdělání pedagoga. Hledání vhodných skladeb pro uměleckou práci tanečního pedagoga je prioritou tohoto vzdělávacího kurzu.

Druhým neméně důležitým prvkem je práce s hudbou vzhledem k technický...

Oba soubory Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s. se zúčastnily v srpnu letošního roku divadelního 89. ročníku festivalu Jiráskův Hronov. 

Od roku 2009 jsme zde uvedli již patnáct inscenací. Soubory během jedenácti let získávaly nominace na Hronov z celostátních přehlídek pantomimy a pohybového divadla „Otevřeno“ v Kolíně, z celostátní přehlídky scénického tance „Tanec, tanec…“ v Jablonci nad Nisou a z celostátní přehlídky mladého divadla v Ústí nad Orlicí.

TaPS Magdaléna, z.s se dlouhodobě řadí mezi nejlepší výchovně vzdělávací umělecké subjekty u nás. Letošní velký úspěch dvou uvedených inscenací je toho jen potvrzením (V takovém nečase, Mariina cesta).

Každoročně se dostává našim souborům při hodnocení na Hronově ocenění ze strany uznávaných odborníků – tanečních pedagogů, režisérů, divadelních kritiků. 

V letošním roce za lektorský tým psal recenzi na naše představení Juraj Benčík – absolvent VŠMU Bratislava obor herectví. Jako jediný slovenský herec se stal členem divadla Cirg...

Termín festivalu: 10.8. - 17.8.2019
 

11.8.2019 Odjezd 14.00 – náměstí Rychnov u Jbc.
17.8.2019 Návrat – pozdě večer. upřesníme – náměstí Rychnov u Jbc., Jablonec

Horní náměstí
 

Do konce května prosím o úhradu 1.750,- pro  6. ročník, 1.750 + 600,- = 2350,- pro soubor na účet Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s.
 

Bankovní spojení
Česká spořitelna; Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 2888050359/0800

Do poznámky uveďte prosím příjmení žákyně.

6. ročník
 - Placeno v účastnickém poplatku – máme placené semináře, ubytování v ZŠ (nutný spacák), všechna představení v rámci festivalu (uvidíme každý večer představení profesionálních souborů českých i zahraničních).
 - Strava (hrazena v poplatku – organizátor zajistí).
 - Doprava mikrobusem hrazena z grantu.

Soubor
 - Placeno v účastnickém poplatku – máme placené semináře se zahraničními lektory,     ubytování v ZUŠ (nutný spacák), všechna představení v rámci festivalu (uvidíme              každý večer představení profesionálních soubo...

Mezioborová divadelní přehlídka Jiráskův Hronov 2019

Odjezd: 4. 8. 2019 (neděle) 15.00 hod. náměstí Rychnov n. N.
Příjezd: 6. 8. 2019 (úterý) odpoledne (kolem 17.00 hod.)

V Hronově není zajištěna strava, prosím vezměte si hrnek, misku, lžičku apod....
Jídlo na dvě snídaně, vezmu varnou konvici. Je tam kde se najíst – peníze na jídlo s sebou. 

Lístky na představení Radima Vyzváriho zajištěny 6.8. 12.00!!!!!

S sebou:
 

Kostýmy: 

kombinéza tělová, bílé šaty

šaty na Mahlera – hnědé

vystoupení – 5.8. v 16.30 – Jiráskovo divadlo

Cena: 500,-Kč – na účet prosím do konce července!!!

Please reload