top of page

ANNA BENHÁKOVÁ

Osobní údaje:
BcA. Anna Benháková DiS.
27. května 1993
Vítězslava Nezvala 7a, Jablonec nad Nisou 466 02
Tel.: 774 616 209
e-mail: annabenhakova@gmail.com
 
Vzdělání:
2019/2020 - současnost - HAMU obor choreografie, magisterský program
2016/2017 – 2018/2019 - BcA. - HAMU obor Choreografie v Praze
2007/08 - 2013/14 - DiS. - Taneční konzervatoř Duncan Centre v Praze
2007/08 - 2011/12 - Taneční konzervatoř Duncan Centre v Praze – Maturitní vysvědčení
 
Doplňkové vzdělání
Září 2017 – Únor 2018 – Erasmus student v Institut del Teatre, Barcelona, Španělsko
Únor, Květen 2018 – Kurz světelného designu s Tomášem Morávkem
Únor- březen 2014 – Studijní stáž, profesionální taneční soubor En-Knap, Slovinsko
Březen 2013 - Kurz světelného designu s Janem Benešem
Prosinec 2012 - stáž v profesionálním tanečním souboru Déjà Donné (Itálie)
Listopad 2010 – prosinec 2011 - Vzdělávací akreditovaný seminář MŠMT pro pedagogy tance, zakončený certifikátem (výuka probíhala v Jablonci nad Nisou)
 
Pracovní zkušenosti v taneční oblasti
Listopad 2021 - premiéra taneční inscenace pro Dočasnou Company “AMORální” (choreografka), Divadlo X10 (Praha)
Listopad 2020 - premiéra Pokračování příště ?! - interpretka v choreografii Mgr. Mirky Eliášové Ph.d.
Září 2020 - pedagog, Pardubická konzervatoř
Září 2020 - Tanec Praha - Druhý dech - interpretka v představení Staging the plants ( BcA.Jan Razima, Tereza Kerle)
Září 2020 - premiéra Fake and Famous - performer v choreografii BcA. Jana Razimy
Červen 2020 - současnost - performer ve skupině FysioArt pod vedením MgA. Hany Strejčkové, představení Za zrcadlem
Duben 2019 - Dočasné Company (zakladatelka), umělecká manažerka
Březen - říjen 2019 - Emergency dancer (výzva Tantehorse) - Ententiky (interpretka v choreografii Danieli Musilové)
Duben – květen 2017 - Pohybová spolupráce v Národním divadle v Brně v opeře Hrabě Ory od G. Rossiniho v režii Lenky Flóry
Prosinec 2012, květen 2013 (Perugie IT/ Praha CZ) – interpretka v choreografii „ Motto perpetuo“, choreografie Lenka Flóry, taneční skupina Deja Done
Srpen 2016 – Speed festival se skupinou CreArt – interpretka, choreografka
Červen 2016 – pohybová spolupráce pro inscenaci „Zapomněli na mě“, Naivní Divadlo v Liberci
Leden – červen 2016 – taneční lektorka ZUŠ Sedlčany
Červen 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 - lektor tanečního festivalu „Tanamburée“
Září – Říjen 2014 - choreografka tanečně-výtvarného projektu vytvořeného pro zahájení Národní taneční přehlídky Tanec Tanec 2014
Září 2013 – současnost – choreografka a taneční lektorka v Tanečním a Pohybovém studiu Magdaléna Listopad – prosinec 2014 – taneční lektorka ZUŠ Sedlčany
Září 2014 – červen 2015 – taneční lektorka v Základní umělecké škole Liberec
 
Jiné:
2011 – 2019 - instruktorka vodáckých sportů, instruktorka v lanovém centru Žluté Plovárna, Malá Skála 2018 – baristka a číšnice v americké restauraci Globe
2018 – 2019 – Recepce/Bar ve společnosti Saunia
2019 - současnost - barista a číšnice v kafe Periferie
...a další.
 
Projekty a choreografie:
Multižánrový projekt s názvem „Temporaliter“
 
Dočasná Company uvádí svůj první multižánrový projekt s názvem Temporaliter a podnázvem Jak zachytit tanec ve fotografii?. Jde o propojení fotografické výstavy fotografa Vojtěcha Brtnického s tanečním a divadelním představením v režii Anny Benhákové. Sedm performerů provádí diváky skrz retrospektivní příběh vzniku tanečních fotografií.
Pro tuto událost složil hudbu Barry Wan a scénografii vytvořila Anežka Straková.
Název události : Temporaliter (latinsky) - včas / dočasně
Anna Benháková vybrala téma pro tvorbu společně s Vojtěchem Brtnickým. Na tématu a libretu spolu aktivně spolupracovali. Vojtěch Brtnický o představení říká:
Jsme tvorové dlící v minulosti.
Díváme-li se na nejbližší hvězdu na nebi, vidíme ji tam, kde byla před čtyřmi roky. Naše Slunce vidíme tam, kde bylo před osmi minutami. Měsíc tam, kde byl před vteřinou a půl. Oči člověka na délku paže daleko vidíme se zpožděním 0,0000000002 vteřiny.
Díváme-li se na tanečníka v pohybu, a jsme-li přítomni proto, abychom o něm něco sdělili obrazem, musíme být o krok napřed.
Máme-li vážný vztah k tomu, co naším jazykem nazýváme pravdou nebo skutečností, na co se zaměříme? Co z foceného představení budeme považovat za důležité a proč? Čas běží, světla se mění stejně rychle jako směr a pohyb performera, čas přestává existovat...a my nikdy neuvidíme ten rozhodující moment.
Přijďte se podívat na taneční představení očima fotografa. Vžijte se do momentů, které nemůžete ovlivnit, které nemůžete zastavit nebo vrátit a zopakovat. Které smíte jen opatrně z povzdálí pozorovat. Zkuste si představit tok vlastních myšlenek, vířících mezi matérií dění před vámi a posláním vaší přítomnosti. Stres a úlevu, bolest a extázi z každého dalšího “teď”...které už je minulostí, a jenž se snažíme zachytit.
 
Dočasná Company je skupina složena z herců fyzického divadla, tanečních vědců, tanečníků, choreografů, tanečních pedagogů, fotografů, dramaturgů, výtvarníků, hudebních skladatelů, kameramanů. Iniciátorkou je Anna Benháková, která tuto skupinu dala dohromady za účelem vzájemné podpory při tvorbě děl současného umění.
 
Vojtěch Brtnický se posledních několik let specializuje zcela na taneční fotografii. Od roku 2009 je oficiálním fotografem festivalů Tanec Praha a Taneční Platforma. Spolupracuje s VerTeDance, Tantehorse, Pulsar, Spitfire Company, Cirkus Mlejn, Duncan Centre, Cie des pieds perchés a mnoha dalšími akrobaty, tanečníky a soubory. Jeho působení přesahuje hranice České republiky. Fotografoval na mnoha místech po celé Evropě i světě.
Tvůrčí skupina: Režie, choreografie, téma, libreto: Anna Benháková
Téma, fotografie, libreto, jevištní technologie: Vojtěch Brtnický
Hudba: Barry Wan, David Kovář
Scénografie: Anežka Straková
Obsazení:
Jan Štrachal
Jakub Slovák
Tereza Svobodová
Jana Maroušková
Petra Houšková
Natálie Vacková
Vojtěch Brtnický
 
Extended Play
Projekt Extended play je cyklus představení, které kombinují tanec a zpěv. Výchozím materiálem jsou Anniny autorské písně. Anna Benháková se začala zajímat o propojování zpěvu, hlasu, pohybu a tance přibližně před rokem a půl. První díl nese název Báseň o nejistotě. Tento projekt získal 3. místo v ocenění Tanečních aktualit Divoká karta. Během rezidence v Divadle na cucky začala Anna spolupracovat se Sarah a Ivem Jedličkovými. Další díl nese název Padá. Tato performance vznikla ve spolupráci s hudebníkem Arnoštem Steinertem. Proběhla jako online přenos v rámci Dne tance 2021 z Městského divadla Varnsdorf.
Další performativní výstup proběhl ve spolupráci s hudebníkem Janem Benhákem na festivalu Rýnovické marnění 11.9.2021.
Na pozvání Venduly Burger se Anna objevila opět ve spolupráci s Arnoštem Steinertem na festivalu Múzy na Valech 25. 9. 2021 v Nymburku. Tento výstup nese název Úryvky. Na studentském festivalu ZLOMVAZ bude 1. 10. 2021 uveden další díl s názvem I guess I'm a weirdo born as a sinner. Na tomto kuse spolupracuje s hudebníkem Janem Michálkem.
 
Ve spolupráci s festivalem Žižkovská noc 2022 připravuje celovečerní představení, kde rozvine téma posledního dílu, I guess I'm a weirdo born as a sinner.
 
Last Legs
Krátký film Last Legs (v překladu, Z posledních sil) je inspirovaný pocitem neukotvení a nejistoty. Světlo prochází skrz žaluzie. Den za dnem. Svět probíhá a člověk ho již jen matně vnímá přes mříže vlastního bytu, kde se zastavil čas.
Film získal ocenění odborné poroty na festivalu Pokoje 2020 https://www.prehlidkapokoje.cz/projekty/anna-benha%cc%81kova%cc%81/
Vytvořeno během jarní vlny pandemie v roce 2020.
 
Morálně závadné
Taneční představení, krátkometrážní film, fotografická výstava.
Aktuální projekt. Work in progress proběhl 29.9.2020 v Divadle Disk.
 
Anotace:
Lidé mají ve zvyku vytvářet si soudy o skutečnostech mnohem dřív, než se je vůbec pokusí jakkoliv prozkoumat. Cokoliv neznámé v nás budí strach.
Naproti tomu žijeme ve světě, kde jsme si zvykli na tolik zvláštností, které již považujeme za normu. Svět se točí tak rychle. Co bylo normální před pár lety, neni dnes. Extrémy stoji vedle sebe. Všichni bojujeme za svá práva a jdeme dál a dál, protože nejsme vyslyšeni. Bojujeme za vlastní přesvědčení s takovou vervou, až jsme zapomněli být chvíli potichu a přemýšlet o názorech druhých. Je šok to jediné, co dnes upoutá pozornost?
 
Co je morálně závadné je otázkou pro každého z nás. Morálka je vytvořena v závislosti na kultuře, náboženství, rodině, sociálním prostředí, době, ve které žijeme. Velmi často se věci, které jsou pudové, dostávají do konfliktu s našimi morálními zásadami.
 
Projekt Morálně závadné otevírá téma s vnitřním konfliktem. Téma, kde se člověk pohybuje na ostří nože mezi tabu a klišé. Mluví o sexu, sexualitě, fyzické intimitě a hledá přesah dál do problematiky s příbuznou tématikou, jenž reflektuje sociální kontext. Používá symboliku pohybového jazyka. Osciluje mezi jemnou křehkostí a naturalismem.
 
Taneční představení je součástí stejnojmenného projektu, který vzniká v podobě fotografií a tanečního filmu. Ačkoliv všechny formy sdílejí stejné téma, každá jej pojímá z jiného úhlu.
 
Fotografie vznikly během natáčení filmu, na kterém Anna Benháková autorsky spolupracuje s Lubomírek Balkem.
Koncept, choreografie: Anna Benháková
Světelný design: Vojtěch Brtnický
Dramaturgická konzultace: Jakub Vaverka
Interpretace: Arman Kupelyan, Jana Maroušková, Jan Razima, Jakub Slovák, Natálie Vacková, Veronika Vaculíková
 
Fotografický projekt. Foto - Anna Benháková
 
Z představení. Foto - Michal Hančovský
 
Báseň o nejistotě
Sólový projekt pracující se syntézou tance, pohybu, herectví, autorského textu, hlasu. Aktuální projekt. Work in progress zde:
 
https://youtu.be/6Me4SmFYioY
 
Tento projekt získal 3. místo ve výzvě Tanečních aktualit - Divoká karta, rezidenci v Nové síti a divadle Na cucky (Olomouc)
 
Zvuková tvorba - Sara Jedličková
Scénografie - Ivo Jedlička
 
Foto - Vojtěch Brtnický
 
Po minutí
Site-specific projekt pro prostor kavárny DAMU
Hudba: Symfonická báseň „Šárka“ z cyklu „Má vlast“ od Bedřicha Smetany Představení se částečně inspiruje libretem symfonické básně Premiéra 2. 2. 2019 Performance byla vytvořena jako semestrální práce pro předmět „Choreografický seminář“ pod pedagogickým vedením MgA. Lucie Holánkové Hrají: Helena a Jakub Urbanovi Foto: Anna Benháková Anotace: Jak byli dva pro sebe souzeni, ale nějak se nepochopili.
 
Site specific projekt v prostorách budovy HAMU
Historie a současnost stojí vedle sebe. Změny se dějí ať chceme či nechceme. Principy, které fungovaly před dvaceti lety jsou zastaralé. Slavné časy minuly. Předávám své Know-How a odcházím. Zbývá jen důvěra v budoucí generace.
23. 11. 2018
https://youtu.be/88q4jENBbKE
 
foto: Michal Hančovský
 
Zelená/Green
choreografie a intepretace Anna Benháková a Alica Minar
 
Performance Zelená znikla z napěchovaných emocí během společného pobytu Anny a Alice v Japonsku. Svou premiéru zažilo v jednom z 10 nejstarších domů toho to ostrovního státu. O den později bylo předvedeno v rámci Kamaitachi Cultural Festival
 
Česká premiéra 1. 11. 2018 v divadle Studio Alta (Praha)
foto: Michal Hančovský
 
Reloj de arena
● kombinace fotografického a choreografického projektu
● první verze Barcelona 19. 12. 2016, festival Crea Dansa
● česká premiéra 6. 5. 2017 v divadle Ponec (Praha)
● reprízy například 1. 11. 2018 v divadle Studio Alta (Praha)
https://youtu.be/4m8hpJDryqM – trailer
 
foto: Michal Hančovský
 
Děti z popela Čtyři interpretky ve věku 11, 14, 15 a 19 let. Inspirací byla primárně skladba Gideona Kleina "Fantazie a Fuga" psaná v Terezíně 1942 a 4 památníky obětem holocaustu. Největší zastoupení má Pomník dětským obětem holocaustu v Lidicích, jenž zobrazuje 82 dětí, které zemřely ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu nad Nerem, Holocaust Memorial Miami Beach a kovové boty na břehu Dunaje v Budapešti.
Mladé tanečnice jsou žákyně Tanečního a pohybového studia Magdaléna v Rychnově u Jablonce nad Nisou.
Premiéra 1. 11. 2018
foto: Michal Hančovský
 
Kontinuum
 
absolventské představení Duncan Centre konzervatoř 2014
 
Axis Mundi
maturitní představení Duncan Centre konzervatoř 2012
 
Obrazy
Choreografie vytvořena na půdě Duncan Centre v 2. ročníku
 
Moment setrvačnosti
Choreografie vytvořená pro amatérský soubor TaPS MAgdaléna
 
Mitote
Choreografie vytvořená pro amatérský soubor TaPS MAgdaléna
 
S těmito i jinými choreografiemi jsem se zúčastnila mnoha tanečních a divadelních festivalů v České republice i v zahraničí (Belgie, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko, Japonsko).
 
Rezidence 2020/říjen - Nová síť - Báseň o nejistotě
 
2020/červenec - srpen - Zahrada (Banská Bystrica,SK) - s Tomášem Morávkem a Jarem Viňarským
 
2020/červenec - Divadlo na cucky - Báseň o nejistotě
 
2019/únor – Residence pro profesionální umělce v Studio Alta, v týmu se Štěpánou Mancovou a Klárou Ešnerovou
 
2018/březen – Residence Archa.lab pro mladé zahraniční a domácí umělce Sahar Rezael – Báseň o touze
 
2018/léto – Residence Archa.lab pro mladé zahraniční a domácí umělce Jan Mocek – Fatherland
 
2017/léto – Studentská rezidence v Studio Alta Anna Benháková (choreograf) – Horizont
 
https://youtu.be/YZjyCpyOCgE
 
Cizí jazyky
Anglický jazyk (B2)
Španělština (A2)
 
Ostatní
Držitelka řidičského průkazu skupiny B
Photoshop Lightroom Final Cut Pro
 
Zájmy
Sport sjezdové a běžecké lyžování, snowboarding, longboarding, skok na trampolíně, jízda na kajaku, jiné sporty

Umění
Fotografie
https://www.facebook.com/AnnaBenhakovaPhoto/
hl. divadelní a taneční fotografie
oficiální fotograf například na tanečním festivalu Siraex 2018, v Divadle Disk, Studio Alta, Ponec divadlo pro tanec, Jatka 78, festival Nová generace atd.
 
Výstava “Morálně závadné” v kavárně Periferie (Praha) červenec/srpen 2020
Výstava v divadle Studio Alta (Praha) 27.11. 2018 – 15.1. 2018
Výstava v La Kavárně (Jablonec nad Nisou) Únor – Březen 2016
 
zpěv, hra na kytaru a další Upraveno 25. 11. 2021 Anna Benháková

bottom of page