MgA. Magdaléna Pupík Rellichová – Pedagog studia, členka správní rady

 

 

Osobní data                            

jméno a příjmení                      MgA. Magdaléna Pupík Rellichová

datum narození                        26.11.1982

místo narození                         Jablonec nad Nisou                                                                     

trvale bytem                             Topolová, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

 

Narodila se v Jablonci nad Nisou a základní vzdělání absolvovala na základní katolické škole v Jablonci nad Nisou. Střední vzdělání jsem ukončila v roce na Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova v Liberci obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Vysokoškolské studium jsem dokončila v roce 2007 magisterským titulem MgA v oboru Nonverbální divadlo na katedře tance HAMU Praha. Vedle uměleckého jsem dokončila i vzdělání pedagogické tamtéž.

Po ukončení studia v roce 2007 nastoupila jako pedagog tanečního oboru v ZUŠ Liberec. Vyučuje také v Tanečním studiu Magdaléna. Stále pracuji jako výkonný umělec na profesionálních tanečních a divadelních projektech.

Studovala jsem techniku japonského pohybového divadla Butó. čtyři roky u francouzské profesorky Leon-Kats Baril a japonské tanečnice a choreografky Sumako Koseki techniku Butó.

Po celou dobu se stále vzdělávám v odborných kurzech pořádaných NIPOS-Artama Praha a DUNCAN Centre konzervatoří v Praze akreditovaný MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. studovala techniku japonského pohybového divadla Butó. čtyři roky u francouzské profesorky Leon-Kats Baril a japonské tanečnice a choreografky Sumako Koseki techniku Butó.

 

Průběh studií

2021–2022 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostředí a jeho vliv na současnou taneční výchovu a tvorbu pro děti a s dětmi IV. Lektor – Eva Blažíčková, Jan Malík, Ludmila Rellichová, Veronika Kaciánová (akreditace MŠMT ČR)

2019–2020 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostředí a jeho vliv na současnou taneční výchovu a tvorbu pro děti a s dětmi III. Lektor – Eva Blažíčková (akreditace MŠMT ČR)

2017–2018 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostředí a jeho vliv na současnou taneční výchovu a tvorbu pro děti a s dětmi II. Lektor – Eva Blažíčková, Ludmila Rellichová (akreditace MŠMT ČR)

2015–2016 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostředí a jeho vliv na výchovu a tvorbu pro děti a s dětmi. Lektor – Eva Blažíčková (akreditace MŠMT ČR)

2014–2015 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Pedagogická a umělecká práce s dětským interpretem od 5 do 12 let (akreditace MŠMT ČR). Lektor – MgA. Živana Vajsarová

2013 UK Praha (certifikát – rehabilitační technika PILATES)

2005–2007 Akademie Múzických umění v Praze (Nonverbální a komediální divadlo) titul MgA.

2002–2005 Akademie Múzických umění v Praze (Nonverbální a komediální divadlo) titul BcA.

1998–2002 Gymnázium a SOŠPg Liberec

1998–2002 pěvecký sbor Gaudea při SOŠPg Liberec

1987–1998 ZUŠ Jablonec nad Nisou (taneční obor, hudební obor – housle) ZUŠ Liberec (dramatický obor)

1987–2005 soubor TS Magdaléna (taneční a pohybové divadlo)

 

Stáže

Srpen 2000 S.E.S.T.A. – Marie Kinsky: Limon technika, Atsushi Takenouchi a Léone Cats-Baril:

srpen 2001 S.E.S.T.A. - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Marie Kinsky: Limon technika

2002–2006 S.E.S.T.A. - Sumako Koseki, L. Cats-Baril: Butoh

srpen 2003 S.E.S.T.A. - Beatrice Massin, Serge Ambert, Marie Kinsky, J. C. Paré, Sophi Billy: Funkční analýza tanečního pohybu

srpen 2004 S.E.S.T.A. - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Béatrice Masin a Marie Kinsky: Barokní tanec a současná tvorba

srpen 2005 S.E.S.T.A. - Jan Minařík (skupina Pina Baush) Nadine Beaulieu a Marie Kinsky,

 

Pedagogická činnost

2020 – dosud Střední pedagogická škola Mladá Boleslav – pedagog hudební a pohybové výchovy

2002 – dosud Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s. – taneční pedagog, pedagog dramatické výchovy, pantomimy

2007–2020 ZUŠ Liberec – taneční pedagog

Autorka několika inscenací pro soubory mládeže a dospělých Tanečního a pohybového studia Magdaléna z.s. oceněných na celostátních přehlídkách v ČR a nominovaných MK ČR do zahraničí                                                                                                           

Autorka více jak 100 představení pro děti a s dětmi oceňovaných na krajských a pravidelné nominovaných na celostátní přehlídky taneční i divadelních (Celostátní přehlídka dětského divadla Dětská scéna, Celostátní přehlídka scénického tance dětí Kutná Hora, Celostátní přehlídka Mládeže a dospělých Tanec, tanec, Celostátní přehlídka mladého divadla Mladá scéna, Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla Otevřeno, divadelní přehlídka Jiráskův Hronov).

 

Odborná a organizační činnost

2011 - dosud nezisková organizace „Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s." členka správní rady

2010 - dosud aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskusních fórech

2010 – dosud přehlídka dětského divadla Dětská scéna spoluorganizátorka

2007 - dosud pravidelná lektorská činnost, festivaly, přehlídky, DAMU Praha obor výchovná dramatika

2000 – dosud přehlídka scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem – spoluorganizátorka

2002 – dosud celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec tanec….. – spoluorganizátorka

 

Profesionální umělecká a autorská činnost

2017 – JABL(K)ONEC

site specific projekt vytvořený pro zahájení celostátní přehlídky scénického tance Tanec, tanec 2017 - pod režijním vedením a v choreografii Magdalény Pupík Rellichové, na hudbu současného skladatele Tomáše Pálky. Projekt byl uveden v Jablonci nad Nisou v nové zrekonstruovaných prostorách kostela Povýšení svatého kříže a na křižovatce před ním – autorka scénáře, choreografie, režie

2016 – SLUŽEBNICE                                                                                                                    

autorské představení inspirované knihou Margaret Atwoodové „Příběh služebnice“ je příběhem žen, ze kterých se z minuty na minutu staly "věci" určené k splnění potřeb vybraných lidí, těch vyvolených lidí – autorka scénáře, choreografie, režie (divadelní přehlídka Jiráskův Hronov 2016)                                        

2014 - HLAVA DÍVKY

autorské představení inspirované básní Václava hraběte Hlava Dívky – autorka scénáře, choreografie, režie – NOMINACE NA DANCE IMPACT FESTIVAL, národní taneční přehlídka současného amatérského tance v Ostende, Belgie

2014 - BROD NEVĚDOMÍ

autorské představení inspirované výtvarným uměním. "Jako malíř vrství barevné křivky na plátno, tak i my vrstvíme své pohyby. Překračujeme tenkou hranici vědomí a nevědomí. Brodíme se v myšlenkách, tvarech a obrazech. Svlékáme se do naha a pronikáme skrz všechny vrstvy. Pronikneme i těmi vašimi?" - autorka scénáře, choreografie, režie (divadelní přehlídka Jiráskův Hronov 2014)

2013 - OBRAZY V NAŠICH HLAVÁCH

autorské představení inspirované………… autorka scénáře, choreografie, režie - „Lippman vycházel z předpokladu, že je pro člověka nemožné uchopit komplexní realitu, a vytváří si tudíž prostřednictvím stereotypů zjednodušené konstrukce.“

2011 - CESTA K ONĚGINOVI

Autorské představení na motivy knihy Alexeje Sergejeviče Puškina – Evžen Oněgin, autorka scénáře, choreografie, režie

2010 - PÉŤA A VLK

Opera Sergeje Prokofjeva pro dětské interprety. Tvorba choreografií a pohybová spolupráce na inscenaci v rámci projektu EUROOPERA.

Projekt EUROOPERA, euroregionales Kulturcnetrum St. Johannis Zittau

Třínárodnostní projekt Europera sdružuje více než 200 hudebně nadaných mladých muzikantů z Německa, Polska a České republiky, převážně z oblasti Euroregionu Nisa. Tvoří ho symfonický orchestr, pěvecký sbor a menší komorní soubory. Projektu se zúčastní technicky nejvyspělejší žáci hudebního oboru ZUŠ Liberec ve věku od 14 let (symfonický orchestr, komorní orchestr, pěvecký sbor a žáci literárně-dramatického a tanečního oboru). Projekt Europera byl založen roku 1992 tehdejším ředitelem divadla v Görlitz, profesorem Wolf-Dieterem Ludwigem. Slovo europera bylo vytvořeno ze spojení slov europa (Evropa) a opera (latinsky: činnosti, díla; pl. od slova opus). Svou činností přispívá k budování a formování společné Evropy.

2010 Arhus festival Entre scene, Dánsko – účast s představením Meating

2010 EXPO 2010, Čína – účinkování v představení " Kratochvilný automat"

2010 JAKUB A OBŘÍ MRKEV – pohybová spolupráce na představení, Naivní divadlo Liberec

2009 - dosud členka divadla COMPLOT COMPANY

2009 MEATING, pohybová spolupráce, interpretace

2007 VÝLETNICE – autorské představení autorka scénáře, choreografie, režie

OVOCE STROMŮ RAJSKÝCH – pohybové etudy, zvukově vizuální koláž

ORCHESTRON – zvukově vizuální koláž 3 tanečníků a 3 hudebních těles – účast na festivalech JEMNÉ SETKÁNÍ (Č. Budějovice), VELKÁ INVENTURA (Liberec), účinkování na divadelním festivalu a slavnostních průvodech v Rusku v Petrohradě.

2006 HUDBA POEZIÍ – elektroakustická kompozice

NERVOVĚ VARIABILNÍ – pohybové představení – interpretace, pohybová spolupráce, účast na festivalech ve Španělsku v Madridu, Praze (MIMRAJ), Slovinsku (MEZINARODNÍ POULIČNÍ LOUTKOVÝ FESTIVAL)

2005 PROMĚNY

členka pouličního divadla CIRCUS SACRA (Mechanica, Draceana)

2004 PRODANÁ NEVĚSTA – pohybová spolupráce, Národní divadlo Praha

2004–2007 CATS IN THE PRAGUE – černé divadlo

2003 MOJE PRVNÍ TANEČNÍ – clownérie, autorské představení

2005 REQUIEM – pohybová spolupráce, Národní divadlo Praha

2003 TAKÉ FIVE – pantomimické představení – účast na dětském festivale v Toyamě (Japonsko)