MgA. Magdaléna Pupík Rellichová – Pedagog studia

 

 

osobní data                                              

jméno a příjmení                     MgA. Magdaléna Pupík Rellichová

datum narození                       26.11.1982

místo narození                         Jablonec nad Nisou                                                                                                              

trvale bytem                             Topolová, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

 

Narodila se v Jablonci nad Nisou a základní vzdělání absolvovala na základní katolické škole v Jablonci nad Nisou. Od dětství se věnovala hudební výchově – hře na housle, zpěvu v pěveckém sboru, dramatické výchově a tanci.. Navštěvovala taneční obor LŠU v Jablonci nad Nisou, zaměřený na základy klasického tance, kde tehdy vyučovali manželé Novotní. V tanci se dále vzdělávala i v tanečním studiu u své matky Ludmily Rellichové, zde získala vztah k tvořivosti v tanci a seznámila se s improvizací a moderními tanečními směry.

Dále se vzdělávala v odborných tanečních kurzech pořádaných NIPOS-Artama Praha a DUNCAN Centre konzervatoří v Praze, zaměřených na současné techniky a techniku japonského pohybového divadla Butó. Čtyři roky studovala u francouzské profesorky Leon-Kats Baril a japonské tanečnice a choreografky Sumako Koseki techniku Butó.

Po absolvování Střední odborné školy pedagogické v Liberci vystudovala obor Nonverbální dovadlo na HAMU Praha. Po ukončení studia v roce 2007 nastoupila jako pedagog tanečního oboru v ZUŠ Liberec. Vyučuje také v Tanečním studiu Magdaléna. Vedle toho umělecky pracuje na vlastních uměleckých projektech.

 

Průběh studií

 

2015 - 2016             Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostŕedí a jeho vliv na současnou taneČní výchovu a                                    tvorbu pro děti a s dětmi. Lektor – Eva Blažíčková

2014 - 2015             Vzdělávání pedagogických pracovníků – Pedagogická a umělecká práce s dětským interpretem od 5 do 12 let (akreditováno MŠMT ČR).                                    Lektor – MgA. Živana Vajsarová

2013                         UK Praha (certifikát - rehabilitační technika PILATES)

2005 - 2007             Akademie Múzických umění v Praze (Nonverbální a komediální divadlo) titul MgA.

2002 - 2005             Akademie Múzických umění v Praze (Nonverbální a komediální divadlo) titul BcA.

1998 – 2002            Gymnázium a SOŠPg Liberec

1998 – 2002            pěvecký sbor Gaudea při SOŠPg Liberec

1987 – 1998             ZUŠ Jablonec nad Nisou (taneční obor, hudební obor – housle) ZUŠ Liberec (dramatický obor)

1987 – 2005            soubor TS Magdaléna (taneční a pohybové divadlo)

 

 

Stáže

 

srpen 2000              S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Atsushi Takenouchi a Léone Cats-Baril: Butoh

srpen 2001              S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Marie Kinsky: Limon technika

srpen 2002              S.E.S.T.A - Sumako Koseki, L. Cats-Baril: Butoh

srpen 2003              S.E.S.T.A - Beatrice Massin, Serge Ambert, Marie Kinsky, J. C. Paré, Sophi Billy: Funkční analýza tanečního pohybu

srpen 2004              S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Béatrice Masin a Marie Kinski: Barokní tanec a současná tvorba

srpen 2005              S.E.S.T.A - Jan Minařík (skupina Pina Baush) Nadine Beaulieu a Marie Kinsky, Sumako Koseki: Butoh

 

Pedagogická činnost

 

2002 – dosud           Taneční a pohybové studio Magdaléna – taneční pedagog, pedagog dramatické výchovy, pantomimy

2007 – dosud           ZUŠ Liberec – taneční pedagog

 

Odborná a organizační činnost

 

2011 - dosud           nezisková organizace „Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s." členka správní rady

2010 - dosud           aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskusních fórech

2010 – dosud           přehlídka dětského divadla Dětská scéna spoluorganizátorka

2007 - dosud           pravidelná lektorská činnost

2000 – dosud           přehlídka scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem - spoluorganizátorka

                                  autorka několika inscenací pro soubor Tanečního a pohybové studia Magdaléna o.s. oceněných na celostátních přehlídkách v ČR

                                  autorka zhruba 30 choreografií pro děti a s dětmi

 

Profesionální umělecká a autorská činnost

 

2017                         JABL(K)ONEC

                                  site specific projekt vytvořený pro zahájení celostátní přehlídky scénického tance Tanec, tanec 2017  - pod režijním vedením a v                                                choreografii Magdalény Pupík Rellichové, na hudbu současného skladatele Tomáše Pálky. Projekt byl uveden v Jablonci nad Nisou v                                        nově zrekonstruovaných prostorách kostela Povýšení svatého kříže a na křižovatce před ním - autorka scénáře, choreografie, režie

 

2016                         SLUŽEBNICE

                                  autorské představení inspirované knihou Margaret Atwoodové „ Příběh služebnice“ je příběhem žen, ze kterých se z minuty na minutu                                    staly "věci" určené k splnění potřeb vybraných lidí, těch vyvolených lidí - autorka scénáře, choreografie, režie

 

2014                         HLAVA DÍVKY

                                  autorské představení inspirované básní Václava hraběte Hlava Dívky - autorka scénáře, choreografie, režie - NOMINACE NA DANCE                                          IMPACT FESTIVAL, národní taneční přehlídka současného amatérského tance v Ostende, Belgie

 

2014                         BROD NEVĚDOMÍ

                                  autorské představení inspirované výtvarným uměním. "Jako malíř vrství barevné křivky na plátno, tak i my vrstvíme své pohyby.                                              Překračujeme tenkou hranici vědomí a nevědomí. Brodíme se v myšlenkách, tvarech a obrazech. Svlékáme se do naha a pronikáme                                        skrz všechny vrstvy. Pronikneme i těmi vašimi?" - autorka scénáře, choreografie, režie

 

2013                         OBRAZY V NAŠICH HLAVÁCH

                                  autorské představení inspirované………… autorka scénáře, choreografie, režie - „Lippman vycházel z předpokladu, že je pro člověka                                          nemožné uchopit komplexní realitu, a vytváří si tudíž prostřednictvím stereotypů zjednodušené konstrukce.“

 

2011                         CESTA K ONĚGINOVI

                                  Autorské představení na motivy knihy Alexeje Sergejeviče Puškina - Evžen Oněgin,autorka scénáře, choreografie, režie

 

2010                         PÉŤA A VLK

                                  Opera Sergeje Prokofjeva pro dětské interprety. Tvorba choreografií a pohybová spolupráce na inscenaci v rámci projektu                                                         

                                  EUROOPERA.

                                  Projekt EUROOPERA, euroregionales Kulturcnetrum St. Johannis Zittau

                                  Třínárodnostní projekt Europera sdružuje více než 200 hudebně nadaných mladých muzikantů z Německa, Polska a České Republiky,                                      převážně z oblasti Euroregionu Nisa. Tvoří ho symfonický orchestr, pěvecký sbor a menší komorní soubory. Projektu se zúčastní                                              technicky nejvyspělejší žáci hudebního oboru ZUŠ Liberec ve věku od 14 let (symfonický orchestr, komorní orchestr, pěvecký sbor a                                        žáci literárně-dramatického a tanečního oboru). Projekt Europera byl založen roku 1992 tehdejším ředitelem divadla v Görlitz,                                                  profesorem Wolf-Dieterem Ludwigem. Slovo europera bylo vytvořeno ze spojení slov europa (Evropa) a opera (latinsky: činnosti, díla;                                      pl. od slova opus). Svou činností přispívá k budování a formování společné Evropy.

2010                         AArhus festival Entre scene, Dánsko – účast s představením Meating

2010                         EXPO 2010, Čína - účinkování v představení " Kratochvilný automat"

2010                         JAKUB A OBŘÍ MRKEV - pohybová spolupráce na představení, Naivní divadlo Liberec

2009 - dosud           členka divadla COMPLOT COMPANY

2009                         MEATING, pohybová spolupráce, interpretace

2007                         VÝLETNICE - autorské představení

 

autorka scénáře, choreografie, režie

       

                                  OVOCE STROMŮ RAJSKÝCH – pohybové etudy, zvukově vizuální koláž

                                  ORCHESTRON - zvukově vizuální koláž 3 tanečníků a 3 hudebních těles - účast na festivalech JEMNÉ SETKÁNÍ (Č. Budějovice), VELKÁ                                      INVENTURA (Liberec), účinkování na divadelním festivalu a slavnostních průvodech v Rusku v Petrohradě.

2006                         HUDBA POEZIÍ - elektroakustická kompozice

                                  NERVOVĚ VARIABILNÍ - pohybové představení - interpretace, pohybová spolupráce, účast na festivalech ve Španělsku v Madridu,                                              Praze ( MIMRAJ ), Slovinsku (MEZINARODNÍ POULIČNÍ LOUTKOVÝ FESTIVAL)

2005                         PROMĚNY

                                  členka pouličního divadla CIRCUS SACRA ( Mechanica, Draceana)

2004                         PRODANÁ NEVĚSTA - pohybová spolupráce, Národní divadlo Praha

                                  CATS IN THE PRAGUE - černé divadlo

2003                         MOJE PRVNÍ TANEČNÍ - clownérie, autorské představení

                                  REQUIEM - pohybová spolupráce, Národní divadlo Praha

                                  TAKE FIVE - pantomimické představení - účast na dětském festivale v Toyamě (Japonsko)