• Ludmila Rellichová

Celoroční zápis pro dospělé

PILATES – čtvrtek – 19.30

PILATES PRO SENIORY – úterý – 8.30

JÓGA – pondělí 8.30


Lektoři:

MgA. Magdaléna Pupík Rellichová


Absolventka HAMU Praha - katedra tance. Certifikát opravňující vyučovat tuto metodu získala Magdaléna na FTVS UK Praha u doc. PhDr. Evy Blahušové CSc., žákyni Josepha Pilates


Kateřina Tumová – absolventka konzervatoře Duncan centre Praha


Tanci se věnuji od pěti let. Po studiu konzervatoře jsem začala aktivně učit v Praze, poté v Liberci a v Poděbradech.

Protože pohyb byl pro mne nedílnou součástí, hledala jsem možnosti, jak udržovat svou pohyblivost navzdory nedostatečným tréninkům. Přes všechny pokusy s různými druhy cvičení byla nakonec volbou jóga, ke které jsem se vrátila po delší době od studia na konzervatoři, kde patřila do Jóga se stala mou součástí a když jsem byla oslovena, zdali bych ji mohla učit, rád jsem tuto výzvu přijala...0 zobrazení

Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA