• Ludmila Rellichová

Platby školného a příspěvků pro rok 2020

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.


Platby za výuku –

I. pololetí 2019/2020 musí být na účtu studia do 20.9.2019

II. pololetí 2019/2020 musí být na účtu studia do 10.2.2020


Bankovní spojení Česká spořitelna Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 2888050359/0800

Informace na emailu: taps.magdalena@gmail.com

Číslo smlouvy je VS k platbě převodem na účet studia

Prosím uvádějte na platebním příkaze VS a jméno DÍTĚTE!!!


Vzhledem k tomu, že ve všech složkách finančních nákladů TaPS, které musíme každoročně finančně zajistit - energie, nájemné prostor i divadla, doprava, výtvarný materiál, náklady na kostýmy – se zvýšily náklady, byli jsme nucení v letošním školním roce po několika letech zvýšit školné. Bohužel příspěvky zastupitelstev s náklady nestoupají, spíš je tendence částky omezovat. V grantových systémech jsou prostředky vždy jen na projekty, nikdy na běžnou činnost spolku!

Děkujeme za pochopení.


Platby na pololetí ve školním roce 2019/2020

PTV 1.200,-

1., 2. a 3. ročník 1800,-

4. ročník 2400,-

5. ročník 2400,-

6. ročník 2400,-

8. ročník 2400,-

S4 – soubor 2400,-

S5 - soubor 2400,-

Sourozenci 3800,-

PILATES – hodina 130,-


Členský příspěvek spolku na školní rok 2019/2020 je 200,- (platba nejpozději do 31.12.2020) Platí se jedenkrát za rok!!!

9 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Rozvrh na školní rok 2020/2021

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s. Rozvrh hodin 2020/2021 pondělí Rychnov sál – budova knihovny Jablonec nad Nisou sál – Poštovní ul. 14.45 – 16.15 4. ročník L. Rellichová 16.15 – 17.15 5.

Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA