Petice za zachování filozofie konzervatoře Duncan Centre Praha


JAK MOC si vážíme odkazu paní Jarmily

Všichni víme, kde hledat počátky nových tanečních směrů. Po druhé světové válce se pohybové a taneční výchově dostalo zasloužené pozornosti, dětský scénický tanec byl zařazen do soutěže lidové tvořivosti a bylo možné sledovat vývoj taneční tvorby pro děti a s dětmi. V tomto oboru se na počátku plně uplatnily zkušenosti učitelek tance novodobých směrů, a to především jedné z nich, významné představitelky směru Isadory Duncanové , Jarmily Jeřábkové, která se na taneční výchovu dětí zaměřila a dosáhla v ní vynikajících výsledků.

„ Po celou dobu mé práce mne vedly pedagogické a umělecké zásady, jak jsem se s nimi seznámila ve škole novodobého tance Elizabeth Duncanové a snaha najít vlastní cestu, jak pohyb a tanec rozeznít rytmy a melodiemi naší, české hudby. V taneční výchově jsem si kladla za úkol nalézt syntézu technické složky tance a spontánního tanečního projevu dětí.“ Napsala v úvodu své knihy Jarmila Jeřábková (SPN Praha, 1977, 79, NIPOS Praha, 2004).

Na letošní celostátní přehlídce Otevřeno v Kolíně mi paní PhDr. Ladislava Petišková (jedna z prvních pedagogů konzervatoře Duncan centre) v rámci rozborového semináře mimo jiné ve zkratce řekla: vaše představení vždy vycházejí z čistého duncanismu s nadstavbou současného tanečního divadla v tom nejlepší slova smyslu.

Jako pedagog a choreograf mám po letech pedagogické práce charakteristickou formu tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsobu pedagogické a umělecké práce. Dítě při své práci chápu jako samostatnou tvůrčí osobnost a jeho osobnostní rozvoj je pro mne prioritou. Pedagogický a umělecký proces vede vždy k hluboké osobnostní i umělecké výpovědi mých žáků. Ano, vycházím při své práci z historického odkazu Jarmily Jeřábkové, kterého si nesmírně vážím.

Jarmila Jeřábková vychovala řadu tanečních pedagožek - Evu Blažíčkovou, Libuši Kurkovou, Ljubu Eremiášovou, Marii Buqaiovou, Mílu Košnářovou, Jasnu Lazarovou, Janu Hroudovou, Hanu Pivcovou, Vlastu Šeflovou, Živanu Vajsarovou, Hanu Tuháčkovou, Jarku Hojtašovou a další. Tyto její žačky pak předávaly dále svým žákům její odkaz. Základy současného tance se dostaly do pedagogické praxe a jsou osobitým způsobem rozvíjeny. Na tomto základu vyrostla současná moderní tvořivá taneční výchova, a to právě díky vynikajícím pedagogům, kteří přijali za své principy novodobého tance.

Eva Blažíčková, která převzala odkaz paní Jarmily a po roce 1989 dokázala založit školu, konzervatoř, kam jsme bez obav směřovali naše žáky a studenty, místo kde vzdělání čerpalo z historie českého novodobého tance a kde se z neformálního vzdělávání stalo vzdělání formální, což má z hlediska historie a vývoje oboru pro naší pedagogickou platformu velký význam. Na konci školního roku jsem vám posílala email s prosbou o podporu petice za zachování směřování školy, kam jsme posílali s klidným svědomím své žáky ke studiu tance. Svěřovali jsme je lidem, kterým jsme věřili a vážili si jich pro jejich umělecké i pedagogické kvality. V tuto chvíli je jich již několik z konzervatoře odejito nebo je jim krácen úvazek. Tito lidé, pedagogové, s dlouholetou praxí, výkonní umělci, lidé vzdělaní, kteří mají co studentům předávat, jsou nahrazováni čerstvými absolventy konzervatoří bez pedagogických i uměleckých zkušeností, lidmi mimo filosofii, která vychází z našich českých kořenů současného tance.

V letošním roce na celostátní přehlídce scénického tance dětí v Kutné Hoře Anna Caunerová - Línová na rozborovém semináři pronesla slova, která měla již souvislost s děním na konzervatoři Duncan centre - „Važte si pedagogického odkazu Jarmily Jeřábkové a Evy Blažíčkové a chraňte ho“.

Pokud máte stejný názor a chcete podpořit pedagogy – radu školy konzervatoře Duncan centre, která žádá odvolání paní ředitelky a vrácení školy na její původní cestu, pokud jim chcete pomoci zachovat jedinou školu s filosofií duncanismu u nás, potažmo v Evropě, školu kde se studenti - naši žáci stávali umělci a pedagogy a ne stroji na pohyb, připojte svůj podpis pod petici Asociace pedagogů taneční a pohybové výchova a dejte najevo podporu lidem, kterým záleží na zachování směru konzervatoře Duncan centre a na uchování dnes již i našeho bohatství.

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-filozofie-konzervatore-duncan-centre-praha.html

Ludmila Rellichová

Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy ČR


Nejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square