top of page

Petice za zachování filozofie konzervatoře Duncan Centre Praha


JAK MOC si vážíme odkazu paní Jarmily

Všichni víme, kde hledat počátky nových tanečních směrů. Po druhé světové válce se pohybové a taneční výchově dostalo zasloužené pozornosti, dětský scénický tanec byl zařazen do soutěže lidové tvořivosti a bylo možné sledovat vývoj taneční tvorby pro děti a s dětmi. V tomto oboru se na počátku plně uplatnily zkušenosti učitelek tance novodobých směrů, a to především jedné z nich, významné představitelky směru Isadory Duncanové , Jarmily Jeřábkové, která se na taneční výchovu dětí zaměřila a dosáhla v ní vynikajících výsledků.

„ Po celou dobu mé práce mne vedly pedagogické a umělecké zásady, jak jsem se s nimi seznámila ve škole novodobého tance Elizabeth Duncanové a snaha najít vlastní cestu, jak pohyb a tanec rozeznít rytmy a melodiemi naší, české hudby. V taneční výchově jsem si kladla za úkol nalézt syntézu technické složky tance a spontánního tanečního projevu dětí.“ Napsala v úvodu své knihy Jarmila Jeřábková (SPN Praha, 1977, 79, NIPOS Praha, 2004).

Na letošní celostátní přehlídce Otevřeno v Kolíně mi paní PhDr. Ladislava Petišková (jedna z prvních pedagogů konzervatoře Duncan centre) v rámci rozborového semináře mimo jiné ve zkratce řekla: vaše představení vždy vycházejí z čistého duncanismu s nadstavbou současného tanečního divadla v tom nejlepší slova smyslu.

Jako pedagog a choreograf mám po letech pedagogické práce charakteristickou formu tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsobu pedagogické a umělecké práce. Dítě při své práci chápu jako samostatnou tvůrčí osobnost a jeho osobnostní rozvoj je pro mne prioritou. Pedagogický a umělecký proces vede vždy k hluboké osobnostní i umělecké výpovědi mých žáků. Ano, vycházím při své práci z historického odkazu Jarmily Jeřábkové, kterého si nesmírně vážím.

Jarmila Jeřábková vychovala řadu tanečních pedagožek - Evu Blažíčkovou, Libuši Kurkovou, Ljubu Eremiášovou, Marii Buqaiovou, Mílu Košnářovou, Jasnu Lazarovou, Janu Hroudovou, Hanu Pivcovou, Vlastu Šeflovou, Živanu Vajsarovou, Hanu Tuháčkovou, Jarku Hojtašovou a další. Tyto její žačky pak předávaly dále svým žákům její odkaz. Základy současného tance se dostaly do pedagogické praxe a jsou osobitým způsobem rozvíjeny. Na tomto základu vyrostla současná moderní tvořivá taneční výchova, a to právě díky vynikajícím pedagogům, kteří přijali za své principy novodobého tance.

Eva Blažíčková, která převzala odkaz paní Jarmily a po roce 1989 dokázala založit školu, konzervatoř, kam jsme bez obav směřovali naše žáky a studenty, místo kde vzdělání čerpalo z historie českého novodobého tance a kde se z neformálního vzdělávání stalo vzdělání formální, což má z hlediska historie a vývoje oboru pro naší pedagogickou platformu velký význam. Na konci školního roku jsem vám posílala email s prosbou o podporu petice za zachování směřování školy, kam jsme posílali s klidným svědomím své žáky ke studiu tance. Svěřovali jsme je lidem, kterým jsme věřili a vážili si jich pro jejich umělecké i pedagogické kvality. V tuto chvíli je jich již několik z konzervatoře odejito nebo je jim krácen úvazek. Tito lidé, pedagogové, s dlouholetou praxí, výkonní umělci, lidé vzdělaní, kteří mají co studentům předávat, jsou nahrazováni čerstvými absolventy konzervatoří bez pedagogických i uměleckých zkušeností, lidmi mimo filosofii, která vychází z našich českých kořenů současného tance.

V letošním roce na celostátní přehlídce scénického tance dětí v Kutné Hoře Anna Caunerová - Línová na rozborovém semináři pronesla slova, která měla již souvislost s děním na konzervatoři Duncan centre - „Važte si pedagogického odkazu Jarmily Jeřábkové a Evy Blažíčkové a chraňte ho“.

Pokud máte stejný názor a chcete podpořit pedagogy – radu školy konzervatoře Duncan centre, která žádá odvolání paní ředitelky a vrácení školy na její původní cestu, pokud jim chcete pomoci zachovat jedinou školu s filosofií duncanismu u nás, potažmo v Evropě, školu kde se studenti - naši žáci stávali umělci a pedagogy a ne stroji na pohyb, připojte svůj podpis pod petici Asociace pedagogů taneční a pohybové výchova a dejte najevo podporu lidem, kterým záleží na zachování směru konzervatoře Duncan centre a na uchování dnes již i našeho bohatství.

Ludmila Rellichová

Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy ČR


Nejlepší příspěvky
Zkuste to později
Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde.
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page