Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Please reload

Nejnovější příspěvky

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Nejlepší příspěvky

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

August 19, 2019

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU DO STÁVAJÍCÍCH ROČNÍKŮ TANEČNÍ VÝCHOVY

V RYCHOVĚ U JABLONCE NAD NISOU

 

A

 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU V NOVÝCH PROSTORECH 

V JABLONCI NAD NISOU 

 

NOVÉ PROSTORY OTEVŘE TAPS MAGDALÉNA, Z.S. V JABLONCI NAD NISOU 

V POŠTOVNÍ ULICI 2055/3 V ZÁŘÍ 2019

 

OTEVŘENÍ NOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST V JABLONCI N.N.

PILATES, JÓGA, WHEEL JÓGA, BUTÓ, VÝTVARNÉ ČÍNNOSTI, CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

 

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 až 6 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a do kurzů PILATES, Jóga pro začátečníky a Wheel jóga – pro pokročilejší, výtvarná výchova pro děti od 6 do 13 let.

 

Zápisy proběhnou 

 

Zápis

Kdy: 4.9.2019 od 16.00 – 18.00 hodin, 9.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: taneční sál v Rychnově u Jablonce nad Nisou (budova městské knihovny, Květinová ul.)

Kdy: 5.9.2019 a 6.9.2019 vždy od 15.00 – 18.00 hodin, 10.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: Nové prostory TaPS Magdaléna, z.s. Poštovní ulice

 

Informace: 

taps.magdalena@gmail.com

telefon: 602 963 574

www.tsmagdalena.com

 

KURZY PILATES A WHEEL JÓGA

 

MgA. Magdaléna Pupík Rellichová – absolventka HAMU Praha katedra tance. Certifikát opravňující vyučovat tuto metodu získala Magdaléna na FTVS UK Praha u doc. PhDr. Evy Blahušové CSc., žákyni Josepha Pilates

PILATES

 

 „Cílem Pilatesovy metody je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho ohebnost.

Věřím, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba a že cvičení dokáže uzdravit tělo z nemoci. „

                                                                                                       

                                                                                                                Joseph Pilates

 

Bolí vás záda? Máte zkrácené či povolené svaly nebo si chcete odpočinout a zrelaxovat tělo i ducha z celodenního shonu? Přijďte si zacvičit k nám metodu Pilates. 

 

Kateřina Tumová – absolventka konzervatoře Duncan centre Praha

Tanci se věnuji od pěti let. Po studiu konzervatoře jsem začala aktivně učit v Praze, poté v Liberci a v Poděbradech.  

Protože pohyb byl pro mne nedílnou součástí, hledala jsem možnosti, jak udržovat svou pohyblivost navzdory nedostatečným tréninkům. Přes všechny pokusy s různými druhy cvičení byla nakonec volbou jóga, ke které jsem se vrátila po delší době od studia na konzervatoři, kde patřila do Jóga se stala mou součástí a když jsem byla oslovena, zdali bych ji mohla učit, rád jsem tuto výzvu přijala...

 

Jóga pro začátečníky 

- s prvky zdravotního cvičení

 

Wheel jóga – pro pokročilejší

Na lekcích budeme s použitím speciálního kola posilovat převážně svalstvo trupu a hluboké břišní svalstvo. Jedná se také o balanční a kompenzační cvičení, které tělo stabilizuje, posiluje a protahuje.  

V některých pozicích využijeme kola zároveň jako opěrné pomůcky pro příjemnou relaxaci a protažení svalů a fascií. 

 

Ludmila Rellichová

 

BUTÓ

Názvem butó (butoh) se označuje souhrn aktivit, techniky a motivací pro tanec nebo pohyb. Butó nemá souvislost s žádným pohybovým nebo tanečním stylem, každý pohyb je sám o sobě již výrazem stejně jako sám život. Butó pracuje s archetypy, podvědomím, individuálním a kolektivním vědomím, vztahy mikro a makrokosmu. Odkrývá nám dosud neznámé končiny, rozšiřuje schopnosti vlastního projevu a vede k vnitřní očistě. Pracuje s rozmanitostí univerza. Zkoumá různé kvality a aspekty lidského nitra (emoce, vzpomínky) i autentického prostředí (určité místo, příroda se vším, co ji utváří). Butó je cestou hledání a poznávání. 

Výtvarná výchova pro děti Nikola Ficzová

Na hodinách výtvarné výchovy budou děti pracovat hlavně s vlastní fantasii a kreativitou.

Koncepce i praxe výtvarné výchovy u nás i ve světě procházejí dynamickými proměnami. Důraz je kladen na tvůrčí přístup pedagoga. Od výuky kreslení, malby, případně práce s materiálem se okruh výtvarných činností rozšiřuje nejen pokud jde o výtvarné techniky, ale i pokud jde o podněty k tvůrčí výtvarné činnosti, a to již nejen individuální, ale i skupinové, případně mezioborové. Takto vede své žáky i Nikola Ficzová absolventka střední umělecké školy s několikaletou praxí se zaměření na široké spektrum výtvarných činností s důrazem na vlastní tvorbu dětí. 

 

SOBOTNÍ SETKÁNÍ S TANCEM

Připravujeme každou druhou sobotu v měsíci setkání se zajímavou osobností při tanci, zpěvu nebo bojových umění pro dospělou veřejnost.

 

„Tanec budoucnosti bude novým pohybem, výsledkem celého vývoje, jimž lidstvo prošlo. Vrátit se k tancům starých Řeků je jak nemožné, tak i zbytečné. Nejsme Řeky a nemůžeme tedy tančit řecké tance. Tanec, jenž má být uměním pro nás, může se zrodit jen z nás, z našich emocí a ze života našeho století.“ (Jarmila Kröschlová: Výrazový tanec, I. díl, str. 27).

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Následujte nás

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Hledání podle štítků
Please reload

Archiv
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square