top of page

VZDĚLÁVÁNÍ V RYCHNOVĚ U JABLONCE N.N.  2019–2020


VZDĚLÁVÁNÍ V RYCHNOVĚ U JABLONCE N.N. 2019–2020

(listopad 2019–červen 2020)

lektor taneční výchovy – Hudba jako součást taneční tvorby

akreditované MŠMT ČR

Vzdělávání pedagogických pracovníků – lektor taneční výchovy – Hudba jako součást taneční tvorby (akreditováno MŠMT ČR. Akreditovanou institucí je NIPOS – číslo akreditace programu je …......)

Vzdělávací cíl

Česká hudební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších hudebních kultur na světě, a jako takovou by ji lidé měli vnímat, provozovat, hovořit o ní, a to i v širších historických, společenských a kulturních souvislostech. Pokud se tato informace projeví v pedagogické a umělecké práci s dětským interpretem je jisté, že zůstane součástí jeho vědění. Informace získaná přes umělecký prožitek je pro dítě trvalá. To však předpokládá prvotně hudební vzdělání pedagoga. Hledání vhodných skladeb pro uměleckou práci tanečního pedagoga je prioritou tohoto vzdělávacího kurzu.

Druhým neméně důležitým prvkem je práce s hudbou vzhledem k technickým možnostem zpracování skladby – střih ve skladbě, hudební koláž, nahrávání slova, zvuků, ruchů. Technika pokročila a možnosti v úpravě hudby jsou velké. Vždy ale musí jít o profesionální práci s respektem k autorovi dané skladby.

Obsahová náplň seminářů

Jeden seminář povede paní Ludmila Rellichová - seminář bude zaměřen na současnou vážnou hudbu a její použití při tvorbě pro děti a s dětmi. Frekventanti kurzu si vyberou hudbu, s kterou budou v dalších dvou seminářích pracovat v návaznosti na tvorbu pro děti a s dětmi.

Vzdělání a odborná průprava Ludmily Rellichové je dlouhodobá a mnohotvárná. Zahrnuje jak dětskou taneční průpravu novodobého směru, pozdější zaměření na jazz, taneční semináře Franka Towena, Jana Hartmana a Jiřího Rebce v moderních tanečních směrech, ale také zkušenost tanečnice tehdejšího špičkového mládežnického souboru Julia Fučíka a hereckou zkušenost v divadle Kulturního domu na Smíchově, to všechno v Praze. Své vzdělání prohloubila své taneční vzdělání v kurzech NIPOS-ARTAMA, DUNCAN konzervatoři, na Pedagogické fakultě UK a u zahraniční pedagožky techniky japonského divadla Butó. V současnosti vede taneční studio MAGDALÉNA, z.s. kde se v pedagogické práci zaměřuje na tvořivou taneční výchovu, v taneční tvorbě na výrazový tanec a pohybové divadlo, mimo to organizuje významné taneční festivaly, vzdělávací semináře pro pedagogy a se svými žáky se účastní přehlídek a festivalů. Tvořit pro děti a s dětmi začala po roce 2000 po důkladné přípravě a průpravě, takže úspěchy se dostavily téměř vzápětí. Dnes je jednou z osobitých tvůrkyň, její choreografie se vyznačují bez výjimky originálními náměty a osobitým zpracováním, kultivovaným projevem, hudebností a výtvarnými nápady a vkusem.

Dva semináře povede pan Bohumír Rellich ve spolupráci s L.Rellichovou. Seminář budou pracovní dílnou zaměřenou na práci s hudbou – střih ve skladbě, hudební koláž, nahrávání slova, zvuků, ruchů, propojení projekce s hudbou nebo filmovým záznamem v kontextu tvorby pro děti a s dětmi.

Bohumír Rellich – studoval Střední uměleckoprůmyslovou a Vyšší odbornou školu v Jablonci nad Nisou. Ještě v době studia pracoval jako zvukař v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, dále v Městských divadlech pražských, kde se jako zvukař věnoval muzikálu a technické produkci. V současnosti se věnuje FOH engineeringu pro Melody Makers Ondřeje Havelky (www.melodymakers.cz), FOH & system engineering pro AV Media Events, s.r.o (www.avmedia.cz) a FOH engineering pro Dymytry (www.dymytry.cz).

Je autorem mnoha hudebních koláží a velkoplošných projekci k představením TaPS Magdaléna.

Hodinová dotace

Cyklus se skládá z 3 seminářů.

Výuka probíhá jednu sobotu v měsíci od 10.00 hod. do 17.00 hod. Celkem tedy 21

vyučovacích hodin.

Cena celého kurzu

3.000,-

Cena jednotlivých seminářů

1.200,-

Termíny konání:

Ludmila Rellichová – 5.10.2019

Bohumír Rellich – 10.11.2019, 11.1.2019

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Maximální počet - 20 frekventantů, pedagogů ZUŠ a pedagogů MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelů, vedoucích zájmových kroužků DDM apod.

Plánové místo konání a propagace

Cyklus seminářů je organizován s dostatečným předstihem. Lektoři jsou zajištěni vždy předem s ohledem na téma vzdělávacího cyklu. Prostory Tanečního a pohybového studia Magdaléna z.s. Poštovní 2055/3 Jablonec nad Nisou. Propagace v bulletinu Kormidlo a časopisu Pam Pam a na internetu – (www.tsmagdalena.com, www.scenicky-tanec.cz, www.artama.cz).

Odborný garant

Mgr. Jiří Lössl - absolvent HAMU Praha, katedra taneční pedagogiky, tanečník, taneční pedagog. Dnes se věnuje pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance. Je externím pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha a na katedře tance HAMU Praha.

Způsob vyhodnocení akce

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná a aktivní činnost, nejméně 80 - ti procentní účast a úspěšné zakončení zkouškou. ZKOUŠKOVÉ POŽADAVKY:

  1. PÍSEMNÁ ČÁST – závěrečná písemná práce – zpracovat poznatky získané během kurzu s akcentem na vlastní práci pro děti a s dětmi.

  2. PRAKTICKÁ ČÁST – frekventant si odnese upravenou skladbu pro další tvorbu pro děti a s dětmi

Frekventanti splňující shora uvedené podmínky obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování. Ostatní obdrží POTVRZENÍ o absolvování kurzu se skutečným počtem hodin, které absolvovali. Osvědčení o absolvování kurzu nenahrazuje osvědčení o jakékoliv formě vyššího nebo vysokoškolského studia, studium DVPP neposkytuje žádný stupeň vzdělání. Osvědčení bude pouze dokladem pro příslušné vedoucí pracovníky, že jejich pedagog, lektor, vedoucí zvyšuje svoji odbornou kvalifikaci.

Kde: Prostory Tanečního a pohybového studia Magdaléna z.s. Poštovní 2055/3 Jablonec nad Nisou.

Pořádá:

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

Bankovní spojení Česká spořitelna; Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 2888050359/0800 Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

Liščí jáma 139

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO: 22768637

Statutární zástupce organizace /jméno, funkce, telefon, e-mail/ Rellichová Ludmila; ředitelka z.s.

Tel.: 602963574

e-mail: taps.magdalena@gmail.omz

www.tsmagdalena.com


Nejlepší příspěvky
Zkuste to později
Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde.
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page