top of page

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020


ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU DO STÁVAJÍCÍCH ROČNÍKŮ TANEČNÍ VÝCHOVY

V RYCHOVĚ U JABLONCE NAD NISOU

A

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU V NOVÝCH PROSTORECH

V JABLONCI NAD NISOU

NOVÉ PROSTORY OTEVŘE TAPS MAGDALÉNA, Z.S. V JABLONCI NAD NISOU

V POŠTOVNÍ ULICI 2055/3 V ZÁŘÍ 2019

OTEVŘENÍ NOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST V JABLONCI N.N.

PILATES, JÓGA, WHEEL JÓGA, BUTÓ, VÝTVARNÉ ČÍNNOSTI, CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 až 6 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a do kurzů PILATES, Jóga pro začátečníky a Wheel jóga – pro pokročilejší, výtvarná výchova pro děti od 6 do 13 let.

Zápisy proběhnou

Zápis

Kdy: 4.9.2019 od 16.00 – 18.00 hodin, 9.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: taneční sál v Rychnově u Jablonce nad Nisou (budova městské knihovny, Květinová ul.)

Kdy: 5.9.2019 a 6.9.2019 vždy od 15.00 – 18.00 hodin, 10.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: Nové prostory TaPS Magdaléna, z.s. Poštovní ulice

Informace:

taps.magdalena@gmail.com

telefon: 602 963 574

www.tsmagdalena.com

KURZY PILATES A WHEEL JÓGA

MgA. Magdaléna Pupík Rellichová – absolventka HAMU Praha katedra tance. Certifikát opravňující vyučovat tuto metodu získala Magdaléna na FTVS UK Praha u doc. PhDr. Evy Blahušové CSc., žákyni Josepha Pilates

PILATES

„Cílem Pilatesovy metody je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho ohebnost.

Věřím, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba a že cvičení dokáže uzdravit tělo z nemoci. „

Joseph Pilates

Bolí vás záda? Máte zkrácené či povolené svaly nebo si chcete odpočinout a zrelaxovat tělo i ducha z celodenního shonu? Přijďte si zacvičit k nám metodu Pilates.

Kateřina Tumová – absolventka konzervatoře Duncan centre Praha

Tanci se věnuji od pěti let. Po studiu konzervatoře jsem začala aktivně učit v Praze, poté v Liberci a v Poděbradech.

Protože pohyb byl pro mne nedílnou součástí, hledala jsem možnosti, jak udržovat svou pohyblivost navzdory nedostatečným tréninkům. Přes všechny pokusy s různými druhy cvičení byla nakonec volbou jóga, ke které jsem se vrátila po delší době od studia na konzervatoři, kde patřila do Jóga se stala mou součástí a když jsem byla oslovena, zdali bych ji mohla učit, rád jsem tuto výzvu přijala...

Jóga pro začátečníky

- s prvky zdravotního cvičení

Wheel jóga – pro pokročilejší

Na lekcích budeme s použitím speciálního kola posilovat převážně svalstvo trupu a hluboké břišní svalstvo. Jedná se také o balanční a kompenzační cvičení, které tělo stabilizuje, posiluje a protahuje.

V některých pozicích využijeme kola zároveň jako opěrné pomůcky pro příjemnou relaxaci a protažení svalů a fascií.

Ludmila Rellichová

BUTÓ

Názvem butó (butoh) se označuje souhrn aktivit, techniky a motivací pro tanec nebo pohyb. Butó nemá souvislost s žádným pohybovým nebo tanečním stylem, každý pohyb je sám o sobě již výrazem stejně jako sám život. Butó pracuje s archetypy, podvědomím, individuálním a kolektivním vědomím, vztahy mikro a makrokosmu. Odkrývá nám dosud neznámé končiny, rozšiřuje schopnosti vlastního projevu a vede k vnitřní očistě. Pracuje s rozmanitostí univerza. Zkoumá různé kvality a aspekty lidského nitra (emoce, vzpomínky) i autentického prostředí (určité místo, příroda se vším, co ji utváří). Butó je cestou hledání a poznávání.

Výtvarná výchova pro děti Nikola Ficzová

Na hodinách výtvarné výchovy budou děti pracovat hlavně s vlastní fantasii a kreativitou.

Koncepce i praxe výtvarné výchovy u nás i ve světě procházejí dynamickými proměnami. Důraz je kladen na tvůrčí přístup pedagoga. Od výuky kreslení, malby, případně práce s materiálem se okruh výtvarných činností rozšiřuje nejen pokud jde o výtvarné techniky, ale i pokud jde o podněty k tvůrčí výtvarné činnosti, a to již nejen individuální, ale i skupinové, případně mezioborové. Takto vede své žáky i Nikola Ficzová absolventka střední umělecké školy s několikaletou praxí se zaměření na široké spektrum výtvarných činností s důrazem na vlastní tvorbu dětí.

SOBOTNÍ SETKÁNÍ S TANCEM

Připravujeme každou druhou sobotu v měsíci setkání se zajímavou osobností při tanci, zpěvu nebo bojových umění pro dospělou veřejnost.

„Tanec budoucnosti bude novým pohybem, výsledkem celého vývoje, jimž lidstvo prošlo. Vrátit se k tancům starých Řeků je jak nemožné, tak i zbytečné. Nejsme Řeky a nemůžeme tedy tančit řecké tance. Tanec, jenž má být uměním pro nás, může se zrodit jen z nás, z našich emocí a ze života našeho století.“ (Jarmila Kröschlová: Výrazový tanec, I. díl, str. 27).


Nejlepší příspěvky
Zkuste to později
Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde.
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page