top of page

ZÁPIS na školní rok 2020/2021

ZÁPIS na školní rok 2020/2021 V POŠTOVNÍ ULICI 2055/3 BĚHEM ČERVNA 2020

VŽDY V PONDĚLÍ 15.00 do 18.00, PROSÍM PŘEDEM TELEFONOVAT NA 602963574!!! PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA 4 -6 LET

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTMI 3 – 4 ROKY

VÝTVARNÉ ČÍNNOSTI 7 – 13 LET OTEVŘENÍ KURZŮ PRO VEŘEJNOST V JABLONCI N.N.

PILATES, JÓGA, WHEEL JÓGA Zápis je do přípravné taneční výchovy, cvičení rodičů s dětmi, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 16 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a do hodin výtvarných činností. Pro dospělé otevíráme hodiny PILATES, Jóga pro začátečníky a Wheel jóga – pro pokročilejší Informace:

taps.magdalena@gmail.com

telefon: 602 963 574

www.tsmagdalena.com Taneční a pohybová výchova „Tanec budoucnosti bude novým pohybem, výsledkem celého vývoje, jimž lidstvo prošlo. Vrátit se k tancům starých Řeků je jak nemožné, tak i zbytečné. Nejsme Řeky a nemůžeme tedy tančit řecké tance. Tanec, jenž má být uměním pro nás, může se zrodit jen z nás, z našich emocí a ze života našeho století.“ (Jarmila Kröschlová: Výrazový tanec, I. díl, str. 27). Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Jeho práce směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Jde o charakteristickou formu tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsobu pedagogické a umělecké práce. Dítě je zde chápáno jako samostatná tvůrčí osobnost a jeho rozvoj je prioritou uměleckého procesu, na jehož konci je hluboká osobnostní i umělecká výpověď. Studenti a žáci TS Magdaléna každoročně reprezentují Liberecký kraj na celostátních přehlídkách v Kutné Hoře, Jablonci nad Nisou, Kolíně, Ústí nad Orlicí, Jiráskově Hronově a dalších tanečních i divadelních festivalech u nás i v zahraničí. Výtvarná výchova pro děti s Nikolou Ficzovou „Tvořivost je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky, popř tvůrčím řešením problémů“

Na hodinách výtvarné výchovy budou děti pracovat hlavně s vlastní fantasii a kreativitou.

Koncepce i praxe výtvarné výchovy u nás i ve světě procházejí dynamickými proměnami. Důraz je kladen na tvůrčí přístup pedagoga. Od výuky kreslení, malby, případně práce s materiálem se okruh výtvarných činností rozšiřuje nejen pokud jde o výtvarné techniky, ale i pokud jde o podněty k tvůrčí výtvarné činnosti, a to již nejen individuální, ale i skupinové, případně mezioborové. Takto vede své žáky i Nikola Ficzová absolventka střední umělecké školy s několikaletou praxí se zaměření na široké spektrum výtvarných činností s důrazem na vlastní tvorbu dětí.


Comments


Nejlepší příspěvky
Zkuste to později
Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde.
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page