ZÁPIS na školní rok 2020/2021

V POŠTOVNÍ ULICI 2055/3 BĚHEM ČERVNA 2020

VŽDY V PONDĚLÍ 15.00 do 18.00, PROSÍM PŘEDEM TELEFONOVAT NA 602962574!!!

PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA 4 -6 LET

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTMI 3 – 4 ROKY

VÝTVARNÉ ČÍNNOSTI 7 – 13 LET

OTEVŘENÍ KURZŮ PRO VEŘEJNOST V JABLONCI N.N.

PILATES, JÓGA, WHEEL JÓGA

Zápis je do přípravné taneční výchovy, cvičení rodičů s dětmi, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 16 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a do hodin výtvarných činností.

Pro dospělé otevíráme hodiny PILATES, Jóga pro začátečníky a Wheel jóga – pro pokročilejší

Informace:

taps.magdalena@gmail.com

telefon: 602 963 574

www.tsmagdalena.com

Taneční a pohybová výchova

„Tanec budoucnosti bude novým pohybem, výsledkem celého vývoje, jimž lidstvo prošlo. Vrátit se k tancům starých Řeků je jak nemožné, tak i zbytečné. Nejsme Řeky a nemůžeme tedy tančit řecké tance. Tanec, jenž má být uměním pro nás, může se zrodit jen z nás, z našic...

Milí žáci, studenti, rodiče

vzhledem k situaci řešíme aktuálně další činnost studia. V první řadě doufám, že jste všichni zdraví a těšíte se na naše setkání stejně jako my na vás.
 

Situace je vážná, každý měsíc odejde nájem 16.500,-, všechny kostýmy jsou ušité a zaplacené a výuka zastavena. Situace je složitá, ale přesto se snažím věci řešit a v tuto chvíli mám pro vás tyto informace.
 

Přehlídky MKČR,
 

Celostátní přehlídka v Kutné Hoře se po 30 letech uskuteční opět v podzimním období. Termín je určen na 13.11. - 15.11.2020, termín CP Tanec, tanec zůstává platný, tedy 29.10. - 1.11.2020. Postupové přehlídky proběhnou na konci září a počátkem října. 

Vzhledem k tomu, že je třeba choreografie dokončit a nazkoušet, hned jak bude možné otevřít hodiny, budeme navyšovat počet hodin v týdnu a určitě uděláme víkendová soustředění tak, aby jsem nahradili co nejvíce hodin a děti se mohly účastnit přehlídek.
 

CP Otevřeno Kolín má přeložený termín na 26.6 - 28.6.2020 (zatím doufáme), tato přehl...

Vážení přátelé,

blíží se Vánoce a my pro Vás připravili vánoční dílny vedené výtvarnicí Nikolou Ficzovou. Budeme pracovat s různými materiály - provázky, papírem. filcem, krajkou.

Přijďte 7.12.2019 v 10:00 do ateliéru Tanečního a pohybového studia Magdaléna v Poštovní ulici. Je třeba se přihlásit předem protože kapacita ateliéru je omezená.

Zastavte se v předvánočním čase a užijte si s námi dopoledne při tvoření vánočních dekorací.  

Přihlášku naleznete v sekci Dokumenty - Příhlášky a propozice.

Výtvarná výchova pro děti - lektorka Nikola Fitzová

Na hodinách výtvarné výchovy budou děti pracovat hlavně s vlastní fantasii a kreativitou.

Koncepce i praxe výtvarné výchovy u nás i ve světě procházejí dynamickými proměnami. Důraz je kladen na tvůrčí přístup pedagoga. Od výuky kreslení, malby, případně práce s materiálem se okruh výtvarných činností rozšiřuje nejen pokud jde o výtvarné techniky, ale i pokud jde o podněty k tvůrčí výtvarné činnosti, a to již nejen individuální, ale i skupinové, případně mezioborové. Takto vede své žáky i Nikola Ficzová absolventka střední umělecké školy s několikaletou praxí se zaměření na široké spektrum výtvarných činností s důrazem na vlastní tvorbu dětí. 

Rádi bychom Vás pozvali na 1. sobotu v Poštovní ulici - 12.10.2019!

Jde o jednodenní intenzivní workshop zaměřený na současné taneční techniky propojené do bojového umění.

Intenzivní workshop je určen pro kohokoliv, kdo se chce hýbat. Taneční zkušenosti nejsou podmínkou.
Minimální počet účastníků 6. Maximální počet účastníku je 14.
Čas konání je 9.30 - 12.30 a 14.00 - 18.00. (7 hodin intenzivního pohybu)
Cena: 1700,-
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 602 354 769 nebo na emailu : mp.rellichova@gmail.com

O workshopu a Radkovi:


U obou oboru mi jde o zkoumáni a osvojeni si správného svalového napětí, o izolaci, či koordinaci různých svalových skupin, o základní pohybovou mechaniku. Boj. umění na rozdíl od tance svou povahou staví praktikanty do jiné dynamiky, učí pracovat s jiným svalovým napětím, učí svalové skupiny spíše integrovat než izolovat..

Bojová uměním se učím od 13ti let a studoval jsem různé styly..kung fu, musado, aikido, kickbox, boj s nožem, filipínská bojová umění a d...

09/09/2019

ZÁPISY DO VŠECH KURZŮ TANEČNÍHO A POHYBOVÉHO STUDIA MAGDALÉNA, Z.S. JEŠTĚ DO 25.9.2019

NA KONTAKTECH:

taps.magdalena@gmail.com
telefon: 602 963 574
www.tsmagdalena.com

Osobně:

v prostorách Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s. v Poštovní ul. 2055/3 v odpoledních hodinách v úterý, čtvrtek, pátek od 15.30 – 18.

19/08/2019

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU DO STÁVAJÍCÍCH ROČNÍKŮ TANEČNÍ VÝCHOVY

V RYCHOVĚ U JABLONCE NAD NISOU

A

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU V NOVÝCH PROSTORECH 

V JABLONCI NAD NISOU 

NOVÉ PROSTORY OTEVŘE TAPS MAGDALÉNA, Z.S. V JABLONCI NAD NISOU 

V POŠTOVNÍ ULICI 2055/3 V ZÁŘÍ 2019

OTEVŘENÍ NOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST V JABLONCI N.N.

PILATES, JÓGA, WHEEL JÓGA, BUTÓ, VÝTVARNÉ ČÍNNOSTI, CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 až 6 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a do kurzů PILATES, Jóga pro začátečníky a Wheel jóga – pro pokročilejší, výtvarná výchova pro děti od 6 do 13 let.

Zápisy proběhnou 

Zápis

Kdy: 4.9.2019 od 16.00 – 18.00 hodin, 9.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: taneční sál v Rychnově u Jablonce nad Nisou (budova městské knihovny, Květinová ul.)

Kdy: 5.9.2019 a 6.9.2019 vždy od 15.00 – 18.00 hodin, 10.9.2019 od 16.00 – 18.00

Kde: Nové prostory TaPS M...

19/08/2019

VZDĚLÁVÁNÍ V RYCHNOVĚ U JABLONCE N.N.  2019–2020

(listopad 2019–červen 2020)

lektor taneční výchovy – Hudba jako součást taneční tvorby

akreditované MŠMT ČR

Vzdělávání pedagogických pracovníků – lektor taneční výchovy – Hudba jako součást taneční  tvorby (akreditováno MŠMT ČR. Akreditovanou institucí je NIPOS – číslo akreditace programu je …......)

Vzdělávací cíl

Česká hudební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších hudebních kultur na světě, a jako takovou by ji lidé měli vnímat, provozovat, hovořit o ní, a to i v širších historických, společenských a kulturních souvislostech. Pokud se tato informace projeví v pedagogické a umělecké práci s dětským interpretem je jisté, že zůstane součástí jeho vědění. Informace získaná přes umělecký prožitek je pro dítě trvalá. To však předpokládá prvotně hudební vzdělání pedagoga. Hledání vhodných skladeb pro uměleckou práci tanečního pedagoga je prioritou tohoto vzdělávacího kurzu.

Druhým neméně důležitým prvkem je práce s hudbou vzhledem k technický...

Oba soubory Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s. se zúčastnily v srpnu letošního roku divadelního 89. ročníku festivalu Jiráskův Hronov. 

Od roku 2009 jsme zde uvedli již patnáct inscenací. Soubory během jedenácti let získávaly nominace na Hronov z celostátních přehlídek pantomimy a pohybového divadla „Otevřeno“ v Kolíně, z celostátní přehlídky scénického tance „Tanec, tanec…“ v Jablonci nad Nisou a z celostátní přehlídky mladého divadla v Ústí nad Orlicí.

TaPS Magdaléna, z.s se dlouhodobě řadí mezi nejlepší výchovně vzdělávací umělecké subjekty u nás. Letošní velký úspěch dvou uvedených inscenací je toho jen potvrzením (V takovém nečase, Mariina cesta).

Každoročně se dostává našim souborům při hodnocení na Hronově ocenění ze strany uznávaných odborníků – tanečních pedagogů, režisérů, divadelních kritiků. 

V letošním roce za lektorský tým psal recenzi na naše představení Juraj Benčík – absolvent VŠMU Bratislava obor herectví. Jako jediný slovenský herec se stal členem divadla Cirg...

Termín festivalu: 10.8. - 17.8.2019
 

11.8.2019 Odjezd 14.00 – náměstí Rychnov u Jbc.
17.8.2019 Návrat – pozdě večer. upřesníme – náměstí Rychnov u Jbc., Jablonec

Horní náměstí
 

Do konce května prosím o úhradu 1.750,- pro  6. ročník, 1.750 + 600,- = 2350,- pro soubor na účet Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s.
 

Bankovní spojení
Česká spořitelna; Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 2888050359/0800

Do poznámky uveďte prosím příjmení žákyně.

6. ročník
 - Placeno v účastnickém poplatku – máme placené semináře, ubytování v ZŠ (nutný spacák), všechna představení v rámci festivalu (uvidíme každý večer představení profesionálních souborů českých i zahraničních).
 - Strava (hrazena v poplatku – organizátor zajistí).
 - Doprava mikrobusem hrazena z grantu.

Soubor
 - Placeno v účastnickém poplatku – máme placené semináře se zahraničními lektory,     ubytování v ZUŠ (nutný spacák), všechna představení v rámci festivalu (uvidíme              každý večer představení profesionálních soubo...

Mezioborová divadelní přehlídka Jiráskův Hronov 2019

Odjezd: 4. 8. 2019 (neděle) 15.00 hod. náměstí Rychnov n. N.
Příjezd: 6. 8. 2019 (úterý) odpoledne (kolem 17.00 hod.)

V Hronově není zajištěna strava, prosím vezměte si hrnek, misku, lžičku apod....
Jídlo na dvě snídaně, vezmu varnou konvici. Je tam kde se najíst – peníze na jídlo s sebou. 

Lístky na představení Radima Vyzváriho zajištěny 6.8. 12.00!!!!!

S sebou:
 

Kostýmy: 

kombinéza tělová, bílé šaty

šaty na Mahlera – hnědé

vystoupení – 5.8. v 16.30 – Jiráskovo divadlo

Cena: 500,-Kč – na účet prosím do konce července!!!

30/06/2019

Vážení přátelé, kolegové,

potřetí chystáme Letní taneční setkání v krásném prostředí broumovského barokního komplexu ve dnech 7.-12.července 2019.

Otevřeli jsme přihlašování na náš 5denní kurz současné taneční techniky a tvorby akreditovaný na MŠMT pod vedením Dagmar Chaloupkové, Michala Záhory, Honzy Malíka a hudebníka a skladatele Honzy Kavky. Uzávěrka je 30.června a kapacita je 15 osob.

Veškeré informace vč. přihlášky najdete níže a pak také v příloze. Samozřejmě můžete informace směle šířit dále. Děkujeme za to.

Se srdečným pozdravem
Honza Malík

 

V Jabloneckém měsíčníku došlo bohužel k tiskové chybě. Datum zápisu je zde uvedeno chybně a platí termíny, které jsou uvedeny na plakátech na výlepových plochách a na našem webu. Pro jistotu - jedná se o tyto termíny:

17.6.2019 -  16h - 18h
Rychnov u Jablonce nad Nisou, budova Městské knihovny
18.6.2019 -  16h - 18h
Jablonec nad Nisou, Eurocentrum (Jiráskova)

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Srdečně zveme všechny rodiče, babičky, dědečky, tety a další příbuzenstvo na závěrečné představení tanečního studia, které se koná 16.6.2019  od 17:00 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Přijďte se podívat na výsledky práce Vašich ratolestí!

 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019–2020 PRO VÝUKU V NOVÝCH PROSTORECH

V JABLONCI NAD NISOU

NOVÉ PROSTORY OTEVŘE TAPS MAGDALÉNA, Z.S. V JABLONCI NAD NISOU

V POŠTOVNÍ ULICI 2055/3 V ZÁŘÍ 2019

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 až 6 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a do kurzů PILATES, Jóga pro začátečníky a Wheel jóga pro pokročilejší.

TERMÍNY:

17.6.2019 -  16h - 18h
Rychnov u Jablonce nad Nisou, budova Městské knihovny

18.6.2019 16h - 18h
Jablonec nad Nisou, Eurocentrum (Jiráskova)

Please reload

Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA