top of page

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.
Rozvrh hodin 2019/2020


PONDĚLÍ

Rychnov sál – budova knihovny
14.45 – 16.15 3. ročník L. Rellichová
16.15 – 17.15 4. ročník L. Rellichová
17.15 – 18.45 7. ročník L. Rellichová, M. Herderová DiS.

 

Jablonec nad Nisou sál – Poštovní ul.

8.30– 9.30 – Jóga K.Tumová
Jóga večerní hodina dle zájmu K.Tumová
Odpoledne – Prostor pro rezidenční projekty a projekty TaPS Magdaléna, z.s

 

ÚTERÝ

Rychnov sál – budova knihovny
15.15 – 16.45 6. ročník MgA. M. P. Rellichová
16.45 – 18.15 Soubor S6 MgA. M. P. Rellichová
18.30 Pilates MgA. M.P. Rellichová

Jablonec nad Nisou sál – Poštovní ul.
8.30 – 9.30 Pilates pro seniory
10.00 – 11.00 Cvičení rodiče s dětmi (děti 2/3 roky), MgA. M. P. Rellichová - Dle zájmu
17.00 – 19.00 Soubory S4, S5 L. Rellichová, M. Herderová DiS.
19.15 – 20.15 BUTÓ pro dospělé L. Rellichová - Dle zájmu


STŘEDA

 

Rychnov sál – budova knihovny
15.15 – 16.15 Přípravná tan. výchova/6 let L. Rellichová
16.15 – 17.45 4. ročník L. Rellichová


Jablonec nad Nisou sál – Poštovní ul.
8.30 – 9.30 Pilates
Odpoledne – Výtvarná výchova pro děti od 6 let – N. Ficzová
Upřesnění časů v září po zápisu !!!

ČTVRTEK

Rychnov sál – budova knihovny

15.45 – 17.15 7. ročník L. Rellichová, M. Herderová DiS. ???? dořešíme v září dle rozvrhů
16.45 – 18.15 soubor S5 L. Rellichová, M. Herderová DiS.


Jablonec nad Nisou sál – Poštovní ul.
8.30 – 9.30 Pilates, MgA. M. P. Rellichová
10.00 – 11.00 Cvičení rodiče s dětmi (děti 2/3 roky), MgA. M. P. Rellichová
14.45 – 15.30 Přípravná tan. výchova/4–5 let MgA. M. P. Rellichová
15.45 – 17.15 6.ročník MgA. M. P. Rellichová
17.15 – 18.45 Soubor S6 MgA. M. P. Rellichová
19.00 Pilates MgA. M. P. Rellichová

PÁTEK

Rychnov sál – budova knihovny
15.15 – 16.45 2. ročník MgA. M. P. Rellichová
Jablonec nad Nisou sál – Poštovní ul.
15.30 – 17.00 7. ročník L. Rellichová, M. Herderová DiS. ???? dořešíme v září dle rozvrhů
17.00 – 19.30 Soubor S4 L. Rellichová

SOBOTA

Připravujeme od října každou druhou sobotu v měsíci setkání se zajímavou osobností při

tanci, zpěvu nebo bojových umění pro dospělou veřejnost.

bottom of page