top of page

Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. bylo založeno v r. 1998 Ludmilou Rellichovou. Studio je zaměřeno na pedagogickou a uměleckou práci v oblasti tvořivé taneční a dramatické výchovy pro děti a s dětmi od 4 let. Práce studia směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Zabývá se scénickým tancem, tanečním a pohybovým divadlem a pantomimou. V tanečním studiu se v současné době vzdělává kolem 200 žáků a studentů. Studio má 2 soubory studentů od 14 do 20 let a jeden soubor dospělých nad 20 let.

Výuka ve studiu probíhá na základě syntézy pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné výchovy, která vede žáky a studenty k samostatné autorské i interpretační tvorbě. Tvorba a umělecké projekty pak vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Studenti a žáci TS se účastní národních přehlídek v Kutné Hoře, Ústí nad Orlicí, Kolíně, Jablonci nad Nisou, Hronově a dalších tanečních i divadelních festivalech u nás i v zahraničí (Rakousko, Chorvatsko, Polsko, Belgie, Německo).

Studio spolupracuje na divadelních projektech uvedených v Národním divadle Praha nebo Činoherním klubu Praha (NANOPOLIS – mezinárodní projekt 2011 - 2013 Nová scéna Národního divadla, Činoherní klub Praha – Labyrint 2012, Kdo nezná svou minulost.. únor 2014).

Vedle Ludmily Rellichové pracují pedagogicky a choreograficky ve studiu její žákyně. Je to Anna Benháková DiS., absolventka konzervatoře Duncan centre Praha, tanečnice, choreografka a pedagožka a Marie Herderová, DiS. , absolventka konzervatoře Duncan centre Praha.

Ve všech třech případech se dá již mluvit o charakteristické formě tvorby, která si nese osobité prvky ojedinělého způsobu pedagogické a umělecké práce. Člověk, interpret je zde chápán jako samostatná tvůrčí osobnost a jeho rozvoj, na jehož konci je hluboká osobnostní i umělecká výpověď je prioritou pedagogického i uměleckého procesu.

Pohybové a taneční divadlo se v posledních letech rychle rozvíjí. Přicházejí k nám nové zajímavé techniky a směry ze zahraničí. Proto studio spolupracuje s profesionálními choreografy, tanečníky a pedagogy. Již od roku 1999 s Marií Kinsky potažmo s Centrem choreografického rozvoje v České republice SE.S.TA - Setkávání současného tance, sdružení na podporu rozvoje tanečních profesionálů, choreografů a pedagogů z České republiky, kterým zároveň umožňuje přímý kontakt se zahraničím již od roku 1999, s pedagogy, tanečníky a choreografy kolem konzervatoře Duncan centre Praha, hlavně se zakladatelkou této školy paní Evou Blažíčkovou - žákyní Jarmily Jeřábkové a nositelkou "štafety", kterou jí paní Jeřábková veřejně předala. Tento odkaz rozvíjí zodpovědně celý svůj umělecký život, ve své pedagogické, taneční a choreografické tvorbě, panem Jiřím Lősslem - externím pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha a na katedře tance HAMU Praha, dále pak odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec. Věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance. Uvedla jsem tyto tři osobnosti, jejichž spolupráce si nesmírně vážím, ale vedle nich jsou to další osobnosti našeho tanečního hnutí, se kterými TS úzce spolupracuje.

Semináři a workshopy obohacujeme nejen své žáky, ale i žáky a pedagogy ostatních tanečních subjektů v Jablonci n.N. a okolí. Z pověření NIPOS – Artama Praha pořádá sdružení vzdělávací semináře, workshopy a projekty zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových estetických aktivit, které jsou vždy akreditované MK ČR a MŠMT ČR.

Velice důležitou součástí hlavní činnost o.s. je organizace kulturních akcí. Z pověření NIPOS – ARTAMA Praha organizuje sdružení od r. 2002 ve spolupráci s MD v Jablonci n. N. postupové regionální přehlídky dětských a dospělých skupin scénického tance a pohybového divadla („Tanec srdcem“), spolupracuje na organizaci festivalu scénického tance a pohybového divadla („Podzimní fantazie“) a od r. 2003 je hlavním organizátorem celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých („Tanec, tanec…..“) jedné z prestižních akcí MKČR. S Eurocentrem Jablonec n. N. Pak od roku 2010 pořádáme regionální přehlídku dětského divadla („Dětská scéna“).

Sdružení úzce spolupracuje s kulturními zařízeními (Městské divadlo Jablonec n.N., Eurocentrum Jablonec n.N., ArtproProstor, z. s.) a zařízeními v oblasti uměleckého vzdělávání a volnočasových aktivit v regionu (ZUŠ Liberec, Parau, parau Jablonec n.N., ZUŠ Jilemnice, T.I.K. Jilemnice). Vyhledává a realizuje spolupráci s tvůrci a interprety v oblasti pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby a zabezpečuje dostatečnou vzdělanost členské základny ve všech těchto oblastech. (ve sdružení vyučují vždy jen pedagogové s vzděláním v daném oboru na vysoké odborné úrovni).

bottom of page