top of page

Celostátní přehlídka scénického tance dětí a mládeže v Jablonci s názvem Podzimní fantazie je již tradiční a vyhledávanou akcí pro účinkující i diváky.  Vznikla z iniciativy pana ředitele divadla Mgr. Pavla Žura v roce 1999.

 

V roce 2023 se uskuteční 20.10. – 21.10. Stejně jako v předešlých ročnících přehlídku organizačně zajišťuje ve spolupráci s Městským divadlem v Jablonci n. N.  Taneční a pohybové studio  Magdaléna z.s., Rychnov u Jablonce n.N.. Garantem přehlídky je NIPOS Artama Praha.

 

Všechny soubory, které se účastní celostátní přehlídky Podzimní fantazie, mají společné rysy: zaměřují se na rozvoj fantazie a tvořivosti, volí zajímavá neotřelá témata a kvalitní hudbu. Většina choreografií vzniká ve spolupráci a s účastí dětí, což je velmi cenný přínos v choreografické tvorbě. Každé dítě je úžasná bytost, která má veliký tvořivý potenciál, to s sebou přináší mnoho individuální práce, práce s individualitou dítěte. Všechny školy, které se přehlídky účastní, pracují s dětmi formou tvořivé taneční výchovy. Taneční a pohybová výchova je v tomto případě chápaná jako tvůrčí umělecká činnost, která přináší do výchovného a vzdělávacího procesu nové hodnoty. Jejím obsahem je využívání specifik tance k formování dětské osobnosti.  Tanec je prostředek k poznávání zákonitostí okolního světa i k poznávání sebe sama. Je potřeba spontánní dětskou tvorbu citlivě kultivovat tak, aby autenticita dětského projevu nebyla potlačena.  To je dnes u těchto souborů pravidlem a výsledkem je kvalitní dětská taneční tvorba.

PODZIMNÍ FANTAZIE NA FACEBOOKU

AKTUÁLNÍ DOKUMENTY

Popis projektu

Přihláška

Přihláška - diskuze

Přihláška - výtvarná dílna

Přihláška - pohybová dílna

Propozice

bottom of page