Projekty zaměřené na národní kulturní bohatství 2013 - 2017

 

Lidová píseň jako inspirace současného tanečního umění  2013

Česká vážná hudba 20. století v kontextu scénického tance a pohybového divadla 2015

 

  • Tyto projekty finančně podpořil v roce 2013 Státní fond ČR v programu - podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit.

 

Mariánský kult v českém uměleckém prostředí 2017

 

  • Tento projekt finančně podpořilo v roce 2017 Statutární město Jablonec nad Nisou

 

Význam a cíle projektů

                  Prvotním přínosem je seznámení žáků s tradicí a hodnotou české lidové písně a její zpracování velikány naší současné vážné hudby. Těmito projekty chceme zdůraznit fakt, že česká hudební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších hudebních kultur na světě, a jako takovou by ji lidé měli vnímat, provozovat, hovořit o ní, a to i v širších historických, společenských a kulturních souvislostech. Pokud se tato informace projeví v pedagogické a umělecké práci s dětským interpretem je jisté, že zůstane součástí jeho vědění. Informace získaná přes umělecký prožitek je pro dítě trvalá.

                  Vytváření kvalitních, nekomerčních uměleckých projektů na principech syntézy pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby a vytváření situací pro prezentování těchto projektů široké veřejnosti a to v klasickém i netradičním prostředí je v dnešní zkomercializované době velmi obtížné.

                  Důvodem pro práci na těchto projektech je celková komercionalizace české kultury a malé povědomí mladé generace o české vážné hudbě čerpající z lidové písně a naší národní kultury. Hlavní téma uměleckých projektů s dětmi a mládeží je česká vážná hudbu 20. století čerpající inspiraci v lidové písni, historii a národní kultury. Tvořivá taneční výchova je obor, který prostřednictvím tance a pomocí syntézy dalších uměleckých disciplín celkové kultivuje a rozvíjí osobnost dítěte, pracuje velmi často s prvky lidového tanečního projevu. České současné neprofesionální taneční umění, které svým obsahem a formou navazuje na tradici českého novodobého, později výrazového tance čerpá vždy z národní kulturní tradice. V tomto projektu se potkává hudba českých hudebních skladatelů – B. Martinů, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Otmara Máchy, Ilji Hurníka nebo Luboše Fišera, Vítězslavy Kaprálové a dalších významných českých skladatelů. Tito skladatelé pracovali s původními texty lidových písní sebranými Františkem Sušilem (A. Dvořák, O. Mácha, B, Martinů) Františkem Bartošem (Leoš Janáček) nebo verši Miloslavem Burešem (B. Martinů).

                  Lidová píseň v Čechách a na Moravě byla po staletí součástí každodenního života venkovského lidu. V selském prostředí se zrodila ve své původní podobě a odtud působila na další vrstvy národa nejen jako zdroj umělecké inspirace, ale vůbec jako živá míza procesu národního sebeuvědomování. V dobách, kdy ještě píseň žila nenápadně mezi prostým lidem, začali ji sbírat národní buditelé, kteří nám svými sbírkami zanechali skutečné poklady. Poklady plné jednoduché, krystalické poezie a hudebně vytříbených, inspirativních melodií. Texty i melodie jsou kulturním dědictvím našeho národa.

                  Projekt je propojením historických pramenů původních textů, stylizované hudby našich hudebních skladatelů a současným tanečním vyjádřením choreografů a interpretů. Práce pedagoga, choreografa na tomto projektu se odvíjí vždy od vzdělávacího programu studia. Na výchovně vzdělávací proces výuky navazuje projekt umělecký a jeden s druhým jsou neoddělitelně spjaté.

Výsledky – vytvořená představení v rámci projektů jsou prezentována na přehlídkách a festivalech v celé ČR i v zahraničí.

NANOPOLIS 2011 – 2013

Studenti a žáci studia pod pedagogickým vedením Ludmily Rellichové  pracovali na ojedinělém celoevropském projektu „Umění inspirované vědou“.

Od března 2011 do března 2013 probíhá ve 14 zemích Evropy celoevropská soutěž studentů a pedagogů ZŠ a SŠ - „Umění inspirované vědou“.  Cílem tohoto mezinárodního projektu je inspirace vědou a uměním, jejich vzájemné propojení a prezentace pro veřejnost. Projekt předpokládá vysokou uměleckou kvalitu a tvůrčí interaktivitu mezi umělci, vědci a studenty. Česká republika se tohoto projektu účastní festivalem Den a noc v NanoPOLIS. Realizace celodenního programu Day&NightInNanopolis se uskuteční 23.11. a 12.12. 2011 na Nové scéně Národního divadla v Praze.

                  Pro naše studio bylo velkou ctí, že jsme k tomuto projektu byli vybráni. Vystoupení v Národní divadle vedle významných vědců, jakým je například profesor David Lukáš z Technické univerzity v Liberci a neméně významnými umělci, jakými jsou scénograf Tomáš Žižka nebo členové baletu ND je pro žáky a studenty TaPS obrovským zážitkem a motivací pro umělecký i lidský růst.

                  Projekt zajistila dramaturgicky UTESLA a Tomáš Žižka, v oblasti tance a baletu jsou to choreograf David Stránský, balet NSND a Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.. V oblasti vizuálního umění je to například Nepraš, Morová, Bartoníček, Diaz. Na hudební části se podílí Milan Cais a skupina Tata Bojs. Vědu a experiment zastupují v projektu NCYC (National Centre for Young Chemists), UOCHB AV ČR, UFCH - JH AV ČR, Universita Pardubice, Technická Universita Liberec, Koordinační výbor IYC (ČSCH) a partneři projektu ISWA

                  Příprava na realizaci projektu byla velmi náročná a je na místě obdivovat žáky i studenty s jakou zodpovědností a úsilím k této práci přistupovali. Myslím, že takto ojedinělý projekt byl důležitý jak pro další intelektuální i sociálně kulturní rozvoj žáků a studentů, kteří se na něm podílel tak pro veřejnost. Pro její pohled na vědu a umění v kontextu dnešní společnosti.

 

23.11. a 12.12.2011 – Nová scéna Národního divadla Praha

23. 11. 2011 v 18:00 se uskutečnilo slavnostní zahájení projektu nanoPOLIS na Nové scéně Národního divadla, které pokračovalo od 19:00 premiérou představení Noc v nanoPOLIS. Šlo o unikátní výtvarné, hudební a taneční setkání s vědou a experimenty.

 

                  Svět je příliš komplexní pro staré teorie. Procházíme krizí lidského vědění a vzdělávání, k odpovědím na ně patří maximální snaha o pochopení souvislostí a dlouhodobější důraz na kvalitní vzdělání. Cílem projektu nanoPOLIS je komunikovat, inspirovat, vzdělávat, bavit a přitahovat mládež a veřejnost k přírodovědným oborům v kontextu oborů humanitních. Projekt vznikl k mezinárodní studentské soutěži Immersion in Science Worlds through Arts na které se podílí 16 evropských technických univerzit a institutů www.iswaproject.eu -  Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.  Získalo první cenu v této soutěži, mezinárodní soutěži v oboru tanec – prosinec 2012

 

Hudba: Milan Cais a TataBojs - Ležatá osmička a Nanoalbum, Petr Cígler – Enthropic Symphony

Choreografie: Tomáš Rychetský, David Stránský, Ludmila Rellichová a TS Magdaléna, z.s.

Vědecká animace: David Lukáš, Pavel Pokorný, Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler

Scénář, dramaturgie a supervize: Tomáš Žižka, Alexandr Prokop

STH NEXT