top of page

Vzdělávání dospělých je zaměřeno na PILATES, tanec a vzdělávání pedagogů v oblastech dětských
uměleckých aktivit.


PILATES A TANEC PRO DOSPĚLÉ


„ Cílem Pilatesovy metody je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho
ohebnost.
Věřím, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba a že cvičení dokáže uzdravit tělo z
nemoci. „

Joseph Pilates

Lekce tance pro dospělé jsou zaměřeny na improvizaci vycházející z principů Duncan taneční metody. Lekce navštěvují začátečníci i lidé, kteří se tanci věnují již několik let.

Lekce vede: Marie Anna Kopáňko Herderová, DiS.
Certifikát opravňující vyučovat tuto metodu získala Marie u Doc. PhDr. Evy Blahušové CSc., žákyně Josepha Pilates

 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT ČR - akreditovanou institucí je NIPOS Artama Praha


Taneční pedagog má v současné době nejednu příležitost získat vědomosti a dovednosti na
různých seminářích a dílnách. Informace tohoto typu jsou však pouze povrchní, bez možnosti
hlubšího poznání principů a metodiky. V nejlepším případě má lektor šanci dotknout se základních
pohybových principů, aniž by měl šanci vytvořit u frekventantů pohybové stereotypy a návyky a ani
vědomí o jejich funkci, smyslu, vývoji a směřování. Takto lektoři nemohou frekventantům
poskytnout víc než jen dílčí pohled v dané problematice. Zde pak hrozí nebezpečí, že i velmi
kvalitní frekventant (pedagog) nemá dostatek času na zpracování nabytých informací, které jsou pro
formování mladé taneční osobnosti nezbytné.
Právě tuto problematiku řeší systém tohoto vzdělávání, a to pouze v úzkém vymezení pojmu
v oblasti taneční výchovy. Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti dětské

taneční pedagogiky a tvorby s dětským interpretem.
Taneční výchova u nás je historicky významným oborem, jehož výsledky jsou
předmětem obdivu všech evropských států. Taneční výchova v moderním pojetí vznikla na
počátku 20. století jako součást reformních snah nejen umělců ale i pedagogů. Zakladateli byli
tři osobnosti – Američanka, tanečnice a choreografka Isadora Duncan, hudební pedagog a
skladatel Švýcar Émile Jacques Dalcroze a Maďar Rudolf von Laban.

bottom of page