Vzdělávání dospělých je zaměřeno na PILATES a vzdělávání pedagogů v oblastech dětských
uměleckých aktivit.


PILATES


„ Cílem Pilatesovy metody je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho
ohebnost.
Věřím, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba a že cvičení dokáže uzdravit tělo z
nemoci. „

Joseph Pilates

Lekce vede: MgA. Magdaléna Pupík Rellichová
Certifikát opravňující vyučovat tuto metodu získala Magdaléna na FTVS UK Praha u Doc. PhDr.
Evy Blahušové CSc., žákyni Josepha Pilates

 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


(akreditováno MŠMT ČR. Akreditovanou institucí je NIPOS - číslo akreditace programu je
28302/2011-25- 671)


Taneční pedagog má v současné době nejednu příležitost získat vědomosti a dovednosti na
různých seminářích a dílnách. Informace tohoto typu jsou však pouze povrchní, bez možnosti
hlubšího poznání principů a metodiky. V nejlepším případě má lektor šanci dotknout se základních
pohybových principů, aniž by měl šanci vytvořit u frekventantů pohybové stereotypy a návyky a ani
vědomí o jejich funkci, smyslu, vývoji a směřování. Takto lektoři nemohou frekventantům
poskytnout víc než jen dílčí pohled v dané problematice. Zde pak hrozí nebezpečí, že i velmi
kvalitní frekventant (pedagog) nemá dostatek času na zpracování nabytých informací, které jsou pro
formování mladé taneční osobnosti nezbytné.
Právě tuto problematiku řeší systém tohoto vzdělávání, a to pouze v úzkém vymezení pojmu
v oblasti taneční výchovy. Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti dětské

taneční pedagogiky a tvorby s dětským interpretem.
Taneční výchova u nás je historicky významným oborem, jehož výsledky jsou
předmětem obdivu všech evropských států. Taneční výchova v moderním pojetí vznikla na
počátku 20. století jako součást reformních snah nejen umělců ale i pedagogů. Zakladateli byli
tři osobnosti – Američanka, tanečnice a choreografka Isadora Duncan, hudební pedagog a
skladatel Švýcar Émile Jacques Dalcroze a Maďar Rudolf von Laban.

Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA