top of page

Ludmila Rellichová – Ředitelka a hlavní pedagog studia

 

 

Osobní data

jméno a příjmení                     Ludmila Rellichová

datum narození                       8.října 1963

místo narození                        Praha 2

trvale bytem                            Liščí Jáma 139, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

Telefon: 602963574

E-MAIL: taps.magdalena@gmail.com

 

Průběh studií

2015–2016      Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostředí a jeho vliv na současnou taneční výchovu a tvorbu pro děti a s dětmi. Lektor – Eva Blažíčková

2014–2015      Vzdělávání pedagogických pracovníků – Pedagogická a umělecká práce s dětským interpretem od 5 do 12 let (akreditováno MŠMT ČR). Lektor – MgA. Živana Vajsarová

2011–2012    HAMU Praha

2007–2009      TUL Liberec – Pedagogická fakulta

2003–2005      UK Praha – Pedagogická fakulta – učitelství pro ZUŠ a konzervatoře

1987–1991      VOŠMOA Jablonec n.N.

1979–1982      SOU Praha

1974–1981      Taneční soubor Kulturního domu U Kaštanu (pod vedením Hany Pivcové, žačky Jarmily Jeřábkové)

1970–1979     Experimentální ZŠ s rozšířeným vyučováním jazyků a estetické výchovy

1970–1976     LŠU Praha (taneční obor) 

 

Stáže

1976–1982    stáže u Franka Towena, Jana Hartmana, Jiřího Rebce

1999                S.E.S.T.A. - Marie Kinsky: Limon technika, Cats-Baril: Butoh, Anne-Marie    Reynaud, Jean – Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu

2000               S.E.S.T.A. - Marie Kinsky: Limon technika, Atsushi Takenouchi a Léone Cats-

                       Baril: Butoh

2001               S.E.S.T.A. - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Marie  

                       Kinsky: Limon technika

2002              S.E.S.T.A. - Sumako Koseki, L. Cats-Baril: Butoh

2003              S.E.S.T.A. - Beatrice Massin, Serge Ambert, Marie Kinsky, J. C. Paré,

                      Sophi Billy     Funkční analýza tanečního pohybu

2004              S.E.S.T.A. - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Béatrice  

                      Masin a Marie Kinski: Barokní tanec a současná tvorba

2005              S.E.S.T.A. – Jan Minařík (skupina Pina Baush) Nadine Beaulieu a Marie Kinsky,  

                     Sumako Koseki: Butoh

 

Pedagogická činnost

1987 – lektor taneční výchovy pro děti

1998 – založeno Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s. – taneční pedagog, choreograf

 

Publikační činnost

- publikace

 

Taneční tvorba pro děti a s dětmi, NIPOS, Praha 20O9

- odborné články

2005- dosud   pravidelná odborná publikační činnost v časopisech Pam pam – časopis pro  

          scénický tanec, Talent a další.

2008 - dosud  aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskusních fórech

2009 - dosud   pravidelná lektorská činnost v seminářích DVPP, festivalech a další

 

Autor projektů

2008 - kulturně-sociální projekt – „Procházka starou Prahou“

projekt vznikl na základě spolupráce souboru Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s. s divadelním souborem Podskalák (zařízení pro mentálně postižené – Domov pod Skalami v Kurovodicích)

2011–2013 - Projekt v rámci celoevropské soutěže ISWA - „Umění inspirované vědou“. V této soutěži získal projekt „Tam dole je spousty místa“ hlavní cenu v oboru tanec.

Projekt byl součástí multimediálního projektu „Den a Noc v Nanopolis“ - Nová scéna ND Praha

Hudba: Milan Cais a TataBojs – Ležatá osmička a Nanoalbum, Petr Cígler – Enthropic Symphony

Sylvia Bodorová, Luboš Fišer – hudební koláž

Choreografie: Tomáš Rychetský, David Stránský, Ludmila Rellichová

Vědecká animace: David Lukáš, Pavel Pokorný, Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler

Scénář, dramaturgie a supervize: Tomáš Žižka, Alexandr Prokop

2012–2013      Česká hudba 20. století v kontextu současného tance a pohybového divadla – Kořeny

2014–2015      Lidová píseň jako inspirace současného tanečního umění

2016–2019      Mariánský kult v českém uměleckém prostředí

 

Odborná a organizační činnost

2000 – dosud  členka několika grantových komisí ORNK MK ČR

2000 – dosud členka odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro dětský scénický tanec

2000 – dosud členka odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro scénický tanec mládeže a dospělých

1998 - dosud   nezisková organizace „Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. ředitelka

1999 – dosud přehlídka scénického tance a pohybového divadla „Podzimní fantazie“ zaměřená na integraci zdravotné postižených do společnosti prostřednictvím umění

                        - zakladatelka a organizátorka

2000 – dosud     přehlídka scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem

                        - zakladatelka a organizátorka 

2001 – dosud    celostátní přehlídka scénického tance Tanec, tanec

                        - spoluorganizátorka

2010 – dosud – přehlídka dětského divadla Dětská scéna

                        - zakladatelka a organizátorka

2013 - dosud – jedna ze zakladatelek Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy, současná prezidentka asociace

- autorka mnoha inscenací pro soubor Tanečního a pohybového studia Magdaléna z.s. oceněných jak v ČR, tak v zahraničí

- autorka více jak 200 choreografií pro děti a s dětmi

- autorka ojedinělého výchovně vzdělávacího programu, který na základě syntézy pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné výchovy vede žáky a studenty k samostatné autorské i interpretační tvorbě

 

MOTTO

„Hlavním úkolem tvořivé taneční a pohybové výchovy je rozvinout přirozené schopností dítěte tak, aby se stalo dobře vybaveným, soběstačným a vyrovnaným jedincem, schopným tvořivě jednat a tvořit v jakékoli situaci svého života. Tanec je jediným uměním, které rozvíjí člověka komplexně, včetně fyzické složky osobnosti, proto je ze všech umění tím nejvhodnějším pro rozvoj celistvé tvořivé osobnosti.“

„Pro mě jako pro pedagoga není důležité, jestli z dětí budou profesionální tanečníci. Je pro mne odměnou, vychovám-li kreativního kulturně vzdělaného jedince, který pak tyto návyky přenáší do života. Takový člověk pak je schopen i vysokého intelektuálního rozvoje se smyslem pro zodpovědnost. Takový člověk je pak sečtělý, vzdělaný, vzdělavatelný, tvořivý či přizpůsobivý situaci. A k tomu vede, jak jsem hluboce přesvědčena, právě tvořivá taneční výchova propojená s ostatními uměleckými obory.“

bottom of page