Ludmila Rellichová – Pedagog studia

 

 

osobní data

jméno a příjmení                     Ludmila Rellichová

datum narození                       8.října 1963

místo narození                         Praha 2

trvale bytem                             Liščí Jáma 139, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

 

průběh studií

2015 - 2016             Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostŕedí a jeho vliv na současnou taneČní výchovu a                                    tvorbu pro děti a s dětmi. Lektor – Eva Blažíčková

2014 - 2015             Vzdělávání pedagogických pracovníků – Pedagogická a umělecká práce s dětským interpretem od 5 do 12 let (akreditováno MŠMT ČR).                                    Lektor – MgA. Živana Vajsarová

2011 – 2012            HAMU Praha (DVPP)

2007 – 2009            TUL Liberec – Pedagogická fakulta (3 semestry pedagogiky volného času)

2003 - 2005             UK Praha – Pedagogická fakulta - učitelství pro ZUŠ a konzervatoře (DVPP)

1987 - 1991             VOŠMOA Jablonec n.N.

1979 - 1982             SOU Praha

1974 – 1981            Taneční soubor Kulturního domu U Kaštanu (pod vedením Hany Pivcové, žačky Jarmily Jeřábkové)

1970 – 1979            Experimentální ZŠ s rozšířeným vyučováním jazyků a estetické výchovy

1970 – 1976            LŠU Praha (taneční obor) 

 

stáže

1976 – 1982            Stáže u Franka Towena, Jana Hartmana,  Jiřího Rebce

1978 – 1999             S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Cats-Baril: Butoh, Anne-Marie Reynaud, Jean-  Christophe Paré: Funkční analýza tanečního                                      pohybu

1978 – 2000             S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika,  Atsushi Takenouchi a Léone Cats-Baril: Butoh

1978 – 2001             S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Marie Kinsky: Limon technika

1978 – 2002             S.E.S.T.A - Sumako Koseki, L. Cats-Baril: Butoh

1978 – 2003             S.E.S.T.A - Beatrice Massin, Serge Ambert, Marie Kinsky, J. C. Paré, Sophi Billy     Funkční analýza tanečního pohybu

1978 – 2004             S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Béatrice Masin a Marie Kinski: Barokní tanec a současná tvorba

1978 - 2005             S.E.S.T.A - Jan Minařík (skupina Pina Baush) Nadine Beaulieu a Marie Kinsky, Sumako Koseki: Butoh

 

pedagogická činnost

1987                         lektor taneční výchovy pro děti

1998                         založeno Taneční a pohybové studio Magdaléna – taneční pedagog

 

publikační činnost

- publikace

                                  Taneční tvorba pro děti a s dětmi, NIPOS, Praha 20O9

- odborné články

2005-2013               pravidelná odborná publikační činnost v časopisech

Pam pam - časopis pro scénický tanec, Talent a další.

2008 - dosud           aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskusních fórech

2009 - dosud           pravidelná lektorská činnost v seminářích DVPP, festivalech a další

 

- autor projektů

2008 - kulturně-sociální projekt - Procházka starou Prahou

projekt vznikl na základě spolupráce souboru Tanečního a pohybového studia Magdaléna  s divadelním souborem Podskalák  (zařízení pro mentálně postižené - Domov pod Skalami v Kurovodicích)

2011 - 2013 - Projekt v rámci celoevropské soutěže ISWA - „Umění inspirované vědou“. V této soutěži získal projekt „Tam dole je spousty místa“ hlavní cenu v oboru tanec.

Projekt byl součástí multimediálního projektu „Den a Noc v Nanopolis“ - Nová scéna ND Praha

Hudba: Milan Cais a TataBojs - Ležatá osmička a Nanoalbum, Petr Cígler – Enthropic Symphony

Sylvia Bodorová, Luboš Fišer – hudební koláž

Choreografie: Tomáš Rychetský, David Stránský, Ludmila Rellichová

Vědecká animace: David Lukáš, Pavel Pokorný, Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler

Scénář, dramaturgie a supervize: Tomáš Žižka, Alexandr Prokop

2012 – 2013            Česká hudba 20 století v kontextu současného tance a ppohybového divadla – Kořeny

2014 – 2015            Lidová píseň jako inspirace současného tanečního umění

2016 – 2017            Mariánský kult v českém uměleckém prostředí

 

odborná a organizační činnost

2000 – dosud          členka několika grantových komisí ORNK MK ČR

2000 – dosud          členka odborné rady  NIPOS ARTAMA Praha pro dětský scénický tanec

2000 – dosud          členka odborné rady  NIPOS ARTAMA Praha pro scénický tanec mládeže a dospělých

1998 - dosud           nezisková organizace „Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. ředitelka

1999 – dosud           přehlídka  scénického tance a pohybového divadla „Podzimní fantazie“ zaměřená na integraci zdravotné postižených do společnosti                                        prostřednictvím umění

                                    - zakladatelka a organizátorka

2000 – dosud          přehlídka scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem

                                    - zakladatelka a organizátorka 

2001 – dosud          celostátní přehlídka scénického tance Tanec, tanec

                                    - spoluorganizátorka

2010 – dosud             - přehlídka dětského divadla Dětská scéna

                                    - zakladatelka a organizátorka

2013                           - jedna ze zakladatelek Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy, současná prezidentka asociace

- autorka několika inscenací pro soubor Tanečního a pohybové studia Magdaléna o.s. oceněných jak v ČR tak v zahraničí

- autorka více jak 100 choreografií pro děti a s dětmi

- autorka ojedinělého výchovněvzdělávacího programu, který na základě syntézy pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné výchovy vede žáky a studenty k samostatné autorské i interpretační tvorbě

 

MOTTO

„Hlavním úkolem tvořivé taneční a pohybové výchovy je rozvinout přirozené schopností dítěte tak, aby se stalo dobře vybaveným, soběstačným a vyrovnaným jedincem, schopným tvořivě jednat a tvořit v jakékoli situaci svého života. Tanec je jediným uměním, které rozvíjí člověka komplexně, včetně fyzické složky osobnosti, proto je ze všech umění tím nejvhodnějším pro rozvoj celistvé tvořivé osobnosti.“

„Pro mne jako pro pedagoga není důležité, jestli z dětí budou profesionální tanečníci. Je pro mne odměnou, vychovám-li kreativního kulturně vzdělaného jedince, který pak tyto návyky přenáší i do života. Takový člověk pak je schopen i vysokého intelektuálního rozvoje se smyslem pro zodpovědnost. Takový člověk je pak sečtělý, vzdělaný, vzdělavatelný, tvořivý či přizpůsobivý situaci. A k tomu vede, jak jsem hluboce přesvědčena, právě tvořivá taneční výchova propojená s ostatními uměleckými obory.“