top of page

Ludmila Rellichová - hlavní pedagog projektu

datum narození: 8.října 1963

telefon: 602963574

e-mail: taps.magdalena@gmail.com

 

průběh studií

2015-16               Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostředí a jeho vliv na současnou taneční výchovu a tvorbu pro děti a s dětmi. Lektor – Eva Blažíčková

2014-15               Vzdělávání pedagogických pracovníků – Pedagogická a umělecká práce s dětským interpretem od 5 do 12 let (akreditováno MŠMT ČR). Lektor – MgA. Živana Vajsarová

2011-12               HAMU Praha

2007-09               TUL Liberec – Pedagogická fakulta

2003-05               UK Praha – Pedagogická fakulta - učitelství pro ZUŠ a konzervatoře

1987-91               VOŠMOA Jablonec n.N.

1979-82               SOU Praha

1974-81               Taneční soubor Kulturního domu U Kaštanu (pod vedením Hany Pivcové, žačky Jarmily Jeřábkové)

1970-79               Experimentální ZŠ s rozšířeným vyučováním jazyků a estetické výchovy

1970-76               LŠU Praha (taneční obor) 

 

stáže

1976-82          Stáže u Franka Towena, Jana Hartmana, Jiřího Rebce

1998-99          S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Cats-Baril: Butoh, Anne-Marie Reynaud, Jean-  Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu

1998-00          S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Atsushi Takenouchi a Léone Cats-Baril: Butoh

1998-01          S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Marie Kinsky: Limon technika

1998-02          S.E.S.T.A - Sumako Koseki, L. Cats-Baril: Butoh

1998-03          S.E.S.T.A - Beatrice Massin, Serge Ambert, Marie Kinsky, J. C. Paré,

Sophi Billy: Funkční analýza tanečního pohybu

1998-04          S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Béatrice Masin a Marie Kinski: Barokní tanec a současná tvorba

1998-05          S.E.S.T.A - Jan Minařík (skupina Pina Baush) Nadine Beaulieu a Marie Kinsky, Sumako Koseki: Butoh

 

pedagogická činnost

1987 – lektor taneční výchovy pro děti

1998 – založeno Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s. – taneční pedagog, choreograf

 

publikační činnost

publikace: Taneční tvorba pro děti a s dětmi, NIPOS, Praha 20O9

odborné články:         2005-dosud     pravidelná odborná publikační činnost v časopisech Pam pam , Talent a další

                                    2008-dosud     aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskusních fórech

                                    2009-dosud     pravidelná lektorská činnost v seminářích DVPP, festivalech ad.

 

autor projektů

2008                kulturně-sociální projekt Procházka starou Prahou → projekt vznikl na základě spolupráce souboru Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s. s divadelním souborem Podskalák (zařízení pro mentálně postižené – Domov pod Skalami v Kurovodicích)

2011-13          Projekt v rámci celoevropské soutěže ISWA Umění inspirované vědou. V této soutěži získal projekt „Tam dole je spousty místa“ hlavní cenu v oboru tanec. Projekt byl součástí multimediálního projektu Den a Noc v Nanopolis – Nová scéna ND Praha

Hudba: Milan Cais a TataBojs - Ležatá osmička a Nanoalbum, Petr Cígler – Enthropic Symphony

Sylvia Bodorová, Luboš Fišer – hudební koláž

Choreografie: Tomáš Rychetský, David Stránský, Ludmila Rellichová

Vědecká animace: David Lukáš, Pavel Pokorný, Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler

Scénář, dramaturgie a supervize: Tomáš Žižka, Alexandr Prokop

2012-13          Česká hudba 20. století v kontextu současného tance a pohybového divadla – Kořeny

2014-15          Lidová píseň jako inspirace současného tanečního umění

2016-19          Mariánský kult v českém uměleckém prostředí

 

odborná a organizační činnost

2000-dosud        členka několika grantových komisí ORNK MK ČR

2000-dosud        členka odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro dětský scénický tanec

2000-dosud        členka odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro scénický tanec mládeže a dospělých

1998-dosud        ředitelka neziskové organizace Taneční a pohybové studio Magdaléna, o.s.

1999-dosud        zakladatelka a organizátorka přehlídky scénického tance a pohybového divadla „Podzimní fantazie“

2000-dosud        zakladatelka a organizátorka přehlídky scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem

2001-dosud        spoluorganizátorka celostátní přehlídky scénického tance Tanec, tanec

2010-dosud        zakladatelka a organizátorka přehlídky dětského divadla Dětská scéna

2013-dosud        jedna ze zakladatelek Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy, současná prezidentka asociace

autorka mnoha inscenací pro soubor Tanečního a pohybového studia Magdaléna z.s. oceněných jak v ČR, tak v zahraničí

autorka více než 200 choreografií pro děti a s dětmi

autorka ojedinělého výchovně vzdělávacího programu, který na základě syntézy pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné výchovy vede žáky a studenty k samostatné autorské i interpretační tvorbě

Mgr. Markéta Pražáková, DiS. - hlavní pedagog projektu

datum narození: 23. srpna 1982
telefon: 608 965 045
e-mail: prazakovamarketa@mzslibstat.cz

 

průběh studií

1994-00               Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech,
2000-07               Univerzita Hradec Králové, učitelství pro II. stupeň ZŠ, matematika – tělesná výchova, ukončeno titulem Mgr., diplomová práce na téma: Moderní taneční směry
2010-11               VŠMU v Bratislavě, dva semestry

2006-11               Konzervatoř Duncan centre, ukončeno titulem DiS., absolventská práce na téma: Ženský faktor v tanci

 

workshopy

doc. Mgr. Jirka Lössl - afro, kontaktní improvizace
Jiří Rebec - STT
MgA. Monika Rebcová - afro 
Jaroslav Langmaier - jazz a improvizace 
Rastislav Letenaj - moderní jazz, horton
Jana Letenajová - Limon taneční technika, improvizace 
Prof. Ivana Kubicová - Graham taneční technika

Jan Hartman - Graham taneční technika, jazz
Joe Alegado - Limon taneční technika
MgA. Živana Vajsaro
vá - lidový tanec
Eva Malátová - klasický tanec
Art. Mirka Stašková - jazz, contemporary 
Zdeňka Sviteková Art. - contemporary 
MgA. Veronika Šimková - klasický tanec, STT
prof. Mgr. Marta Poláková, ArtD. - STT, Laban taneční technika
Radek Mačák - contemporary

Michal Záhora, DiS. - contemporary


pedagogická činnost
2008-18             ZUŠ Jilemnice – taneční obor
2011-dosud      Masarykova základní škola Libštát, pedagog 2.
stupně

odborná a organizační činnost
1998-06             organizátor a vedoucí Letního tanečního tábora pro děti a mládež při ZUŠ Jilemnice
1996-dosud      aktivní člen a choreograf taneční skupiny T.I.K. Jilemnice
2008-dosud      aktivní člen a choreograf integrované taneční skupiny PATZ
2018-dosud      umělecká vedoucí T.I.K. Jilemnice a PATZ
2020-dosud      člen odborné rady NIPOS pro scénický tanec

 

Marie Anna Kopáňko Herderová, DiS. - pedagog projektu

datum narození: 29. prosince 1996

telefon: 606037720

email: MarieHerderova@seznam.cz

průběh studií

2023                     vzdělávání pedagogických pracovníků: Lektor taneční výchovy: Analýza taneční tvorby pro děti a mládež (akreditováno MŠMT ČR)

2022                     Profesní akreditace Instruktor pilates

2021-dosud        studium oboru Speciální pedagogika, Technická univerzita Liberec

2019                     vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tance – hudba jako součást taneční tvorby (akreditováno MŠMT ČR) 

2012-18               Konzervatoř Duncan Centre                                                                                      

2017-18               Accademia Nazionale di Danza di Roma (zahraniční stáž v rámci studia na konzervatoři)

- dosud členka velké souboru TaPS Magdaléna, z.s., v rámci kterého se účastní krajských i celostátních tanečních a divadelních přehlídek

workshopy 2012–2024

Andre Megerdichian - Limon taneční technika, Graham taneční technika, jóga
Stefan Dreher – improvizace
Teri Jeanette Weikel – Feldenkrais metoda, floorwork, STT
Jaciel Neri - Limón taneční technika, STT
Shantí Vera – improvizace, STT
Luis Vallejo – STT, choreogarfie
Pape Ibrahima Ndiaye (Kaolack) - africký tanec
MgA. Jarek Cemerek – STT
Davide Sportelli – STT
Andrea Opavská - STT
Lizzy Le Quesne – improvizace, Skinner releasing metoda
Jiří Bartovanec, DiS. – STT, improvizace
Art. Anka Sedláčková ArtD. - BMC
absolvent P.A.R.T.S. - Peter Jaško - STT, improvizace
Rosar Lopez – STT
Inaki Azpillaga – STT
Medhat Aldaabal – STT, improvizace, syrský tanec

 

profesionální umělecká a autorská činnost/choreografie, interpretace

2016      Exkluze
2014      One day
2016      Se l´Uomo di Giacometti Camminasse, Itálie Modena
2017      Dům
2018      Tam někde uvnitř

2019      Spolu

spolupráce na uměleckých projektech

Benefiční koncert pro Konzervatoř Duncan Centre
Corpus Domini, Prague – Orvieto – mezinárodní projekt Itálie/ČR
Schola Pragensis
Intensive study program Tilburg – Redesigning space, Holansko/ČR mezinárodní projekt
Malá inventura festival divadelní
Duncan tančí v Litoměřicích
Bavme se o tanci – projekt Jana Malíka za podpory EU
Intensive study program – Redesinging career, ČR/Holansko mezinárodní projekt

 

pedagogická, lektorská a organizační činnost

2013-19            taneční pedagog na příměstských táborech v DDM Větrník Liberec
2015-dosud      pravidelná lektorská činnost, festivaly, přehlídky
2018-dosud      taneční pedagog v TaPS Magdaléna, z.s.

2016-dosud      spoluorganizátorka přehlídky scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem

2016-dosud      spoluorganizátorka přehlídky scénického tance Podzimní fantazie

2018-dosud      autorka představení pro děti a s dětmi, oceňovaných na krajských postupových přehlídkách a nominovaných na celostátní taneční přehlídky (SIRAEX mezinárodní festival současného tance Klášterec nad Ohří 2019, celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná hora 2020, 2023, celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla Otevřeno Kolín 2021)

 

publikační činnost

2017                    seminář tvůrčího psaní pod vedením Niny Vangeli

2019-dosud      pravidelná odborná publikační činnost v časopisech Pam pam

2021-dosud      redaktorka zpravodaje Taneční vír – časopis vydávaný v rámci celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec…

Adéla Garabíková, DiS. - pedagog projektu

datum narození: 22. ledna 2001

telefon: 775 156 094

e-mail: garabikovaada@gmail.com

průběh studií

2022-dosud    Divadelní fakulta Akademie múzických umění, obor produkce

2016-22          Konzervatoř Duncan centre

2018                Vzdělávací cyklus akreditovaný MŠMT – Taneční výchova dětí 2, Historické kořeny duncanismu v českém prostředí a jeho vliv na současnou taneční tvorbu, Pro děti a s dětmi 2

- dosud členka velké souboru TaPS Magdaléna, z.s., v rámci kterého se účastní krajských i celostátních tanečních a divadelních přehlídek

workshopy

MgA. Robert Nižnik, DiS. - fyzické divadlo

Radek Mačák - STT, Cunningham technika, bojové umění

Jan Malík, DiS. - lidový tanec

Vendula Burger - metoda Jacques Lecoq

Natascha Pire - STT

Medhat Aldaabal - STT, improvizace, syrský tanec

pedagogická činnost

2021-23          Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

2021-22          ZUŠ Harmonie, Praha 6

publikační činnosti

2021-dosud     redaktorka zpravodaje Taneční vír – časopis vydávaný v rámci celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec……

2017                seminář tvůrčího psaní pod vedením Niny Vangeli

profesionální interpretační a choreografická činnost

2021    Rapture, účast v představení v rámci Push Dance Festivalu, choreografie Nicola Mascia a Jiří Bartovanec

2020    Efeméry, Viliam Dočolomanský, projekt Farmy v jeskyni

2020    Jsem zamrzlá bouře, choreografie Kateřina Stupecká

2019    Neposlušnost, kapela Zrní, videoklip kapely

2019    Share festival, Jsem zamrzlá bouře, účast na mezinárodním festivalu v Bratislavě

2019    Chtěly chtíč, reprezentace KDC na večeru Duncan tančí v Litoměřicích

produkční, PR a další umělecká činnost

2023               Pražské Quadriennale, PQ Studio Stage

2023               Nemáš oheň, krátký film v režii Davida Payna a Tomáše Navrátila

2023               Entropie, magisterská práce Ester Trčkové, HAMU, spojeno s výzkumem zabývajícím se inkluzí seniorů do společnosti

2023               Encyklopedie ničeho, režie: Tinka Encheva Avramova (v rámci produkční praxe v Divadle DISK)

2022-23         Dočasná Company z.s., produkční činnost v projektu Extended Play - Poutníci

2021-23         Reklamní videa pro firmu Black Mountain

2022               Noc divadel 2022, Divadlo DISK

2021               Dočasná Company z.s. projekt Temporaliter aneb jak zachytit tanec ve fotografii

2021               Vitčiny fragmenty, režie a produkce tanečního filmu v rámci studia na KDC

2011-21         mnohonásobná účast na celostátních festivalech amatérského divadla s mezinárodní účastí: Jiráskův Hronov, Tanec Tanec

2018–⁠21        organizační a produkční výpomoc na festivalu celostátní přehlídce scénického tance Tanec tanec

Markéta Endlerová - pedagog junior

datum narození: 8. března 2003

telefon: 728 121 332

e-mail: marketka.endlerova@seznam.cz

průběh studií

2022-dosud      Pedagogická fakulta UK, studium dvou oborů: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání a Český jazyk, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Dějepis

2014-22            Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou

- dosud členka velké souboru TaPS Magdaléna, z.s., v rámci kterého se účastní krajských i celostátních tanečních a divadelních přehlídek

- dosud členka folklórního souboru Nisanka, v rámci kterého se účastní folklórních festivalů

workshopy

Jan Malík, DiS. - lidový tanec

MgA. Robert Nižnik, DiS. - fyzické divadlo

Radek Mačák - STT, Cunningham technika, bojové umění

Vendula Burger - metoda Jacques Lecoq

Natascha Pire - STT

MgA. Radim Vizvary, Ph.D. - 

Michal Záhora, DiS. - STT, imrpovizace

účast na projektech

2012-13          Česká hudba 20. století v kontextu současného tance a pohybového divadla – Kořeny

2014-15          Lidová píseň jako inspirace současného tanečního umění

2016-19          Mariánský kult v českém uměleckém prostředí

pedagogická praxe

2022-dosud      instruktorka bruslí, Sportklub Tygřík

2020-dosud      Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

216-20              klavírní korepetice dětí v tanečním kroužku

publikační činnost

2021-dosud     redaktorka zpravodaje Taneční vír – časopis vydávaný v rámci celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec……

organizační činnost

2019-dosud      pomoc při organizaci krajské přehlídky scénického tance Tanec srdcem

2019-dosud      pomoc při organizaci celostátní přehlídky scénického tance Tanec tanec

2019-dosud      pomoc při organizaci přehlídky scénického tance Podzimní fantazie

Matylda Etela Homolová - pedagog junior

datum narození: 30. červen 2003

telefon: 604 198 678

e-mail: matyldahomolova@gmail.com

průběh studií

2023-dosud         Univerzita Karlova, obor Teritoriální studia

2019-23               Waldorfská základní a střední škola Semily

2011-20               ZUŠ Liberec – LDO

2009-18               ZUŠ Liberec - Hra na klavír

2007-16               ZUŠ Liberec - Taneční obor

- dosud členka velké souboru TaPS Magdaléna, z.s., v rámci kterého se účastní krajských i celostátních tanečních a divadelních přehlídek

 

workshopy

Jan Malík, DiS. - lidový tanec

MgA. Robert Nižnik, DiS. - fyzické divadlo

Radek Mačák - STT, Cunningham technika, bojové umění

Vendula Burger - metoda Jacques Lecoq

Natascha Pire - STT

MgA. Radim Vizvary, Ph.D. - fyzické divadlo

Michal Záhora, DiS. - STT, imrpovizace

účast na projektech

2016-19          Mariánský kult v českém uměleckém prostředí

pedagogická praxe

2023                    výpomoc na mezinárodním festivalu Mateřinka

2023-dosud        pohybový a hlasový workshop pro účastníky finále soutěže Elite Model Look

2022                    sociální praxe v předškolním zařízení, Irsko

2020-dosud        výuka dramatické a taneční výchovy

publikační činnost

2021-dosud     redaktorka zpravodaje Taneční vír – časopis vydávaný v rámci celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec……

organizační činnost

2020-dosud      pomoc při organizaci mezinárodního festivalu Mateřinka

2019-dosud      pomoc při organizaci krajské přehlídky scénického tance Tanec srdcem

2019-dosud      pomoc při organizaci celostátní přehlídky scénického tance Tanec tanec

2019-dosud      pomoc při organizaci přehlídky scénického tance Podzimní fantazie

Angelina Sovtanovápedagog junior

datum narození: 15. únor 2002

telefon: 727931550

e-mail: andelka.s@volny.cz

průběh studií

2016-2020          Fashion design Kateřinky, Liberec

2023-dosud        Bakalář umění, Technická univerzita Liberec

- dosud členka velké souboru TaPS Magdaléna, z.s., v rámci kterého se účastní krajských i celostátních tanečních a divadelních přehlídek

workshopy

Jan Malík, DiS. - lidový tanec

MgA. Robert Nižnik, DiS. - fyzické divadlo

Radek Mačák - STT, Cunningham technika, bojové umění

Vendula Burger - metoda Jacques Lecoq

Medhat Aldaabal - STT, improvizace, syrský tanec

MgA. Radim Vizvary, Ph.D. - fyzické divadlo

Michal Záhora, DiS. - STT, imrpovizace

Dagmar Chaloupková, DiS. - duncan taneční technika

Dora Sulženko Hoštová - duncan taneční technika, improvizace, STT

seminář jógy

účast na projektech

2011-13          Projekt v rámci celoevropské soutěže ISWA Umění inspirované vědou. V této soutěži získal projekt „Tam dole je spousty místa“ hlavní cenu v oboru tanec. Projekt byl součástí multimediálního projektu Den a Noc v Nanopolis – Nová scéna ND Praha

Hudba: Milan Cais a TataBojs - Ležatá osmička a Nanoalbum, Petr Cígler – Enthropic Symphony

Sylvia Bodorová, Luboš Fišer – hudební koláž

Choreografie: Tomáš Rychetský, David Stránský, Ludmila Rellichová

Vědecká animace: David Lukáš, Pavel Pokorný, Petr Slavíček, Petr Holzhauser, Petr Cígler

Scénář, dramaturgie a supervize: Tomáš Žižka, Alexandr Prokop

2012-13          Česká hudba 20. století v kontextu současného tance a pohybového divadla – Kořeny

2014-15          Lidová píseň jako inspirace současného tanečního umění

2016-19          Mariánský kult v českém uměleckém prostředí

pedagogická praxe

2018-dosud      Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

 

publikační činnost

2021-dosud     redaktorka zpravodaje Taneční vír – časopis vydávaný v rámci celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec……

organizační činnost

2018-dosud      pomoc při organizaci krajské přehlídky scénického tance Tanec srdcem

2018-dosud      pomoc při organizaci celostátní přehlídky scénického tance Tanec tanec

2018-dosud      pomoc při organizaci přehlídky scénického tance Podzimní fantazie

Marina Čapková - pedagog junior

datum narození: 3. březen 2004

telefon: 773 077 273

e-mail: marina.capkova@gmail.com

průběh studií

2023-dosud        Univerzita Karlova, obor sociologie a sociální věda

2019-23               Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

- dosud členka velké souboru TaPS Magdaléna, z.s., v rámci kterého se účastní krajských i celostátních tanečních a divadelních přehlídek

workshopy

Jan Malík, DiS. - lidový tanec

MgA. Robert Nižnik, DiS. - fyzické divadlo

Radek Mačák - STT, Cunningham technika, bojové umění

Vendula Burger - metoda Jacques Lecoq

Natascha Pire - STT

MgA. Radim Vizvary, Ph.D. - 

Michal Záhora, DiS. - STT, imrpovizace

Petr Váša, PhDr. - fyzické básnictví

účast na projektech

2012-13          Česká hudba 20. století v kontextu současného tance a pohybového divadla – Kořeny

2014-15          Lidová píseň jako inspirace současného tanečního umění

2016-19          Mariánský kult v českém uměleckém prostředí

pedagogická praxe

2020-dosud      Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

2019-22             dětské tábory PS Kamarád

publikační činnost

2021-dosud     redaktorka zpravodaje Taneční vír – časopis vydávaný v rámci celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec……

organizační činnost

2021-dosud        pomoc při dopravní organizaci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

2019-dosud        pomoc při organizaci krajské přehlídky scénického tance Tanec srdcem

2019-dosud        pomoc při organizaci celostátní přehlídky scénického tance Tanec tanec

2019-dosud        pomoc při organizaci přehlídky scénického tance Podzimní fantazie

bottom of page