Vzdělávání pedagogických pracovníků - prodloužení kurzu!

Vážené kolegyně/kolegové Od září 2017 v Jablonci nad Nisou probíhá kurz - Vzdělávání pedagogických pracovníků - lektor taneční výchovy – Historické Kořeny duncanismu v českém prostŕedí a jeho vliv na současnou taneční výchovu II. (akreditováno MŠMT ČR. Akreditovanou institucí je NIPOS - číslo akreditace programu je 28302/2011-25-671) Vzhledem k zájmu o kurz bude od září kurz prodloužen o 3 semináře. Jeden povede paní Eva Blažíčková a dva Ludmila Rellichová. Všechny budou zaměřeny na tvorbu mladšího školního věku. Prosím do konce června o závazné přihlášky .

Zápis nových žáků na školní rok 2018 - 2019

Zápis nových žáků na školní rok 2018 - 2019 Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 a 5 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo, pantomima a dramatická výchova pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) Zápisy proběhnou Kdy: 13.6 . 2018 od 16.00 – 18.00 hodin Kde: taneční sál v Rychnově u Jablonce nad Nisou (budva městské knihovny, Květinová ul.) Kdy: 14.6. 2018 od 16.00 – 18.00 hodin Kde: taneční sál Eurocentrum (vchod z Jiráskovy ulice) Jablonec nad Nisou Informace: taps.magdalena@gmail.com telefon: 602 963 574 www.ts.magdalena.com Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s

Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA