Celoroční zápis pro dospělé

PILATES – čtvrtek – 19.30 PILATES PRO SENIORY – úterý – 8.30 JÓGA – pondělí 8.30 Lektoři: MgA. Magdaléna Pupík Rellichová Absolventka HAMU Praha - katedra tance. Certifikát opravňující vyučovat tuto metodu získala Magdaléna na FTVS UK Praha u doc. PhDr. Evy Blahušové CSc., žákyni Josepha Pilates Kateřina Tumová – absolventka konzervatoře Duncan centre Praha Tanci se věnuji od pěti let. Po studiu konzervatoře jsem začala aktivně učit v Praze, poté v Liberci a v Poděbradech. Protože pohyb byl pro mne nedílnou součástí, hledala jsem možnosti, jak udržovat svou pohyblivost navzdory nedostatečným tréninkům. Přes všechny pokusy s různými druhy cvičení byla nakonec volbou jóga, ke které jsem se vr

Celoroční zápis pro děti

Zápis je do přípravné taneční výchovy dětí ve věku 4 až 6 let, dále do oborů tanec a pohybové divadlo pro žáky ve věku od 6 do 18 let (u starších je potřeba pohybová průprava na určité úrovni) a na výtvarnou výchovu pro děti od 6 do 13 let. Informace: taps.magdalena@gmail.com telefon: 602 963 574 www.tsmagdalena.com Taneční a pohybová výchova Taneční a pohybové studio Magdaléna bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno na práci s dětmi od 4 let. Jeho práce směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Tvorba tanečního studia vychází vždy z práce samotných žáků a studentů, z jejich individuality a vlastního uměleckého vyjádření. Jde o charakteristickou formu tvorby, která si

Příměstský tábor - léto 2020

Obecné informace: Taneční příměstský tabor Tanečního a pohybové studia Magdaléna, z.s. je určen pro děti od 6 do 12 let, tedy pro děti ve věku prvního stupně základní školy. Veškeré aktivity v rámci tábora proběhnou v prostorech studia v Jablonci nad Nisou v Poštovní ulici 2055/3. Taneční techniky, akrobacii, pantomimu a pohybové divadlo budeme vyučovat v tanečním sále studia, výtvarná část tábora bude ve výtvarném ateliéru studia. Každý den děti prožijí část dne v přírodě. Jeden den bude věnován velké celodenní hře v přirodě. Děti budou rozděleny na skupiny dle věku a program bude uzpůsoben dané věkové skupině. Skupina 6 – 8 let Skupina 8 – 10 let Skupina 11 – 12 let V každé

Platby školného a příspěvků pro rok 2020

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s. Platby za výuku – I. pololetí 2019/2020 musí být na účtu studia do 20.9.2019 II. pololetí 2019/2020 musí být na účtu studia do 10.2.2020 Bankovní spojení Česká spořitelna Jablonec nad Nisou Číslo účtu: 2888050359/0800 Informace na emailu: taps.magdalena@gmail.com Číslo smlouvy je VS k platbě převodem na účet studia Prosím uvádějte na platebním příkaze VS a jméno DÍTĚTE!!! Vzhledem k tomu, že ve všech složkách finančních nákladů TaPS, které musíme každoročně finančně zajistit - energie, nájemné prostor i divadla, doprava, výtvarný materiál, náklady na kostýmy – se zvýšily náklady, byli jsme nucení v letošním školním roce po několika letech zvýšit škol

Seznam akcí v roce 2020

20.2.2020, čtvrtek - „Modrý Kocour 2020“ - divadelní postupová přehlídka mládeže a dospělých Turnov – velký soubor TaPS Magdaléna 21.3.2020 - „Otevřeno“postupová přehlídka pohybového divadla a pantomimy – velký soubor TaPS Magdaléna, 3 ročník – Čím větší strach, tím větší….., MD Jablonec nad Nisou 27.3.2020 - „Tanec srdcem 2020“ – dětská taneční postupová přehlídka, MD Jablonec nad Nisou 28.3.2020 - „Tanec srdcem 2020“ – taneční postupová přehlídka mládeže a dospělých, MD Jablonec nad Nisou 3.4. - 4.4.2020 - „Dětská scéna 2020“ - krajská divadelní dětská postupová Přehlídka, Eurocentrum Jablonec nad Nisou 24.4. – 26.4.2020 - „Otevřeno Kolín 2020“ - národní přehlídka pantomimy a pohybového di

Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA