taneční a pohybové studio
 

TAPS MAGDALÉNA z.s.

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI

Rozvrh na školní rok 2020/2021

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s. Rozvrh hodin 2020/2021 pondělí Rychnov sál – budova knihovny Jablonec nad Nisou sál – Pošto...
 

CO DĚLÁME

VÝUKA

Tvořivá taneční a pohybová výchova rozvíjí přirozené schopnosti dítěte tak, aby se stalo dobře vybaveným, soběstačným a vyrovnaným jedincem, schopným tvořivě jednat v jakékoliv situaci svého života.

VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLÍDKY A FESTIVALY

Problematiku neformálního vzdělávání v oblasti taneční a tvořivé výchovy řeší celoroční kurzy pro pedagogy taneční a pohybové výchovy akreditované MŠMT.

Posláním přehlídek tanečních i divadelních je podnítit prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních a divadelních souborů kvalitní využívání volného času dětí a mládeže.

 

O NÁS

Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s. bylo založeno v r. 1998 Ludmilou Rellichovou. Studio je zaměřeno na pedagogickou a uměleckou práci v oblasti tvořivé taneční a dramatické výchovy pro děti a s dětmi od 4 let. Práce studia směřuje k rozvíjení dětské osobnosti, její individuality a talentu. Zabývá se scénickým tancem, tanečním a pohybovým divadlem a pantomimou. V tanečním studiu se v současné době vzdělává kolem 200 žáků a studentů. Studio má 2 soubory studentů od 14 do 20 let a jeden soubor dospělých nad 20 let.

 

KONTAKT

Statutární zástupce

Rellichová Ludmila, ředitelka o.s.
Tel.: 602963574
E-mail: taps.magdalena@gmail.com

 

Korespondeční adresa:

Taneční a pohybové studio MAGDALÉNA, z.s.

Ludmila Rellichová
Liščí 139
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

IČO: 22768637

Činnost TS, semináře, přehlídky a festivaly se konají za finančního přispění Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, Města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2023 by TAPS MAGDALENA. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA