top of page

Tanec srdcem 2023

Tanec srdcem 2023

krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance s postupem na Celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2023

a souborů mládeže a dospělých s postupem na Celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých Tanec tanec Jablonec nad Nisou 2023

Popis projektu


Regionální přehlídky scénického tance dětí a dospělých v Jablonci s názvem Tanec srdcem jsou již tradičními a vyhledávanými akcemi pro účinkující i diváky. V roce 2022 se uskuteční 24 a 15.3.2023. března. Stejně jako v předešlých ročnících přehlídku organizačně zajišťuje ve spolupráci s NIPOS Artama Praha a Městským divadlem v Jablonci Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s., Rychnov u Jablonce n.N..

Přehlídková představení přinesou choreografie 7 – 10 souborů dětských, studentských i dospělých.

Všechny soubory, které se účastní dětské části přehlídky Tanec srdcem, mají společné rysy: zaměřují se na rozvoj fantazie a tvořivosti, volí zajímavá neotřelá témata a kvalitní hudbu. Většina choreografií vzniká ve spolupráci a s účastí dětí, což je velmi cenný přínos v choreografické tvorbě. Každé dítě je úžasná bytost, která má veliký tvořivý potenciál, to s sebou přináší mnoho individuální práce, práce s individualitou dítěte. Všechny školy, které se přehlídky účastní, pracují s dětmi formou tvořivé taneční výchovy. Taneční a pohybová výchova je v tomto případě chápaná jako tvůrčí umělecká činnost, která přináší do výchovného a vzdělávacího procesu nové hodnoty. Jejím obsahem je využívání specifik tance k formování dětské osobnosti. Tanec je prostředek k poznávání zákonitostí okolního světa i k poznávání sebe sama. Je potřeba spontánní dětskou tvorbu citlivě kultivovat tak, aby autenticita dětského projevu nebyla potlačena. To je dnes u těchto souborů z Liberecka pravidlem a výsledkem je kvalitní taneční tvorba. A tak každoročně vidíme kvalitní dětskou taneční tvorbu. Nominované choreografie jsou ceněny i na celostátních přehlídkách, kde patří k nejlepším.

Druhý přehlídkový večer patří postupové přehlídce mládeže a dospělých. Zhruba osmdesát dospělých interpretů každým rokem zaujme diváky obrazově nápaditými choreografiemi na různá témata. Jevištní formy se střídají od tanečního divadla k čistě pohybovému divadlu, které prezentuje například soubor Parau, Parau. Vedle některých pedagogů pracují choreograficky již jejich žákyně. Což je výsledek několikaleté činnosti v oblasti vzdělávání v rámci přehlídek (součástí přehlídek jsou již tradičně interpretační semináře pro všechny účastníky a vzdělávací semináře pro pedagogy) i mimo ně, značně se tak oživil tvůrčí potenciál a pedagogický um jak v oblasti dětského tance, tak v oblasti tance mládeže a dospělých.

V regionu dnes působí několik významných těles, která pravidelně reprezentují region hned v několika celostátních přehlídkách a festivalech, ale i v zahraničí. Dva jablonecké soubory – Parau, Parau a TaPS Magdaléna z.s., které mají opakovaně nominace na prestižní divadelní festival Jiráskův Hronov. Soubor TaPS Magdaléna z.s. Byl třikrát niminován na DANCE IMPACT FESTIVAL. Bohužel, od roku 2019 je mezi českými a zahraničními soubory výměna na celostátních přehlídkách v oblasti tance pozastavena.

V obou večerech vystoupí interpreti nejméně z osmi souborů libereckého kraje a host přehlídky. Každoročně jsou uděleny nominace na národní přehlídky v Kutné Hoře (děti) a Jablonci nad Nisou /mládež a dospělí).

Na závěr přehlídky je pro účastníky i diváckou veřejnost připraveno vždy kvalitní představení profesionálního souboru. V letošním roce to bude uvedeno představení Poutníci Anny Benhákové. Anna byla žačkou TaPS Magdaléna, vystudovala Konzervatoř Duncan centre a HAMU Praha obor choreografie.

POUTNÍCI II DOČASNÁ COMPANY Jak se dostáváš z toho nejtemnějšího místa ve své hlavě? KONCEPT, CHOREOGRAFIE aj. Anna Benháková INTERPRETACE Petra Houšková, Iveta Krmelová, Jakub Kirchner Natálie Matysková, Jakub Sedláček, Tereza Svobodová, Anna Benháková HUDBA Václav Chalupský SNÍMÁNÍ ZVUKU A ŽIVÝ MIX Sára Jedličková, Jan Vaniš ZPĚV, PÍSNĚ Anna Benháková SVĚTELNÝ DESIGN Lukáš Horký PRODUKCE Adéla Garabíková, Dočasná Company KOSTÝM A SCÉNOGRAFIE Marjetka Kürner Kalous DRAMATURGICKÁ KONZULTACE Klára Ešnerová FOTO Nikita Bastlová Představení Poutníci II je součástí cyklu Extended Play, který zahrnuje díla kombinující tanec a zpěv. Anna Benháková se začala zajímat o propojování zpěvu, hlasu, pohybu a tance přibližně před třemi lety. V tvorbě vychází ze svých autorských textů a písní. Inspirací pro tvorbu tohoto díla, byla Anně osobní zkušenost s úzkostnými stavy a přímá konfrontace s psychickým zhroucením blízkých přátel, jejich pobyty v psychiatrických léčebnách. Pocítila jejich rezignaci a stav prohraného boje s životem. Na základě těchto zkušeností se jí stal předmětem zkoumání pocit, který nastává ve změněném stavu mysli úzkostného až depresivního člověka, naprosté odloučení od světa, osamělost, únava, strach, že již nikdy nebude lépe, neschopnost si pomoci, zacyklenost. Choreografie zpracovává konfrontaci osobnosti s vlastním stínem. Jeden z nejstěžejnější motivů choreografie je zdánlivě nekonečná pouť. Tématem jejího projektu Poutníci je snaha takového člověka vrátit zpět do normálního psychického stavu. Scény, s kterými Anna pracuje, propojuje otázka “Jak se dostáváš z toho nejtemnějšího místa ve své hlavě?”


Vzhledem k tomu že, motivace dětí a mládeže pro jakoukoliv činnost klesá jsme pozměnily dramaturgii přehlídky a důraz bude kladen na motivaci k práci jednotlivce a souborů v následujícím období. Vzdělávací složka bude posílena. Již tradičně jsou součástí přehlídky tvořivé dílny. V minulých letech dílny vedli kvalitní pedagogové taneční výchovy, tance, choreografie a pohybového divadla z celé ČR. Ceníme si účasti významných osobností současného tanečního a pohybového divadla. Tento model se nám osvědčil v loňském roce. O dílny byl mimořádný zájem, a to z řad pedagogů i účastníků.

Comments


Nejlepší příspěvky
Zkuste to později
Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde.
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page